Довършителни дейности със свързано към пресата оборудване

Отключете потенциала на по-високата производителност и диференциацията на продуктите

Увеличете вашите печалби, съкратете сроковете за производство и разграничете продукта си – с довършителните дейности със свързано към пресата оборудване


Осигуряването на възможности за довършителни дейности със свързано към пресата оборудване позволява да увеличите маржовете си на печалба от печатни задания, като същевременно съкращава собствените Ви срокове за производство, намалява разходите за труд, подобрява контрола на качеството, ограничава генерирането на отпадъци и спестява енергия.

Традиционно оставяни на заден план и считани за проблемна точка в производството, довършителните дейности сега се разглеждат като критично важен етап от производството и начин за разграничаване на продуктите и създаване на добавена стойност. Не е необичайно довършителните дейности да генерират до 40% от производствените разходи, а лошият качествен контрол на този етап да унищожи голяма част от добавената стойност.

 

С нововъведенията в технологията за цифрово производство малките и средните печатници осъзнаха факта, че инвестирането на сравнително скромни суми в оборудване за довършителни дейности може да доведе до значителни подобрения в производителността и намаляване на разходите. Резултатите от скорошен доклад на drupe за глобалните тенденции показват, че 48% от респондентите са планирали да инвестират в оборудване за довършителни дейности, а 40% инвестират с цел въвеждане на подобрения в ефективността.

Какво точно представляват „довършителните дейности със свързано към пресата оборудване“?

Какво точно представляват „довършителните дейности със свързано към пресата оборудване“?

Довършителните дейности със свързано към пресата оборудване (Inline finishing) представляват процеса, при които със свързано към пресата оборудване се извършват услуги, като например сгъване, поставяне на книговезки телчета, подвързване, перфориране и други довършителни процеси за облагородяване на печатната продукция, така че те се извършват едновременно със самия печат. За да се постигне това, понастоящем се предлага широка гама оборудване за довършителни дейности, което може да се свърже директно с цифровите производствени принтери, 


Предоставянето на тези услуги със свързано към пресата оборудване не само спестява разходи за труд; но и предотвратява липсващи страници, несъвършено колиране и други обичайни пропуски. Това прави възможно отпечатването на изключително малки партиди – дори само единично копие – и разширява гамата на услугите „точно навреме“ от листовки до каталози, ръководства и други проекти с голям брой страници.


Довършителните дейности със свързано към пресата оборудване в печатната индустрия Ви носят ползи, включително:

  • Трудоемката следпечатна обработка завършва едновременно с отпечатването
  • Производство в един цикъл на материали с голям брой страници
  • Безупречно подвързване, без липсващи страници и несъвършено колиране


От какъв работен процес за довършителни дейности със свързано към пресата оборудване се нуждая?

От какъв работен процес за довършителни дейности със свързано към пресата оборудване се нуждая?

Цифровите довършителни дейности със свързано към пресата оборудване предлагат най-различни работни процеси 

При всички тях става въпрос за автоматизация, което прави критично важно оборудването за довършителните дейности със свързано към пресата оборудване и с полусвързано към пресата оборудване, но понякога използването на подход с несвързано към пресата оборудване ще бъде по-успешно.


И така, как следва да инвестирате? При довършителните дейности със свързано към пресата оборудване пресата и оборудването за довършителни дейности по време на печат са директно свързани и тясно интегрирани с помощта на контролите за управление на началния етап на производство. Това решение е за Вас, ако произвеждате определена гама продукти в стандартни формати, като например подшити брошури, доклади, календари и книги без корици. Общата производителност на една цифрова преса с възможност за довършителни дейности със свързано към пресата оборудване се определя от скоростта и ефективността на компонентите за довършителни дейности, така че е от съществено значение те да не се отклоняват от номиналната скорост на цифровата преса.


По-обичайният случай е работен процес с довършителни дейности с несвързано към пресата оборудване, когато принтерът има набор от цифрово и офсет оборудване, но това увеличава разходите за труд. Понякога по-високата скорост на оборудването за довършителни дейности с несвързано към пресата оборудване повече от достатъчно ще компенсира по-честата намеса на оператора. Всичко зависи от вида и количеството на заданията, които трябва да довършите.


За разлика от довършителните дейности със свързано към пресата оборудване и с несвързано към пресата оборудване, довършителните дейности с полусвързано към пресата оборудване предлагат по-голяма гъвкавост. В този случай няма физическа връзка между оборудването, но линията за довършителни дейности знае изискванията за всяко задание, от технология OMR (оптично разпознаване на маркировки) или от директен интерфейс със сървъра за печат на пресата, през JDF. Това дава възможност на линията за довършителни дейности да управлява печатната продукция от най-различни преси и да създаде регистър за проверка, който е от решаващо значение за персонализирани продукти, като изпращани по пощата рекламни материали или трансакционни документи.


Избирането на точния поток за довършителните дейности ще зависи не само от разбирането на Вашата натовареност, но и от това как можете да приложите различни решения за довършителни дейности, за да повишите ефективността и да добавите стойност чрез нови продукти. Едно голямо предимство, което обаче до голяма степен се пренебрегва от доставчиците на печатни услуги и не се продава ефективно на клиентите, са довършителните дейности със свързано към пресата оборудване.

