Осигуряване качеството на пратки

Оптимизирайте ефективността и производствените процеси във вашата компания


Управлявате ли логистичен център или електронен магазин? Прекарвате ли ценно време в проверка за пукнатини, деформации, замърсяване, липсващи или неправилни компоненти във вашите пратки?

С решението за осигуряване качеството на пратките можете да оптимизирате ефективността, редуцирате производствените закъснения и да намалите риска във вашата организация. Чрез идентифициране на проблеми с качеството на продукта и опаковката, решението може да доведе до - увеличаване на удовлетвореността на клиентите, намаляване на излишните разходи за престой в производството, намаляване на рекламациите, поддръжка на безопасността на работното място.

Разрешаването на исканията на клиентите е не само времеемко, но и генерира разходи. Предлагаме ви решение, което може да ви помогне при разрешаване на различни претенции при нарушена опаковка или липсващи елементи на пратката.

Ползи

Ползи

 РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Камерите следят пакетиращата станция 24/7, като осигуряват висока резолюция на изображението - до 4К, за да се уловят всички важни детайли.
 

 СИГУРНОСТ

Системата може да се надгражда с темповете на развитие на компанията ви. Решението за осигуряване на качеството на пратките може да се интегрира с вашата система за сигурност (нова или съществуваща), дори със системата за контрол на достъп или такава за автоматично разпознаване на регистрационни номера на превозни средства.
 

 ГЪВКАВОСТ

В зависимост от изискванията за инсталация, камерата може да бъде монтирана на стената или на тавана, но благодарение на модулния дизайн, модулите могат да се интегрират в съществуваща станция за пакетиране. По този начин камерата е ненатрапчива и позиционирана най-близо до опакованите стоки, което гарантира качеството на записите.
 

 АКСЕСОАРИ

S74 позволяват разнообразни варианти на инсталация.

 

Брошура: Осигуряване качеството на пратки

Разрешете различните претенции при нарушена опаковка или липсващи елементи на пратката. Изтеглете нашата брошура, за да разберете как може да осигурите качеството на пратките. 

Изтегли брошура

УСПЕШНИТЕ ИСТОРИИ НА КЛИЕНТИТЕ НИ:

Изпратете запитване

Изпратете запитване

Изпратете запитване