Променете операциите си към по-добро

Разгледайте безбройните различни начини, по които софтуерните продукти на Konica Minolta могат да подобрят работата ви. Konica Minolta решава проблемите на вашата компания, като допада на различни работни стилове и предлага софтуерни решения, отговарящи на нуждите на вашата индустрия. 

Като дава приоритет на нуждите на клиента по всяко време, Konica Minolta отговаря на софтуерните изисквания дори на най-взискателните световни организации. Потребителите могат да контролират разходите за печат или копиране, чрез възможността да създавате усъвършенствани мерки за сигурност, за да гарантирате, че чувствителните документи не попадат в неоторизирани ръце и много повече.

Облачен и мобилен печат

Облачен и мобилен печат

Управление на цвета

Управление на цвета

Свързаност

Свързаност

Управление на устройствата

Управление на устройствата

Сканиране и дистрибуция на документи

Сканиране и дистрибуция на документи

Управление на печата

Управление на печата

Автоматизация на печата

Автоматизация на печата

Сигурност

Сигурност

Управление на потребителите и разходите

Управление на потребителите и разходите

Печат на променливи данни

Печат на променливи данни

Подготовка за печат

Подготовка за печат

Web To Print

Web To Print

Управление на информацията

Управление на информацията