Защитени зони и носене на защитни маски

Спазване на изисквания и регулации

Защитетете най-посещаваните зони и наблюдавайте за наличие на маски


Наблюдение на определени зони и проверки за носене на маски според изискванията

Важни са както броят на хората и разстоянието между тях, но така и в някои случаи има и изисквания за защитна маска, която трябва да се носи по определен начин. На много места се насърчава носенето на защитна маска на устата / носа, а на някои места маските трябва да бъдат проверени за съответствие според определени норми. Освен това има чувствителни зони, които трябва да бъдат специално защитени, като стерилни зони, места, свързани със здравеопазването или складове. MOBOTIX ви позволява да следите спазването на всички изисквания.


Проверка за наличие на маска


 

Функционалност за детекция на маски

 • Преброяване на хора въз основа откриване на лица
 • Откриване на наличие на маска (хора, които носят / не носят маска)
 • Алармен сигнал, когато не се носят маски (визуален и / или звуков / съобщение)
 • Системата автоматично разпознава дали един или повече хора носят маски


Предотвратяване на неоторизирано навлизане в зони с ограничен достъп


 

AI-Intrusion Pro

 • Необходимост от софтуерно приложение за платформата MOBOTIX 7, изисква се лиценз
 • 30-дневен безплатен период, заплащане на еднократна такса за неограничено време на използване
 • Уведомяване за нарушения при проникване в зони с ограничен достъп и при пресичане на виртуални линии, дефинирани от потребителя
 • Позволява възможност да се начертаят множество пресичащи се виртуални линии, което подобрява надеждността)
 • Може да работи както на закрито, така и на открито

Mx Analytics

 • Приложение, интегрирано във фърмуера на камерата за всички камери MOBOTIX от серията модели x16 / x26
 • С камерите MOBOTIX 7 също се предлага MxAnalytics AI (с откриване на обекти на базата на изкуствен интелект)
 • 100% безплатно и без лиценз
 • Всяка една камера може да поддържа едновременно до 20 различни зони с ограничен достъп
 • Алармен сигнал, задействан при влизане в забранените зони
 • Възможности за вътрешни инсталации с устройства от Mobotix 6 платформата и за външни инсталации с устройства от Mobotix 7 платформата

УСПЕШНИТЕ ИСТОРИИ НА КЛИЕНТИТЕ НИ:

Свържете се с нас за повече информация