Konica Minolta Color Care 2


Гарантирано качество на цветовете


Софтуерния пакет Color Care 2 на Konica Minolta дефинира, постига и поддържа специфични за продукта стандарти за качество за всяко bizhub цветно устройство, инсталирано съгласно задължителната процедура на Konica Minolta Color Care. Всеобхватният подход за поддръжка на цветовете може да помогне за получаване на сертификат към Fogra “Validation Printing System” за цветовата система bizhub. Това валидиране на Fogracert се основава на стандарта ISO 12647-8.

Konica Minolta Color Care 2 logo


Konica Minolta Color Care 2 workflow
Konica Minolta Color Care 2 workflow

Konica Minolta Color Care 2

Konica Minolta Color Care 2

Осигуряване на качеството

 • Водещо в индустрията софтуерно решение
 • Лесна употреба
 • Специфични за продукта стандарти за качество
 • Предварително определени целеви показатели за качество
 • Система за непрекъснато управление на качеството
 • Статистическа функция

Оценка на профила

 • 3D гама изглед
 • Plot гама като точка

Създаване на профил

 • CMYK и RGB профили
 • Поддръжка за профили ICC v2 и ICC v4 
 • Избор на софтуерна надстройка (IT8.7 / 3, IT87.4, ECI)
 • Мониторингови профили
 • Оптимизиране на профила
 • Поддръжка на Mac и Windows
 • Поддръжка на измервателно устройство Konica Minolta


Попълнете екипа си: Сканиране с високочестотен спектрофотометър FD-5BT

 • M1-режим на измерване 
 • Дисплей за самостоятелна употреба
 • Напълно функционален Спектроденситометър

Изтеглете брошура на продукта

Konica Minolta Color Care 2 brochure

Свържете се с нас

Свържете се с нас

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Предпочитана форма на комуникация:

за актуалните продукти и услуги от Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД и други компании , което съответства на моите лични интереси. Вашите данни ще бъдат обработени в съответствие с нашата Политика за поверителност.

Текстовите полета с * са задължителни!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings