Дистанционно наблюдение и управление

Съсредоточете се върху важни задачи и ни позволете да се погрижим за вашата ИТ инфраструктура

Отървете се от неудобството сами да наблюдавате и управлявате ИТ инфраструктурата.


Компаниите, особено малките и средни предприятия, често срещат много трудности да управляват цялата си ИТ среда, тъй като това отнема твърде много от ресурсите им. Ако се изпълни правилно, това може да бъде и скъпо. Изпълнението на регулаторните изисквания и изискванията за сигурност изисква експертни технически познания от специализиран отдел. С разрастването на вашия бизнес, управлението на всичките му сървъри, бази данни, мрежови технологии и работни станции може да се превърне в пречка, особено когато се отчита сложността на корпоративната среда.

Обикновено дистанционното наблюдение и управление не е единственият проблем, предизвикателство се крие във времето, уменията и знанията, необходими за ефективното управление на корпоративната ви среда.


Защо мониторингът и управлението са важни?

Вашият бизнес зависи от вашите сървъри, работни станции, мрежови устройства, които работят безотказно по всяко време. Ако някоя от тези системи се провали, потенциалните финансови рискове могат да бъдат сериозни - и за това загубата на данни трябва да се вземе под внимание. Поддържането на 24 часово наблюдение, като и стратегическото разпределяне на технологични активи в организацията отнема време (времето, което вероятно нямате). Но Konica Minolta може да ви го осигури.


Как Konica Minolta може да ви помогне да освободите ценно време за основните си бизнес задачи?


Обмисляли ли сте аутсорсинг на мониторинг и управлението на вашите сървъри и мрежова инфраструктура на външен доставчик?

Експертите на Konica Minolta ще се грижат за ключовите аспекти на вашата бизнес инфраструктура и значително да подобрят работата на вашата организация. Нашите екипи от опитни и квалифицирани ИТ специалисти внедряват „агент за дистанционно наблюдение“, който позволява всички потенциални проблеми да бъдат проактивно идентифицирани - и впоследствие разрешени.


Ние можем да ви помогнем да спестите време и да се съсредоточите върху основния си бизнес, докато ние се грижим за вашите критични бизнес системи.

Дистанционно наблюдение и управление

Дистанционно наблюдение и управление

Вашите ползи

Нашите Услуги за Дистанционно Наблюдение и Управление (RMM) предлага централизирано наблюдение и управление на ИТ системите ви, включително сървърен хардуер, сториджи, свързана мрежова инфраструктура, операционни системи и приложения предоставени от Konica Minolta. Услугата е предназначена да гарантира, че всяка ИТ инфраструктура с която разполагате, ще е на разположение и ще отговаря на изискванията за да поддържа оперативните изисквания на вашия бизнес. Вече няма да ви се налага да извършвате актуализации за цялата си ИТ работна среда, всичко това ще се управлява от Konica Minolta. Като пример, всички включени ИТ компоненти в платформата Konica Minolta Workplace Hub се наблюдават непрекъснато - поддръжка от един доставчик за вашия бизнес.


Чрез проактивно идентифициране на потенциални проблеми преди тяхното възникване, Konica Minolta ви помага да повишите надеждността на оперативния ви бизнес. Сложните и критични задачи отнемащи много време ще остават в миналото, така че вече сте в състояние да се съсредоточите изцяло върху развитието на вашия бизнес. Постигнете оптимална производителност и минимизирайте времето за прекъсване на вашите ИТ системата с помощта на Konica Minolta RMM.

Хардуер
hardware icon
Konica Minolta печатен хардуер

Искате ли най-доброто изпълнение на дигиталното печатане? Току-що го намери. Производственият и офисен печат на Konica Minolta са индустриални еталони, благодарение на устройства, които предлагат революционно качество на цветното изображение, ултра-висока скорост на черно-бял отпечатък, високо качествени довършителни опции, отговарящи на вашите комплексни задания за печат и много др. Независимо от размера или областта на специализация на вашата компания, нашият печатен хардуер ви позволява да изградите собствена печатна инфраструктурата, да управлявате цифрово съдържанието си, да въвеждате най-съвременни измервателни уреди и да проучвате решения, които да променят работните ви процес.

Софтуер
software icon
Konica Minolta Software Products

Разгледайте безбройните и различни начини, по които софтуерните продукти на Konica Minolta могат да подобрят работните ви процеси. Konica Minolta решава проблемите на вашата организация, като предлага софтуерни решения, отговарящи на нуждите на вашата индустрия и съвпадащи на различните работни стилове . Като приоритизира вашите нужди по всяко време, Konica Minolta отговаря на софтуерните изисквания дори на най-взискателните световни корпорации. Използвайки нашите софтуерни решения, можете да контролирате цената на всеки отпечатан или копиран документ, да прилагате усъвършенствани мерки за сигурност за да си гарантирате, че чувствителните документи не попадат в неоторизирани ръце и много др.

Услуги
service icon
Винаги на ваше разположение

Нашият опитен екип от специалист ще отговори на всички те ви въпроси, и ще ви покаже как да използвате и управлявате вашия продукт. Нашите услуги функционират във ваша полза, в рамките на система за поддръжка, предназначена да гарантира, че вие и вашата компания ще се възползвате напълно от нашите решения. Ние предлагаме широка гама от различни услуги, включително оптимизирани услуги за печат, за да комбинираме консултация, хардуерна и софтуерна имплементация и управление на работния процес, за да намалим разходите ви за печат, както и предлагам интелигентни услуги за сигурност, за да поддържате вашия бизнес безопасен.

Дистанционно наблюдение и управление

Дистанционно наблюдение и управление

Achieve greater reliability, higher availability – and lower costs

Услугата за дистанционно управление (RMS) е създадена, за да помогне с все по-нарастващата необходимост от управление на ИТ инфраструктурата, необходима за ефективното управление на вашия бизнес.


Както и при услугата за дистанционно наблюдение, агентът за дистанционно наблюдение, осигуряващ доставката на RMS, ще събира само данни, които са необходими, като например информация, свързана с вашите системи и производителност.


Поддържаме строги административни, физически и технически предпазни мерки, за да защитим сигурността и поверителността, съшо така нашите центрове за данни са постигнали най-високото ниво на сертифициране на сигурността, прието от Sarbanes-Oxley - независимо одитирано от SAS70 Type II.


Информацията, събрана по този начин, е достъпна чрез таблото за управление, за да можем да изпълним задълженията си за обслужване и да изпълним ангажиментите си за техническа поддръжка.

Периодични услуги за мониторинг на сървър и приложения

Периодични услуги за мониторинг на сървър и приложения

Server ‘health check’ services

Сървърни ‘health check’ услуги

Back-up and antivirus services

Резервни копия на данни и антивирусни услуги

Real-time server and application monitoring

Наблюдение на сървъра и приложенията в реално време

Management services

Управлявани услуги

Proactive infrastructure monitoring helps identify and resolve potential problems before they become issues

Проактивният мониторинг на инфраструктурата помага да се идентифицират и разрешат потенциални проблеми, преди те да станат такива

Поддръжката на вътрешни ресурси ви позволява да спестите време и да се съсредоточите върху основния си бизнес

Поддръжката на вътрешни ресурси ви позволява да спестите време и да се съсредоточите върху основния си бизнес

Опционална възможност за разрешаване на случаи от общността за ИТ поддръжка на Konica Minolta

Опционална възможност за разрешаване на случаи от общността за ИТ поддръжка на Konica Minolta

Цялостна одитна пътека за идентифицирани проблеми и интервенции от страна на Konica Minolta

Цялостна одитна пътека за идентифицирани проблеми и интервенции от страна на Konica Minolta

Predictable service performance and periodic performance visibility

Предвидима производителност на услугата и периодична справка за производителността

Решения за дистанционно наблюдение и репортинг на Konica Minolta

Решения за дистанционно наблюдение и репортинг на Konica Minolta

Свържете се с нас

Решенията за дистанционно наблюдение и репортинг на Konica Minolta са конфигурирани така, че да отговарят на специфичните ви бизнес нужди. За вас това означава, че можете безопасно да разположите критични ИТ бизнес системи и да се напълно спокойни от факта, че Konica Minolta управлява инфраструктурата ви до ниво приложение. Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашите решения за дистанционно наблюдение и управление!

Свържете се с нас

Свържете се с нас
Желая да получа информация на:

Политика за поверителност:*
посочена в политиката за поверителност на Коника Минолта България и давам съгласието си личните ми данни, предоставени от мен чрез изпращане на запитване до лицата за контакт, да бъдат обработвани от Коника Минолта България.

Текстовите полета с * са задължителни!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings