Свързаност на офсетов печат

Хармонизиране на цифрова и офсетова преса

Да се възползвате максимално от начините, по които можете да използвате както цифровото, така и офсетовото оборудване – само с един интерфейс.


Да се възползвате максимално от инвестицията си, да решите дали традиционният офсетов печат или цифровият печат би бил по-ефективен и да улесните в максимална степен прехода към цифровия печат – това са само част от предизвикателствата, с които трябва да се справите в днешния променящ се свят на производствения печат. И така, как ще се справите с всичко това?

Konica Minolta предлага свързаност на хибриден работен процес, съчетана с максималната гъвкавост на производството, като се увеличават максимално начините, по които можете да използвате както Вашето цифрово, така и офсетово оборудване – и всичко с един интерфейс. През годините доставчиците на търговски офсет услуги за печат разработваха своите работни процеси, като наблягаха на офсетовия печат. Когато обаче в производствения микс бяха въведени цифровите печатни устройства, фирмите за офсет услуги установиха, че изискванията за работните процеси са различни и в резултат на това обслужваха потоците по различен начин.

 

С промяната на исканията и нуждите на клиентите започна да нараства и необходимостта да се печата една и съща работа както цифрово, така и офсетово. Това обаче не беше всичко, тъй като доставчиците на печатни услуги се нуждаеха от решение, което да намали разходите, грешките, повторните тиражи и – най-важното от всичко – да излязат със стратегия, която да може да отговори на постоянно променящите се потребности на пазара. В този момент се появи хибридният работен процес.

 

Но как можете да свържете тези два свята, литографският и цифровият?

Първото нещо, което не трябва да се забравя, е, че макар и работните процеси на цифровия и на офсетовия печат да са различни, може да бъде направено така, че да се допълват взаимно. Днешните хибридни работни процеси Ви дават най-доброто от двата свята – на една ръка разстояние.

 

Хибриден работен процес

Хибридният работен процес е една система за управление на работните процеси, която поддържа както офсетов, така и цифров печат. Дава Ви се възможност за обработка, печат и проследяване на задания с помощта на общ интерфейс. Хибридният работен процес може да маршрутизира задания към оборудване за офсетов или за цифров печат въз основа на редица съображения, включително дължината на тиража, времето за изпълнение, размера на страниците, субстрата и довършителните дейности. Това позволява на Вашата печатна услуга за запази своята цялост, качество на печата, консистентност на цветовете и по-кратък срок за производство, както и да допринесе за намаляване на грешките с помощта на автоматизацията.

 

И така, как мога да внеса повече гъвкавост в своето печатно производство?

Прилагането на хибридни работни процеси ще покаже забележителни резултати в широк кръг сценарии на производство. Най-забележителните от тях ще бъдат онези, които включват променени изисквания на заданието, като например дължина на тиража, смесване на статични и променливи компоненти и подаване на задания онлайн. Производственият процес Ви дава възможност да постигнете по-голяма гъвкавост, по-добро проследяване на заданията и подобрена автоматизация. Ако обаче искате да постигнете максималната гъвкавост, ключът е да приложите по-богати опции за интегриране на работните процеси и да адаптирате отворени стандарти, като например формат за дефиниране на задание (JDF).

 

Ето как един хибриден работен процес може да помогне във Вашето печатно производство:

Предварителните разпечатки на заданието за следващия ден дават възможност на потребителите да прегледат заданията, преди да се одобри масовото производство. Предварително подготвените файлове правят възможно заданията да бъдат използвани отново на по-късна дата както от цифрови принтери, така и от офсетови преси.

 

  • Дава възможност да използвате същото задание и съдържание, както предходното задание за офсетов печат, за по-голяма консистентност на предпечатната подготовка и повторни цифрови разпечатки в по-малък тираж.
  • Отпечатва бърза коректура за офсетово задание с цифрова преса.
  • Елиминира необходимостта от оператори за ръчно задаване на всяко задание на различна опашка за производство, с което се пести време и се повишава ефективността.

 

Как може да използвате по максимално добър начин своите съществуващи активи?

За да използвате рационално съществуващите си решения за офсетов работен процес, просто добавете модули за цифров печат с цел да създадете хибриден работен процес. Можете също така да интегрирате информационна система за управление (MIS) на печата; тя ще показва в реално време състоянията на всички Ваши задания. Пълната линия производствени печатни устройства на Konica Minolta и широката гама налични контролери може да бъдат използвани за максимално увеличаване на Вашите съществуващи инвестиции. Те могат безпроблемно да бъдат интегрирани в съществуващи работни процеси за офсетов печат, като например Agfa Apogee, Screen Equios и Kodak Prinergy.

