AccurioPro Flux Premium


Основен инструмент за управление на работните потоци и оптимизиране на автоматизацията на работния процес.


AccurioPro Flux Premium осигурява централна точка за контрол, като включва автоматизация на работния процес, както и анализ на производственото натоварване. Той е изключително подходящ за печатници, вътрешни печатни отдели на публични институции, университети и корпорации и предоставя основен инструмент за минимизиране на разходите и максимизиране на възвръщаемостта на инвестициите. AccurioPro Flux Premium включва сървърна среда, която позволява да получавате задачи за печат от клиенти във вашата клиентска мрежа и да организирате задачите за печат във вашия екип. Използвайки работен процес за печат, базиран на т.нар. тикети, AccurioPro Flux Premium предоставя инструмент за лесно и удобно поръчване на печатни продукти. Чрез фирмения интранет потребителите могат да изпращат задания директно от изходното приложение. Операторите могат да избират от широк набор от интелигентни функции за печат, за да администрират всички входящи задания. Също така създаването на подробни доклади ви помага да оптимизирате печатните си бази.
 


ACCURIOPRO FLUX PREMIUM

ACCURIOPRO FLUX PREMIUM

Основни характеристики

 • Изпращане на задания за печат чрез клиентски профили
 • Проследяване на статуса на работната задача
 • Сътрудничество на екип от оператори
 • Анализ на данни
 

Политики и правила за печат

 • Политики на печат
 • Правила за печат
 • Финален преглед на файлове
 

Допълнителни опции за AccurioPro Flux Premium

 • Flux Accounting конектор
  Предлага възможност за интегриране на външни системи за отчетност в печатния работен процес. Свързва AccurioPro Flux Premium с приложения за отчетност на печата, като Pcounter (Control System), SafeQ (Ysoft) или PaperCut.
 • Flux Multi Seat
  Изисква се един допълнителен лиценз Flux Multi Seat, за да се осигури едновременна работа върху централния списък от печатни задачи (макс. 10).
 • Flux Preflight конектор
  Интегрира външен софтуер за корекция и отстраняване на проблеми в PDF файлове за избягване на грешки при печат. Свързва се с приложения като pdfToolbox (Callas) и PitStop (Enfocus).
 • Flux Raster редактор
  Този модерен редактор позволява редактиране на документи или изображения/растерна основа. Позволява типични операции за редактиране на изображения (напр. despeckle, deskew, brush, erase, line, fill) за една или за няколко страници.


 

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГА ACCURIOPRO FLUX PREMIUM

Работа в екип

Всеки оператор в екипа ви има личен профил. Чрез асоциирането на заданието за печат на конкретен оператор, заданието е видимо за целия екип, който работи по него. Три оператора могат да работят едновременно на различни персонални компютри. Ако екипът ви е по-голям, можете да закупите допълнителни лицензи за Flux Multi Seat.

Подаване на задания за печат чрез клиентски профил

Потребителите могат да изпращат файлове за печат директно от техните приложения чрез фирмената мрежа, като използват специален клиент; няма нужда от предварително преобразуване в PDF формат. Печатните файлове се налагат автоматично и пристигат за печат на бюрото ви.Обработка на задачите за печат на самото устройство чрез Flux Panel

Достъпвайте задачите за печат от самия панел на печатащо устройство. Можете да проверявате, преглеждате и редактирате всички задачи за печат, които са възложени на определено устройство. Започнете да печатате или препратете задачата към друго устройство. Имате абсолютна гъвкавост и можете да решавате дали предпочитате да управлявате задачи от компютър или от самото устройство.

Добавете правила за задачите

Автоматично назначавайте задача на оператор с помощта на предефинирани правила. Те могат да бъдат създадени за продукти, в случай че използвате web-to-print модул в AccurioPro Flux Ultimate за потребителски групи.

 

Информирайте потребителите си за състоянието на заданията за печат

Поддържайте връзка с потребителите си ле,сно. Информирайте ги за състоянието на тяхното печатно задание, като им изпратите автоматично актуализации, чрез електронна поща, веднага след като приключи задачата за печат. Предварително дефинираните работни стъпки са напълно конфигурируеми и следователно се адаптират към вашите индивидуални процеси.

Поддръжка на оригиналния поток на данни

Прехвърляйте оригиналните потоци от данни директно към приложението, използвайки т. нар. гореща папка (hot foder). Потоците от данни се записват трайно и могат да бъдат разпечатани няколко пъти, ако е нужно. Поддържат се следните формати: PCL, PS и PDF.

Дефиниране на правата за всяка потребителска роля

Създайте вашата собствена потребителска роля и добавете съответни права, като например правото да редактирате конфигурацията или правото да управлявате потребители. Приложението предлага гъвкава работа.
 

Анализ на данни

Използвайте всички съхранени данни и създайте свои собствени графични доклади с помощта на включения помощник. Асистентът позволява да се създават и променят отчети лесно и гъвкаво. Изберете между различни типове графики.

ПРЕДИМСТВА

 • Споделяне на информация за всяка задача за печат в екипа ви
 • Организиране на задачите по ефективен и оптимизиран начин
 • Получаване на готови за печат файлове от потребителите ви
 • Подобряване и опростяване на комуникацията с потребителите ви
 • Получаване на по-ясна картина за обема на печата
 • Гъвкава обработка на заданията за печат – в локалното приложение, в браузъра, на мобилното устройство или директно на устройството

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРОДУКТОВАТА БРОШУРА

БРОШУРА AccurioPro Flux Premium
AccurioPro_Flux_Premium_Output_Manage-thumbnail

AccurioPro Flux - AccurioPro Flux - решение за автоматизиране на печатния процес от Konica Minolta

Пълна гъвкавост - AccurioPro Flux е софтуерен пакет, който предоставя на разположение набор от инструменти за организиране, автоматизиране и оптимизиране на целия работен процес на печата на компанията.

Уебинар: „AccurioPro Flux – как да автоматизираме работния поток и Web-to-Print”


По време на уебинара ще отговорим на следните въпроси:
- На кои предизвикателства пред клиентите отговаря софтуерното ни решение?
-Каква е концепцията и структурата на софтуера?
- Кои са възможностите, които софтуерът предлага по отношение на автоматизация процесите от приемане на поръчката до готовия продукт?
- Какви са ползите за клиентите, които избират AccurioPro Flux?

Свалете след регистрация
Webinar AccurioPro Flux poster

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС