Надежден контрол на броя на посетителите

На база интегриран анализ на изображения

Преброяване на хора


Информацията относно броя хора в даден периметър във всеки един момент, начин на движение, места на струпването им и периодите на пикова заетост дава ценна информация.

На много места като магазини, училища и обществени сгради има въведени ограничения за максимален брой посетители, клиенти или служители. За да се определи колко лица има в обекта в реално време, трябва да се наблюдават постоянно всички входове и изходи. Можете да използвате тази информация, за да планирате определени активности, да предприемете незабавни действия, както и да подобрите обслужването, оперативната ефективност и рентабилността.


Преброяване на хора на няколко входа и изхода с функция за събиране (натрупване)


 

MOBOTIX Analytics AI (вкл. разпознаване на обекти)

 • Безплатно и без лиценз, неограничено използване на всяка камера MOBOTIX 7
 • Разпознаване на обекти (хора, животни, превозни средства)
 • Откриване на движение в зони с ограничен достъп
 • Преброяване на хора / обекти (опция: с натрупване)
 • Създаване на Heatmaps
 • Автоматично генериране на отчети, относно преброяване и Heatmaps
 • Задействане на аларма (напр. специален екран или функция на принципа на светофарната уредба)

MOBOTIX Analytics

 • Безплатно и без лиценз, неограничено използване на всяка камера Mx6 и MOBOTIX 7
 • Преброяване на хора / обекти на няколко входа и изхода (опция: с натрупване)
 • Преброяване на хора / обекти, базирано на откриване на движение в определни зони (опция: с натрупване)
 • Създаване на Heatmaps
 • Автоматично генерирани отчети за численост и Heatmaps
 • Задействане на аларма (напр. дисплей на екрана или функция на принципа на светофарната уредба)


Преброяване на хора на централния вход / изход


 

AI-People

 • Необходимост от софтуерно приложение за платформата MOBOTIX 7, изисква се лиценз
 • 30-дневен безплатен период, заплащане на еднократна такса за неограничено време на използване
 • Идентифицира и брои лица, пресичащи линията на входа в дадена посока
 • Гарантира висока ефективност дори в сложни ситуации, наблюдавани при струпване на хора, наличие на колички за пазаруване, бебешки колички и др.
 • Задействане на аларма или на определена мярка (напр. аатваряне на врата / заключване на турникет)
 • Може да се инсталира както на закрито, така и на открито

AI-Crowd Deep

 • Изчисляване на актуалния брой хора в наблюдавания периметър (на закрито / на открито)
 • Откриване на пренаселени зони според предварително дефинирани критерии
 • Необходимост от лицензиране, заплащане на еднократна такса за използване за неограничен период от време
 • Без ограничения относно броя зони, коио ще се наблюдават и които могат да бъдат конфигурирани според нуждите на потребителя
 • Прецизност над 90%, дори при струпвания на много хора

УСПЕШНИТЕ ИСТОРИИ НА КЛИЕНТИТЕ НИ:

Свържете се с нас за повече информация