Довършителни дейности със свързано към пресата оборудване

Довършителни дейности със свързано към пресата оборудване

Разграничете осезаемо Вашия продукт и създайте по-силна лоялност на клиентите

Използването на довършителни дейности със свързано към пресата оборудване означава, че клиентите Ви ще се възползват от вече готови печатни продукти, от по-кратки срокове за производство на по-сложни печатни продукти и от „печат на едно място“, предлагащ всичко от един източник.

За по-малките доставчици на печатни услуги и отделите за вътрешен печат намаляването на обема на работата, възлагана на трети страни, дава на производството по-голяма гъвкавост и контрол. (Добър пример за това са W2P системи, осигуряващи постоянен, но непредсказуем поток от малотиражни задания за цифров печат при поискване, които не могат да бъдат възложени на трети страни и трябва да бъдат завършени вътрешно.)


По същество колкото повече са аспектите на дадено задание за печат, които можете да контролирате вътрешно и да предложите при поискване, толкова по-голям ще бъде Вашият растеж и толкова повече лоялност на клиентите ще генерирате.

Хардуер
hardware icon
Хардуер за печат на Konica Minolta

Искате най-доброто в областта на цифровия производствен печат? Току-що го намерихте. Хардуерните решения на Konica Minolta за производствен печат и за офис са еталони в отрасъла, с устройства, предлагащи революционно качество на цветните изображения, черно-бял печат със високи скорости, довършителни опции със свързано към печатна преса оборудване с професионално качество – с цел да се отговори на сложните спецификации на Вашето задание, и много други. Независимо от размера или областта на специализация на Вашата компания нашият хардуер за печат Ви дава възможност да изградите своя инфраструктура за печат, да управлявате цифровото съдържание, да въведете най-новите измервателни уреди и да се запознаете с други решения, имащи за цел да променят до неузнаваемост Вашия работен поток.

Софтуер
software icon
Софтуерни продукти на Konica Minolta

Запознайте се с безбройните различни начини, по които софтуерните продукти на Konica Minolta биха могли да подобрят Вашите операции. Konica Minolta решава проблемите на Вашата компания, съчетава различните стилове на работа и предлага софтуерни решения, отговарящи на нуждите на отрасъла Ви. Като приоритизира нуждите Ви по всяко време, Konica Minolta отговаря на софтуерните изисквания дори на най-взискателните световни организации. Като използвате системата, можете да ограничите разходите за всички отпечатани или копирани материали, да създавате усъвършенствани мерки за сигурност, за да се гарантира, че чувствителните документи не попадат в неоторизирани лица, и много други.

Услуги
service icon
Винаги на Ваше разположение

Нашият опитен и компетентен персонал от специалисти ще отговори на всички Ваши въпроси и ще Ви покаже как да работите с продукта си. Нашите услуги функционират във Ваша полза в рамките на система за поддръжка, предназначена да гарантира на Вас и на компанията Ви извличането на максимална полза от решенията. Ние предлагаме широка гама от различни услуги, включително оптимизирани услуги за печат, за да комбинираме консултиране; внедряване на хардуер и софтуер; управление на работния процес, за да намалите разходите за документи; и интелигентни услуги за защита, за да поддържате безопасността на бизнеса си.

Вашата компания също така ще се възползва директно по най-различни други начини, включително:

   

   

Productivity feature icon

Увеличени маржове на печалба

Икона за функцията за довършителни дейности

Способността да се предлагат решения за печат „всичко в едно“

Икона за функцията за устойчивост

Икономия на енергия

Икона за функцията за персонализиране

По-малко машинни настройки

Икона за функцията за персонализиране

По-голяма гъвкавост на производството

Икона за функцията за качество

Подобрен контрол на качеството

Икона за функцията за устойчивост

По-малко отпадъци

Productivity feature icon

По-малки разходи за труд

Speed feature icon

По-кратки срокове за производство

Бизнес оформление на печата

Prokom е потребителската общност на Konica Minolta, където можете да намерите проучване на пазара, информация и практически инструменти, които ще ви помогнат да сте по-информирани, по-продуктивни и в крайна сметка по-печеливши. В Prokom вярваме, че не става въпрос само за това което правите, а за това което правите възможно

Присъединете се към Prokom


Програма за развитие на бизнеса на Konica Minolta


DIGITAL1234 ви представя четири прости стъпки приложими към повечето бизнеси. Програмата за развитие на бизнеса на Konica Minolta е създадена, за да даде възможност на доставчиците на печатни продукти да се развиват успешно в своя бизнес. Необходим е прилагането на подход, базиран на възможности, който показва на клиентите в четири практически стъпки как да идентифицират, оценят, обосноват и прилагат нови бизнес възможности. Всичко, което трябва да направите, е да се регистрирате веднъж, за да получите цялата тази ценна информация - без никакви задължения или разходи.
 

Четири стъпки за изграждане на вашия бизнес: