Променете операциите си към по-добро

Разгледайте безбройните различни начини, по които софтуерните продукти на Konica Minolta могат да подобрят работата ви. Konica Minolta решава проблемите на вашата компания, като допада на различни работни стилове и предлага софтуерни решения, отговарящи на нуждите на вашата индустрия. 

Като дава приоритет на нуждите на клиента по всяко време, Konica Minolta отговаря на софтуерните изисквания дори на най-взискателните световни организации. Потребителите могат да контролират разходите за печат или копиране, чрез възможността да създавате усъвършенствани мерки за сигурност, за да гарантирате, че чувствителните документи не попадат в неоторизирани ръце и много повече.

Облачен и мобилен печат

Облачен и мобилен печат

Управление на цвета

Управление на цвета

Свързаност

Свързаност

Управление на устройствата

Управление на устройствата

Сканиране и дистрибуция на документи

Сканиране и дистрибуция на документи

Управление на информацията

Управление на информацията

Подготовка за печат

Подготовка за печат

Управление на печата

Управление на печата

Автоматизация на печата

Автоматизация на печата

Сигурност

Сигурност

Управление на потребителите и разходите

Управление на потребителите и разходите

Печат на променливи данни

Печат на променливи данни

Web To Print

Web To Print