Дистанционна работа

Как да осигурите на служителите си възможност за работа от разстояние?


Важно е това, което правиш, а не къде си. Работното място става все по-мобилно, тъй като все повече намалява необходимостта от физическото присъствие в офиса. Променя се и самата работна сила. Поколението, израснало в дигиталната ера, прекроява очакванията за работното място. Konica Minolta предоставя решения, услуги и насоки, необходими за навлизане в дигиталното бъдеще.

Тест

Тест

Подготвена ли е Вашата компания за работа в режим "HomeOffice"?

В динамичните времена напоследък работата от вкъщи се увеличава значително. Но това налага и някои предизвикателства. Готови ли сте за тях?

С нашите 5 въпроса след минута ще знаете доколко компанията ви е подготвена за работа в HomeOffice среда!

Разполагате ли с решение за (видео) конферентна връзка, което позволява бърза и сигурна комуникация със служителите в HomeOffice среда?
Да
Не
Не знам
Служителите разполагат ли с компютри с VPN връзка, за да се включат отдалечено и безопасно към мрежата на компанията ви?
Да
Не
Не знам
Документите и процесите, с които трябва да работят служителите в HomeOffice среда, достъпни ли са в електронен вариант?
Да
Не
Не знам
Документите, които пристигат в компанията, веднага ли се дигитализират и споделят по електронен път до отговорните служители?
Да
Не
Не знам
Вашите мерките за кибер защита (защита от вируси, Firewall и др.) надеждни ли са и актуализират ли се редовно?
Да
Не
Не знам

Срещате редица предизвикателства с работата на служителите си в HomeOffice среда. Свържете се с нас, за да обсъдим как можем да сме полезни с инструменти за отдалечена работа.

Свържете се с нас

Има какво да подобрите в осигуряването на ефективна работа в HomeOffice среда. Свържете се с нас за идеи и инструменти как да го постигнете.

Свържете се с нас

Подготвили сте се добре! Свържете се с нас - можем да споделим още полезни идеи за работа в екип отдалечено!

Свържете се с нас


Workforce never looked as today


Светът, както и офис средата се променят, променят се и служителите. Работната сила никога не е била толкова разнообразна, колкото днес. В условията на конкурентен пазар на труда висококвалифицираните работници със знания имат безпрецедентна свобода да определят условията си на заетост, а организациите, които най-добре отговарят на тези изисквания, са тези, които привличат и  успяват да запазят талантите. С мобилните решения за работно място компаниите могат да създават работна среда, която насърчава по-голяма креативност, ефективност и свобода.Независимо от това,  чрез мобилността по-гъвкавият бизнес също печели конкурентно предимство, като по-лесно отговаря на нуждите на своите клиенти,  по-достъпен е и може да работи винаги и навсякъде.


Workplace of the Future

Как предприятията могат безпроблемно да работят дистанционно - без значение дали са големи или малки?С помощта на силен партньор като Konica Minolta, ползите от мобилността са по-достъпни от всякога. С разширеното си портфолио от ИТ услуги и широката си мрежа от партньорства с водещи доставчици на технологии, Konica Minolta е в състояние да създаде решения, които отговарят на нуждите на новото поколение служители и могат да бъдат интегрирани във фирмената среда. Целта е да се осигурят най-добрите условия на работа и безпроблемна работа на всички системи, независимо от хората или тяхното местоположение. Това лесно може да се постигне, когато доверен партньор в лицето на Konica Minolta служи като единна точка за контакт за всички ИТ нужди. Може да бъде предоставен мобилен достъп до всякакъв вид данни или на всеки член на екипа , без това да се отразява на ефективността или сигурността.