 

Тези системи представляват автоматизирани базирани на PDF работни процеси, които осигуряват напълно централизиран, с разрешен JDF, предпечатен производствен център. Това разширено ниво на автоматизация Ви помага да постигнете по-висока производителност, да срещате по-малко грешки и да намалите времената си за изпълнение. Интегрирането на офсетови и цифрови преси дава възможност да създадете по-ефективен и по-лесен начин за управление на производството на всички Ваши устройства, както и на доставката на Вашите задания.

Изпитайте максималната гъвкавост на производството

Изпитайте максималната гъвкавост на производството

Хармонизиране на цифрова и офсетова преса

  • Намалете разходите и подобрете производителността чрез автоматизация
  • Увеличете ефективността на предпечатната подготовка
  • Увеличете максимално капацитета на печат, като изпълнявате повече за по-малко време и с по-малко грешки
  • Запазете целостта на заданията, консистентността и контрола на качеството, като същевременно намалявате разходите
  • Надхвърлете очакванията на клиентите, като подобрите времената на изпълнение
Хардуер
hardware icon
Хардуерни продукти на Konica Minolta

Искате най-доброто в областта на цифровия производствен печат? Току-що го намерихте. Хардуерните решения на Konica Minolta за производствен печат и за офис са еталони в отрасъла, с устройства, предлагащи революционно качество на цветните изображения, черно-бял печат със високи скорости, довършителни опции със свързано към печатна преса оборудване с професионално качество – с цел да се отговори на сложните спецификации на Вашето задание, и много други. Независимо от размера или областта на специализация на Вашата компания нашият хардуер за печат Ви дава възможност да изградите своя инфраструктура за печат, да управлявате цифровото съдържание, да въведете най-новите измервателни уреди и да се запознаете с други решения, имащи за цел да променят до неузнаваемост Вашия работен поток.

Софтуер
software icon
Софтуерни продукти на Konica Minolta

Запознайте се с безбройните различни начини, по които софтуерните продукти на Konica Minolta биха могли да подобрят Вашите операции. Konica Minolta решава проблемите на Вашата компания, съчетава различните стилове на работа и предлага софтуерни решения, отговарящи на нуждите на отрасъла Ви. Като приоритизира нуждите Ви по всяко време, Konica Minolta отговаря на софтуерните изисквания дори на най-взискателните световни организации. Като използвате системата, можете да ограничите разходите за всички отпечатани или копирани материали, да създавате усъвършенствани мерки за сигурност, за да се гарантира, че чувствителните документи не попадат в неоторизирани лица, и много други.

Услуги
service icon
Услуги на Konica Minolta

Нашият опитен и компетентен персонал от специалисти ще отговори на всички Ваши въпроси и ще Ви покаже как да работите с продукта си. Нашите услуги функционират във Ваша полза в рамките на система за поддръжка, предназначена да гарантира на Вас и на компанията Ви извличането на максимална полза от решенията. Ние предлагаме широка гама от различни услуги, включително оптимизирани услуги за печат, за да комбинираме консултиране; внедряване на хардуер и софтуер; управление на работния процес, за да намалите разходите за документи; и интелигентни услуги за защита, за да поддържате безопасността на бизнеса си.

Офсетов и цифров печат – едно решение за общо управление

Хибридният работен процес позволява на един оператор на предпечатна подготовка да управлява и контролира различни устройства от един пункт. Вие използвате един работен процес, който поддържа опции както за офсетова, така и за цифрова готова продукция, като се осигурява по-голяма консистентност на цветовете, надеждност на съдържанието и по-кратко време на производство и се намаляват грешките с помощта на автоматизирани работни процеси. 


Тъй като заданията се обработват от същия RIP, Вие ще поддържате целостта на готовата продукция от различни устройства. Системата за предварителна проверка на офсетовия работен процес също така елиминира въпроси и потенциални проблеми, свързани с PDF файловете. Процесът на връзването на страниците може да бъде управляван и автоматизиран както при офсетовия, така и при цифровия печат, като по този начин се оптимизира предпечатът и времето за подготовка за печат. За бърза коректура или производство на задание Accurio Press предлага автоматизирано отпечатване на две страници на лист.

   

   

Икона за функцията за качество

Хибридният работен процес дава възможност за работа на различни устройства от един пункт за управление

Бизнес оформление на печата

Prokom е потребителската общност на Konica Minolta, където можете да намерите проучване на пазара, информация и практически инструменти, които ще ви помогнат да сте по-информирани, по-продуктивни и в крайна сметка по-печеливши. В Prokom вярваме, че не става въпрос само за това което правите, а за това което правите възможно

Присъединете се към Prokom