Последващи стъпки след подписване на договор с Коника Минолта България


Подписали сте договор с Коника Минолта България? Поздравления!

Вижте какви са следващите стъпки като изгледате видеото по-долу:
 

Последващи стъпки

след подписване на договор с Коника Минолта България

За да осигурите безпроблемен процес по инсталиране на Вашето многофункционално устройство, моля, попълнете следната форма:

 

Подготовка за инсталация на многофункционално устройство

За да осигурите най-добрите условия за бърз и ефективен процес по инсталация на Вашите интелигентни системи за видеонаблюдение, моля, попълнете следната форма:
 

Подготовка за инсталация на решение за видеонаблюдение