Променете операциите си към по-добро

Разгледайте безбройните различни начини, по които софтуерните продукти на Konica Minolta могат да подобрят работата ви. Konica Minolta решава проблемите на вашата компания, като допада на различни работни стилове и предлага софтуерни решения, отговарящи на нуждите на вашата индустрия. 

Като дава приоритет на нуждите на клиента по всяко време, Konica Minolta отговаря на софтуерните изисквания дори на най-взискателните световни организации. Потребителите могат да контролират разходите за печат или копиране, чрез възможността да създавате усъвършенствани мерки за сигурност, за да гарантирате, че чувствителните документи не попадат в неоторизирани ръце и много повече.

Облачен и мобилен печат

Облачен и мобилен печат
Transformation 'EMK.Software.Overview.Item' not found.

Управление на цвета

Управление на цвета
Transformation 'EMK.Software.Overview.Item' not found.

Свързаност

Свързаност
Transformation 'EMK.Software.Overview.Item' not found.

Управление на устройствата

Управление на устройствата
Transformation 'EMK.Software.Overview.Item' not found.

Сканиране и дистрибуция на документи

Сканиране и дистрибуция на документи
Transformation 'EMK.Software.Overview.Item' not found.

Управление на печата

Управление на печата
Transformation 'EMK.Software.Overview.Item' not found.

Автоматизация на печата

Автоматизация на печата
Transformation 'EMK.Software.Overview.Item' not found.

Сигурност

Сигурност
Transformation 'EMK.Software.Overview.Item' not found.

Управление на потребителите и разходите

Управление на потребителите и разходите
Transformation 'EMK.Software.Overview.Item' not found.

Печат на променливи данни

Печат на променливи данни
Transformation 'EMK.Software.Overview.Item' not found.

Подготовка за печат

Подготовка за печат
Transformation 'EMK.Software.Overview.Item' not found.

Web To Print

Web To Print
Transformation 'EMK.Software.Overview.Item' not found.

Управление на информацията

Управление на информацията
Transformation 'EMK.Software.Overview.Item' not found.