Бъдещето на интелигентната обработка на фактури започва сега

Дайте тласък за развитие на цялата организация към ефективно управление с автоматизирани финансови процеси.

Не залагайте на заобиколни решения


Успешният бизнес днес зависи до голяма степен от ефективното управление и способността му да получава навременна надеждна информация. Това включва един от ключовите бизнес процеси, който представлява способността да се обработват входящите фактури. Бързо и точно.

Доста често бизнесите се опитват да се справят с този сегмент, а именно защото те продължават да разчитат на хартиени носители, ръчно въвеждане и повтарящи се действия. 
А резултатът?

 

Досадна работа, мудна обработка на документи и фактури, часове изгубено време, а Вашият счетоводен отдел прави повече грешки и неточни отчети поради погрешни данни. Дори ако компаниите получават повече дигитални фактури, те продължават да се разпечатват и да се завеждат като хартиени копия, което почти винаги води до неефективна работа с хартиено съдържание. Вие разбирате, че това не е начинът по който да функционира счетоводният отдел, ако искате да видите някакви истински резултати, нали? 

 

За всички начинаещи в управлението – нека да погледнем статистическите данни за момент за малко допълнителна информация. Изследване от AIIM показва, че средно са необходими почти 9 дни за обработването на една фактура, като се правят разходи от над 8 € за фактура.  

 

Обработка на фактури

Обработка на фактури

Цифрово управление на фактури

С цифровото управление на фактури от Konica Minolta можете да снемете всички входящи фактури, гарантирайки, че всички те са съпоставени правилно във Вашата система. Всички свързани с фактурата данни, като например пратка, номера на фактурите и т.н., автоматично се обработват, проверяват и снемат с помощта на разпознаване на текст и интелигентни алгоритми. Това означава, че всички Ваши фактури са съхранени безопасно и можете винаги да имате удобен достъп до тях от Вашата работна станция. Освен това всички онези дигитализирани фактури незабавно се препращат на отделите, отговарящи за тяхната обработка. Това ще помогне ли?


Решенията на Konica Minolta за обработка на фактури предлагат безпроблемно интегриране в съществуващите системи за планиране на ресурсите на предприятието (ERP). В крайна сметка всичко опира до намаляване на ръчната обработка на фактурите, недопускане на грешки, съкращаване на времето, необходимо за обработване на фактурите, и намаляване на разходите за обработката на фактурите. 

hardware icon

software icon

service icon

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Object reference not set to an instance of an object.

Бъдещето на интелигентната обработка на фактури започва сега

Бъдещето на интелигентната обработка на фактури започва сега

С толкова много решения за заснемане и извличане на документи, разработени от Konica Minolta, всяка организация вече може да се възползва от силата на автоматизираните процеси на обработка на фактури. Най-важното е, че автоматизираните решенията за обработка на фактури намаляват грешките и осигуряват прозрачност, премахвайки оперативните пречки, като същевременно запазват съответствие с нормативните правила. 


Независимо от това как фактурите пристигат във Вашата организация – било то на хартиен носител или като прикачен файл към имейл, решението за автоматизация на дължимите плащания заснема, организира и изпраща тези фактури, като използва цялостен работен процес и опции за разпращане към отговорните лица – и то бързо. 

   

   

Speed feature icon

Автоматизирани работни процеси, които рационализират отнемащите време ръчни задачи.

Икона за функцията за използваемост

Незабавен достъп до процесите по изчакване за фактурите. Край на всички отнемащи време вътрешни търсения на фактури на хартиен носител – така че можете да осъществите достъп до фактурите си по всяко време и от всяко място. 

Mobility feature icon

Мобилна технология, която позволява одобряване на фактурата в движение, така че фактурите да могат да се одобрят от съответните лица – където и да се намират те.

Икона за функцията за качество

Валидиране на фактури в реално време за по-бързо откриване на грешки, решаване на проблеми и подобряване на взаимоотношенията с търговците и доставчиците. 

Productivity feature icon

Структурирано цифрово заснемане на всички входящи фактури. 

Научете как нашето решение може да е от полза за вашия бизнес:
Брой служители
& Евро; заплата на час
Можем да ви върнем
83
Часове на седмица
с ROI от
2083
евро; На седмица
Можете да спестите до
97917
& Евро; Годишно *

Свържете се с нас

Свържете се с нас

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Предпочитана форма на комуникация:*

за актуалните продукти и услуги от Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД и други компании , което съответства на моите лични интереси. Вашите данни ще бъдат обработени в съответствие с нашата Политика за поверителност.

Текстовите полета с * са задължителни!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings