Настройте печата си за бъдещето

Независимо дали развивате свой собствен печатарски бизнес, или управлявате вътрешнофирмена печатница, като доставчик на печатни услуги ще сте напълно наясно, че само интелигентна настройка за печат и оптимизирана предпечатна фаза ще Ви дадат възможност да произвеждате и доставяте безупречни печатни продукти в кратки срокове.

Подготовка за печат: настройте Вашата преса за печат за бъдещето


Възможностите на професионалната „подготовка за печат“ са в основата на всяка добре обмислена настройка за печат. Опциите на подготовката за печат дават възможност да реагирате гъвкаво на така често исканите от клиентите промени в последната минута, което повишава Вашата ефективност и помага да оптимизирате услугите си.

Техническите ползи от използването на софтуер за подготовка за печат, за да сте сигурни, че можете да разчитате на добре настроена печатна преса са огромни. Подготовката за печат, която е в основата на производството – от настройката на пресата за печат до подписването от страна на клиента на одобрение на цветовете – може до включва повтарящи се операции и да отнема твърде много време.

 

Професионалният софтуер за подготовка за печат дава възможност да правите промени на настройките на заданието за печат в последната минута, преди заданието да се изпрати за производство. С точното приложение за подготовка за печат не е проблем да вмъквате разделящи листове, да изтривате страници или да добавяте сложни подробности по обработката на заданието, като например довършителни дейности по брошурата, връзване на страниците, маркировки за разделяне на цветни и черно-бели разпечатки или знаци за изрязване – непосредствено преди печат, да комбинирате различни видове документи, да създавате оформление и др. Благодарение на прегледа в реално време незабавно виждате всякакви промени, направени на заданието.

 

Това спестява ценно време, тъй като вече не се налага да правите пробни разпечатки, и дава възможност да се занимавате професионално с онези промени, които клиентите често правят на поръчките в последната минута – включващи размера или броя на страниците, настройки на довършителните дейности, като например брошура, подвързване, броширане и други подобни – а крайните клиенти се ползват от по-конкурентните цени, които можете да предложите.

Подготовка за печат

Подготовка за печат

И така, какво точно е „подготовка за печат“ и как Вашата компания може да се възползва от нея?

Възможностите на професионалната подготовка за печат повишават Вашата ефективност и позволяват да реагирате гъвкаво на всякакви промени, които е възможно клиентите да поискат в последната минута. Те помагат на Вас и на персонала Ви да рационализирате подготовката си за печат, така че да не се налага повече да губите време за повтарящи се задачи, необходими за настройката на заданията за печат, да можете да подготвите ефективно печатането и да намалите разходите, като разделяте заданията на цветни и черно-бели.

Хардуер
hardware icon
Ефективности и гъвкавост с високоскоростни цветни производствени принтери

AccurioPress. Със светкавичната си скорост, опростена експлоатация и мощни довършителни дейности със свързано към пресата оборудване нашите високоскоростни цифрови преси вдигат летвата по-високо в областта на цифровата производителност, като спестяват време и разходи за труд (както и пространство в производственото помещение).

Софтуер
software icon
Осигурете на Вашата печатница гъвкавостта, от която наистина има нужда

Оптимизиран за използване в централни репрографски отдели и във вътрешнофирмените печатни центрове на публични организации, университети и корпорации, AccurioPro Flux Essential предоставя функционалността, необходима за свеждане до минимум на Вашите разходи и за максимална възвръщаемост на инвестициите Ви. За професионалното редактиране на задания е включена мощна функционалност за подготовка за печат. Късното редактиране на заданията подобрява гъвкавостта на печатницата, докато връзването на страниците опростява и ускорява отнемащата много време задача по подреждане на различни страници върху един лист.

Услуги
service icon
Винаги на Ваше разположение

Нашият опитен и компетентен персонал от специалисти ще отговори на всички Ваши въпроси и ще Ви покаже как да работите с продукта си. Нашите услуги функционират във Ваша полза в рамките на система за поддръжка, предназначена да гарантира на Вас и на компанията Ви извличането на максимална полза от решенията. Ние предлагаме широка гама от различни услуги, включително оптимизирани услуги за печат, за да комбинираме консултиране; внедряване на хардуер и софтуер; управление на работния процес, за да намалите разходите за документи; и интелигентни услуги за защита, за да поддържате безопасността на бизнеса си.

Открийте какво може да направи за Вас подготовката за печат

С професионалния софтуер за подготовка за печат ще подобрите цялостната си гъвкавост, ефективност и конкурентоспособност. Шаблоните за връзване на страниците освобождават работна ръка, за да не се налага персоналът Ви многократно да въвежда сходни или еднакви настройки за всяко ново задание, докато функционалността за разделяне на цветни и черно-бели задания повишава производствената скорост и осигурява ефективно от гледна точка на разходите производство на смесени цветни и черно-бели задания.


Възможностите за професионална подготовка за печат са особено важни за Вас, тъй като позволяват да реагирате гъвкаво на често исканите от клиентите промени в последната минута. Тези възможности повишават Вашата ефективност и помагат да оптимизирате услугите си, докато опциите за късно редактиране на заданията също така позволяват бързо и лесно вмъкване на промени в последната минута, за да можете винаги да реагирате по-гъвкаво на исканията на клиентите. Със сигурност ще намерите софтуерно приложение за подготовка за печат, отговарящо напълно на целите Ви, в обширното портфолио с приложения на Konica Minolta! 


Ползите за Вашата компания от използването на този софтуер включват…

   

   

Икона за функцията за печат

Не е проблем да вмъквате разделящи листове, да изтривате страници или да добавяте сложни подробности по обработката на заданието, като например довършителни дейности по брошурата, връзване на страниците, маркировки за разделяне на цветни и черно-бели разпечатки или знаци за изрязване – непосредствено преди печат.

Productivity feature icon

Софтуерът дава възможност да организирате печатането по най-ефективния начин и с възможно най-малки разходи, като винаги използвате най-подходящото изходно устройство за изпълнението на всяко задание. Разделянето на заданията на отделни цветни и черно-бели разпечатки често е най-ефективният от гледна точка на разходите подход.

Productivity feature icon

Подобрете цялостната си гъвкавост, ефективност и конкурентоспособност.

Mobility feature icon

Професионалните софтуерни приложения дават възможност да изпълнявате заявки за късни промени от страна на клиентите. По този начин реагирате с възможно най-голяма гъвкавост и можете да спазите дори най-кратките срокове за доставка.

Technology feature icon

Благодарение на прегледа в реално време незабавно виждате всякакви промени, направени на заданието. Това спестява ценно време, тъй като вече не се налага да правите пробни разпечатки.

Икона за функцията за използваемост

Шаблоните за връзване на страниците освобождават персонала от многократното въвеждане на едни и същи или сходни настройки за всяко ново задание.

Speed feature icon

Няма повече да се налага да губите време при подготвянето за печат – тези повтарящи се подготвителни задачи, извършването на които толкова често се изисква от задания за печат със сходен характер. Ръчното извършване на тези дейности отнеме много време, създава неудобства и поражда ненужни разходи, тъй като изисква повече персонал.

Бизнес оформление на печата

Prokom е потребителската общност на Konica Minolta, където можете да намерите проучване на пазара, информация и практически инструменти, които ще ви помогнат да сте по-информирани, по-продуктивни и в крайна сметка по-печеливши. В Prokom вярваме, че не става въпрос само за това което правите, а за това което правите възможно

Присъединете се към Prokom