Ние даваме форма на вашите идеи

 

Konica Minolta е посветена на иновациите от самото си създаване. “Giving shape to ideas” - Даваме форма на идеите, предложението на нашата марка, е водещият принцип зад всички наши дейности. Ние непрекъснато се развиваме, така че да се наричаме 140-годишен старт ъп.


Ние не си задаваме правила; ние имаме ценностите на компанията в световен мащаб, които ни насочват в ежедневната ни работа. Нашата корпоративна култура дава на хората възможност да развият своята природна мотивация и креативност. Като цяло ние сме екип от много отзивчиви, отворени, приятелски настроени и безгрижни хора - това ни отличава! 

Започнете своята история тук!

Виж нашите отворени работни места
Header Image Career