{"Name":" .","JobDescription":"","Statement":"\"Решенията и услугите на Konica Minolta активно насърчават гъвкави и мобилни начини за работа и сътрудничество.\"","VideoUrl":"","ImageUrl":"","ImageTitle":"","HasVideo":false,"HasImage":false,"Url":null,"CodeName":"remote_work_quote"}


Услугите на Konica Minolta


Обстоен анализ


Konica Minolta предлага на своите клиенти портфолио от продукти и услуги, проектирано с цел мобилност на работното място и съобразено с всеки клиент, за да се осигури оптимално приспособяване към неговите специфични изисквания. Предлагат се решения единствено след задълбочен анализ на фирмената среда, за да се разберат напълно нуждите на клиента и бизнес процесите. Съществуващите вече системи не трябва да бъдат заменени и могат да станат неразделна част от тази среда, което значително облекчава процесите на трансформация.Единна точка за контакт


Опитът да се комбинират различни системи и различни решения от различни доставчици често усложнява управлението на проблемите и размива линиите на отговорност между доставчиците на услуги. Konica Minolta елиминира тези неефективности, като остава единствената точка за контакт (SPOC).Налични и достъпни мобилни системи 24/7


Тъй като работната сила става все по-мобилна, не само работното място е променлива величина, но и времето също се превръща в такава. Konica Minolta гарантира, че мобилните системи работят ефективно по всяко време.

Тук можете да намерите повече от нашите услуги, свързани с мобилната работа:

Дистанционна работа

Дистанционна работа

Осигурете на бизнеса си предимствата на дистанционната работа:


Бъдете иновативен и желан работодател и създайте работна среда, която насърчава по-голяма креативност и свобода и привлича повече таланти.

Спечелете конкурентно предимство, като бъдете по-адаптивни, достъпни и ефективни винаги и навсякъде

Електронна книга за възможностите, които Ви предлага дистанционната работа

Днес по подразбиране работното място става все по-мобилно, тъй като физическото присъствие в офиса става по-малко необходимо и повече хора са наети да работят на проектно ниво, а не по дългосрочни трудови договори. Тази нова реалност налага нуждата бизнесът да преосмисли значението на работното място, както и системите, технологиите и услугите, които го поддържат.

Изтеглете електронната книга
Mobile working eBook

Success story

Sporrong Eriksson success story logo

Истински работещо ИТ решение, което прави отдалечената работа безпроблемна, сигурна и по-ефективна

Истински работещо ИТ решение, което прави отдалечената работа безпроблемна, сигурна и по-ефективна

Със своите 17 опитни и висококвалифицирани служители, Sporrong & Eriksson Reitionsbyrå AB е одиторска фирма със седалище в Калмар, Швеция. Работейки в този югоизточен регион, компанията се гордее, че предоставя на своите над 600 малки и средни бизнес клиенти най-високото ниво на професионални одиторски услуги - винаги съчетано с личен, индивидуален подход към клиента. Използването на възможностите, които дигитализацията предоставя в обслужването на своите клиенти, беше ключова цел за Sporrong & Eriksson отрано и доказателството за това е фирмената награда „Агенция на бъдещето за 2017“. Заедно с Konica Minolta, компанията реши да направи нова, смела стъпка по пътя към превръщането ѝ в наистина дигитална компания.Когато бизнесът е личен, времето е пари, а сигурността е от първостепенно значение

От основаването си през 2000 г. досега Sporrong & Eriksson се превърна в водеща счетоводна фирма в областта на Калмар. Тя постига това, като предоставя на своите клиенти безкомпромисен професионализъм в работата си и високо ниво на индивидуално обслужване. Да бъдеш там "за" и "със" своите клиенти е ключов компонент на стратегията за успех на компанията . Следователно служителите на фирмата прекарват значителна част от работата си извън офиса в помещенията на клиентите си или по пътя към тях. Следователно за Sporrong & Eriksson ИТ решение, позволяващо отдалечена работа, не е просто „хубаво да имаш“, а представлява жизненоважен фактор за фирмения бизнес модел.

