Одобрение на разходи

Електронно регистриране и управление на процес за одобрение на разходи


Нямате информация как протича изборът на доставчици в компанията Ви? Не сте сигурни, че процесите по одобрението протичат така, както сте ги дефинирали? Случва ли се фактурите да не се плащат навреме? Не знаете на каква фаза на одобрение се намира фактурата, нито при кого се намира в момента?

 

Решението за дигитално управление на процес за одобрение на разходи, базирано на M-Files,  ще ви помогне да регистрирате всички искания за разходи по електронен път и с това ще получите пълна представа за целия процес от търсенето, през одобрението, до самата покупка. А самия процес по обработка на входящи фактури да бъде под Ваш контрол и ще имате прегледност на всеки етап – от въвеждане на данните на контрагента, одобрение на разходите и проследяване на сроковете за плащане до бързото търсене и проверка на състоянието на всяка една фактура.
 

Благодарение на предварително настроен процес за одобрение и управление на процесите за покупка, всички искания за разходи ще протичат бързо, лесно и прозрачно.

 

Предизвикателства

Предизвикателства


 • Затруднено планиране и прогнозиране на бюджета
 • Липса на проследимост на очакваните разходи
 • Липса на ясно дефинирани нива на одобрение
 • Невъзможност за справки за минали периоди
 • Пропускане на срокове
 • Липса на отдалечен достъп


Ползи

Ползи


 • Прозрачност, която подпомага  управлението, планирането и прогнозирането на бюджета
 • Ясни отговорности и нива на съгласуване и одобрение
 • Лесно и бързо проследяване на информация
 • Автоматично известяване за предстоящи срокове
 • Достъпност през мобилни устройства


Одобрение на разходи

Одобрение на разходи

Основни функции

За разлика от традиционните системи за управление на корпоративното съдържание (ECM), документната система M-Files позволява на организациите да управляват информацията и данните си, независимо дали те се намират в системата M-Files или в други бизнес системи и хранилища.

Потребителите на системата се възползват както от предлаганите мощни инструменти за търсене, редактиране, споделяне и организиране на информацията, така и от допълнителните предимства, които изкуственият интелект може да предложи по отношение автоматизирането на ключови бизнес процеси.
 

   

   

Запознайте се M-Files

M-Files предлага софтуерна платформа за интелигентно управление на информацията от ново поколение, чрез която се опростяват начина, по който организациите управляват информацията и документите си процеси, за да станат по-продуктивни, по-ефективни и да бъдат съвместими със изискванията.

Вижте повече

Стандартни дигитални процеси

Стандартни дигитални процеси

ИЗТЕГЛЕТЕ

ИЗТЕГЛЕТЕ

Изтеглете брошура на решението


Въвеждането на дигитални работни процеси в вашата организация ще Ви позволи да поемете контрол над информацията, и така да сте по-ефективни, документите Ви да станат по-защитени, а процесите Ви – по-прозрачни и проследими. Прочетете повече в брошура.
 

Изтеглете сега
KM ITS Еxpense Аpproval Leaflet BG_300px_tb

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Заявете среща или демонстрация

Предпочитана форма на комуникация:*

за актуалните продукти и услуги от Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД и други компании , което съответства на моите лични интереси. Вашите данни ще бъдат обработени в съответствие с нашата Политика за поверителност.

Текстовите полета с * са задължителни!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings