Одобрение на разходи

Електронно регистриране и управление на процес за одобрение на разходи


Нямате информация как протича изборът на доставчици в компанията Ви? Не сте сигурни, че процесите по одобрението протичат така, както сте ги дефинирали? Случва ли се фактурите да не се плащат навреме? Не знаете на каква фаза на одобрение се намира фактурата, нито при кого се намира в момента?

 

Решението за дигитално управление на процес за одобрение на разходи, базирано на M-Files,  ще ви помогне да регистрирате всички искания за разходи по електронен път и с това ще получите пълна представа за целия процес от търсенето, през одобрението, до самата покупка. А самия процес по обработка на входящи фактури да бъде под Ваш контрол и ще имате прегледност на всеки етап – от въвеждане на данните на контрагента, одобрение на разходите и проследяване на сроковете за плащане до бързото търсене и проверка на състоянието на всяка една фактура.
 

Благодарение на предварително настроен процес за одобрение и управление на процесите за покупка, всички искания за разходи ще протичат бързо, лесно и прозрачно.

 

Предизвикателства

Предизвикателства


 • Затруднено планиране и прогнозиране на бюджета
 • Липса на проследимост на очакваните разходи
 • Липса на ясно дефинирани нива на одобрение
 • Невъзможност за справки за минали периоди
 • Пропускане на срокове
 • Липса на отдалечен достъп


Ползи

Ползи


 • Прозрачност, която подпомага  управлението, планирането и прогнозирането на бюджета
 • Ясни отговорности и нива на съгласуване и одобрение
 • Лесно и бързо проследяване на информация
 • Автоматично известяване за предстоящи срокове
 • Достъпност през мобилни устройства


Основни функции

За разлика от традиционните системи за управление на корпоративното съдържание (ECM), документната система M-Files позволява на организациите да управляват информацията и данните си, независимо дали те се намират в системата M-Files или в други бизнес системи и хранилища.

Потребителите на системата се възползват както от предлаганите мощни инструменти за търсене, редактиране, споделяне и организиране на информацията, така и от допълнителните предимства, които изкуственият интелект може да предложи по отношение автоматизирането на ключови бизнес процеси.
 

   

   

Запознайте се M-Files

M-Files предлага софтуерна платформа за интелигентно управление на информацията от ново поколение, чрез която се опростяват начина, по който организациите управляват информацията и документите си процеси, за да станат по-продуктивни, по-ефективни и да бъдат съвместими със изискванията.

Вижте повече

Изтеглете брошура на решението


Въвеждането на дигитални работни процеси в вашата организация ще Ви позволи да поемете контрол над информацията, и така да сте по-ефективни, документите Ви да станат по-защитени, а процесите Ви – по-прозрачни и проследими. Прочетете повече в брошурата.
 

Изтеглете сега

ВАШИЯТ УСПЕХ Е НАША ОТГОВОРНОСТ!

Успехът на нашите клиенти е ключов за нас. Новата ни Customer Success Program се стреми да подпомага клиентите ни след имплементация на различните дигитални процеси, позволявайки им да разгърнат своя потенциал и да се утвърдят като дигитални иноватори в своята индустрия. Стартирайки своята дигитална инициатива с нас, ще получите проактивна и персонализирана подкрепа от нашия екип от експерти.

УСПЕШНИТЕ ИСТОРИИ НА КЛИЕНТИТЕ НИ:

Стандартни дигитални процеси

Стандартни дигитални процеси

Заявете среща или демонстрация

Заявете среща или демонстрация

Заявете среща или демонстрация