Бъдещето на интелигентната обработка на фактури започва сега

Дайте тласък за развитие на цялата организация към ефективно управление с автоматизирани финансови процеси.

Не залагайте на заобиколни решения


Успешният бизнес днес зависи до голяма степен от ефективното управление и способността му да получава навременна надеждна информация. Това включва един от ключовите бизнес процеси, който представлява способността да се обработват входящите фактури. Бързо и точно.

Доста често бизнесите се опитват да се справят с този сегмент, а именно защото те продължават да разчитат на хартиени носители, ръчно въвеждане и повтарящи се действия. 
А резултатът?

 

Досадна работа, мудна обработка на документи и фактури, часове изгубено време, а Вашият счетоводен отдел прави повече грешки и неточни отчети поради погрешни данни. Дори ако компаниите получават повече дигитални фактури, те продължават да се разпечатват и да се завеждат като хартиени копия, което почти винаги води до неефективна работа с хартиено съдържание. Вие разбирате, че това не е начинът по който да функционира счетоводният отдел, ако искате да видите някакви истински резултати, нали? 

 

За всички начинаещи в управлението – нека да погледнем статистическите данни за момент за малко допълнителна информация. Изследване от AIIM показва, че средно са необходими почти 9 дни за обработването на една фактура, като се правят разходи от над 8 € за фактура.  

 

Обработка на фактури

Обработка на фактури

Цифрово управление на фактури

С цифровото управление на фактури от Konica Minolta можете да снемете всички входящи фактури, гарантирайки, че всички те са съпоставени правилно във Вашата система. Всички свързани с фактурата данни, като например пратка, номера на фактурите и т.н., автоматично се обработват, проверяват и снемат с помощта на разпознаване на текст и интелигентни алгоритми. Това означава, че всички Ваши фактури са съхранени безопасно и можете винаги да имате удобен достъп до тях от Вашата работна станция. Освен това всички онези дигитализирани фактури незабавно се препращат на отделите, отговарящи за тяхната обработка. Това ще помогне ли?


Решенията на Konica Minolta за обработка на фактури предлагат безпроблемно интегриране в съществуващите системи за планиране на ресурсите на предприятието (ERP). В крайна сметка всичко опира до намаляване на ръчната обработка на фактурите, недопускане на грешки, съкращаване на времето, необходимо за обработване на фактурите, и намаляване на разходите за обработката на фактурите. 

Хардуер
hardware icon
Хардуер за печат на Konica Minolta

Искате най-доброто в областта на цифровия производствен печат? Току-що го намерихте. Хардуерните решения на Konica Minolta за производствен печат и за офис са еталони в отрасъла, с устройства, предлагащи революционно качество на цветните изображения, черно-бял печат със високи скорости, довършителни опции със свързано към печатна преса оборудване с професионално качество – с цел да се отговори на сложните спецификации на Вашето задание, и много други. Независимо от размера или областта на специализация на Вашата компания нашият хардуер за печат Ви дава възможност да изградите своя инфраструктура за печат, да управлявате цифровото съдържание, да въведете най-новите измервателни уреди и да се запознаете с други решения, имащи за цел да променят до неузнаваемост Вашия работен поток.

Софтуер
software icon
Софтуерни продукти на Konica Minolta

Запознайте се с безбройните различни начини, по които софтуерните продукти на Konica Minolta биха могли да подобрят Вашите операции. Konica Minolta решава проблемите на Вашата компания, съчетава различните стилове на работа и предлага софтуерни решения, отговарящи на нуждите на отрасъла Ви. Като приоритизира нуждите Ви по всяко време, Konica Minolta отговаря на софтуерните изисквания дори на най-взискателните световни организации. Като използвате системата, можете да ограничите разходите за всички отпечатани или копирани материали, да създавате усъвършенствани мерки за сигурност, за да се гарантира, че чувствителните документи не попадат в неоторизирани лица, и много други.

Услуги
service icon
Винаги на Ваше разположение

Нашият опитен и компетентен персонал от специалисти ще отговори на всички Ваши въпроси и ще Ви покаже как да работите с продукта си. Нашите услуги функционират във Ваша полза в рамките на система за поддръжка, предназначена да гарантира на Вас и на компанията Ви извличането на максимална полза от решенията. Ние предлагаме широка гама от различни услуги, включително оптимизирани услуги за печат, за да комбинираме консултиране; внедряване на хардуер и софтуер; управление на работния процес, за да намалите разходите за документи; и интелигентни услуги за защита, за да поддържате безопасността на бизнеса си.

С толкова много решения за заснемане и извличане на документи, разработени от Konica Minolta, всяка организация вече може да се възползва от силата на автоматизираните процеси на обработка на фактури. Най-важното е, че автоматизираните решенията за обработка на фактури намаляват грешките и осигуряват прозрачност, премахвайки оперативните пречки, като същевременно запазват съответствие с нормативните правила. 


Независимо от това как фактурите пристигат във Вашата организация – било то на хартиен носител или като прикачен файл към имейл, решението за автоматизация на дължимите плащания заснема, организира и изпраща тези фактури, като използва цялостен работен процес и опции за разпращане към отговорните лица – и то бързо. 

   

   

Speed feature icon

Автоматизирани работни процеси, които рационализират отнемащите време ръчни задачи.

Икона за функцията за използваемост

Незабавен достъп до процесите по изчакване за фактурите. Край на всички отнемащи време вътрешни търсения на фактури на хартиен носител – така че можете да осъществите достъп до фактурите си по всяко време и от всяко място. 

Mobility feature icon

Мобилна технология, която позволява одобряване на фактурата в движение, така че фактурите да могат да се одобрят от съответните лица – където и да се намират те.

Икона за функцията за качество

Валидиране на фактури в реално време за по-бързо откриване на грешки, решаване на проблеми и подобряване на взаимоотношенията с търговците и доставчиците. 

Productivity feature icon

Структурирано цифрово заснемане на всички входящи фактури. 

Научете как нашето решение може да е от полза за вашия бизнес:
Брой служители
& Евро; заплата на час
Можем да ви върнем
83
Часове на седмица
с ROI от
2083
евро; На седмица
Можете да спестите до
97917
& Евро; Годишно *

УСПЕШНИТЕ ИСТОРИИ НА КЛИЕНТИТЕ НИ:

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС