Последващи стъпки след подписване на договор с Коника Минолта България


Подписали сте договор с Коника Минолта България? Поздравления!

Вижте какви са следващите стъпки като изгледате видеото по-долу:
 

Последващи стъпки

след подписване на договор с Коника Минолта България