Термално видеонаблюдение с цел превенция на аварии в соларни паркове

Оптимизирани процеси и подобрена
надеждност на соларни паркове


Търсите решение за мониторинг и превенция на повреди в соларни паркове?

Бизнесът в световен мащаб се фокусира върху създаването, съхранението и потреблението на зелена енергия с цел намаляване на разходите и опазване на околната среда. Броят на компаниите, които инвестират в използващи соларни паркове се увеличава постоянно, като от ключово значение за тях е правилната експлоатация и предотвратяването на аварии и повреди. С цел оптимизиране на процесите и подобряване на надеждността на соларни паркове, могат да бъдат използвани интелигентни системи за видеонаблюдение. Това е от съществено значение на бизнеса, тъй като анализът от получените данни, диагностиката и ранната детекция могат да доведат до предотвратяването на повреди в оборудването. Предлагаме Ви решение за мониторинг на соларни паркове, което гарантира безопасност и ефективност чрез използване на надеждни термални камери.

Нашето решение

Основният компонент на решението е хибридната термална камера Mobotix M73. С прочутия си модулен дизайн, М73 интегрира термален сензор, визуални сензори, както и звуков модул. Всичко в едно. Визуалният сензор дава възможност да наблюдавате локацията, да осъществавате мониторинг на служителите и оборудването. Термалният сензор постоянно измерва температурата в различните наблюдавани зони. Можете да конфигурирате 20 независими зони, които камерата ще следи. Вграденият звуков модул може да алармира персонала за евентуални опасности, ако е необходимо. За максимална надеждност, M73 е с вътрешен DVR, който пази записите.

Ползи

Ползи

Превенция 24/7


Незабавна детекция на повишена температура на соларни паркове

Спестява разходи


Една камера следи температурата на много компоненти 

Избягване на разходи за поддръжка


Нотификации към служителите при засечени аномалии

Брошура: Мониторинг и превенция на повреди в соларни паркове

Научете повече как можете да оптимизиратепроцесите си и да подобрите надеждността на соларни паркове, чрез използването на интелигентни системи за видеонаблюдение. 

Свали сега

УСПЕШНИТЕ ИСТОРИИ НА КЛИЕНТИТЕ НИ:

Изпратете запитване

Изпратете запитване

Изпратете запитване