 


За бизнес, чийто единствен продукт, е времето на служителите му, ИТ решението, което позволява това, трябва да работи безпроблемно и да бъде абсолютно надеждно. В същото време, поради чувствителния и поверителен характер на данните, които се обработват, това решение трябва да гарантира най-високите нива на сигурност на данните. Håkan Sporrong, един от четиримата собственици на фирмата, обяснява: „И нашето, и времето на нашите клиенти е много ценно, така че ни трябваше система, която да поддържа начина, по който работим. Трябваше да сме гъвкави, но в същото време силно защитени. “


Изграждане на надеждна и сигурна ИТ инфраструктура

След като е доверен дългосрочен партньор на Sporrong & Eriksson от 2011 г., Konica Minolta за първи път предоставя задълбочен анализ и консултации за намиране на най-подходящото решение за предприемане на следващата стъпка в процеса на дигитализация на партньора. Предишното локално решение вече не отговаря на очакванията на Sporrong & Eriksson. Те търсят ИТ система, която е винаги актуална - от сървър до работни станции - с най-високо ниво на сигурност и 24/7 надеждност. В същото време това решение трябва да освободи вътрешните ресурси във възможно най-голяма степен от всякакви ИТ задачи. В миналото служителите на Sporrong & Eriksson трябва ръчно да правят резервни копия и бекъпи след работно време. По отношение на оптимизиране на работните процеси, когато работят извън офиса с клиентски данни, служителите на Sporrong & Eriksson първо трябва да проверят съответните файлове в местната система и след извличането им да ги проверят отново. Този процес прави работата в екип по тези документи изключително трудна и тромава, особено от различни места. Не на последно място, Sporrong & Eriksson също така по този повод търсят и партньор, който да осигури  външнa поддръжка на бюрото за оказване на помощ (Хелп Деск) и ново оборудване за работните станции.За да отговори на тези изисквания, Konica Minolta идентифицира Remote Care Workplace Premium като перфектното решение. В момента, сървърите работят от центъра за данни с висока сигурност на Konica Minolta, като се гарантира максимална надеждност и достъп отвсякъде. Резервните копия вече се правят автоматично и периодично, което намалява до минимум заплахата от загуба на данни и освобождава персонала на фирмата от тази трудна, повтаряща се и неподлежаща на заплащане задача. Антивирусната защита също е на най-високо ниво и винаги е актуална. За служителите са осигурени нови лаптопи, като Konica Minolta гарантира, че операционните системи и приложения винаги работят с най-новите версии. Освен това този пакет включва денонощна бюро за помощ (Хелп Деск) с опитни експерти на Konica Minolta, винаги готови да окажат помощ и бързо да разрешат всеки проблем, който може да възникне. В крайна сметка целта е Konica Minolta да поеме ролята на външния ИТ отдел на фирмата.


Овладяване на предизвикателна среда и отправна точка

За Sporrong & Eriksson беше абсолютно важно служителите ѝ да могат да продължат работата си за своите взискателни клиенти без прекъсване, въпреки преминаването към новата система. В допълнение, като одиторска фирма, компанията работи с редица силно специфични за индустрията приложения. Konica Minolta трябва да гарантира, че те ще се интегрират безпроблемно в новата ИТ система и ще осигурят всички възможности за дистанционна работа,  които се изискват.Високата отдаденост, ангажираност и експертен опит на Konica Minolta са от решаващо значение за превръщането на този проект в успех. „Служителите, които ръководеха изпълнението, бяха много професионални и знаехме, че са висококвалифицирани. Винаги, когато имаше проблеми, Konica Minolta се справи с тях бързо и с разбиране към процеса“, обяснява Хокан Споронг. Той е много доволен от резултата и от работата по проекта на Konica Minolta: „Сега няма значение дали сме в офиса си, у дома или при клиентите. Имаме еднаква възможност за достъп до всички програми, файлове и приложения, които ни трябват, за да си свършим работата. Ние сме много щастливи от услугата, която Konica Minolta предоставя. “


Продължавайки заедно по пътя към дигиталната ежедневна работа

Внедряването на Remote Care Workplace Premium по този начин помогна на Sporrong & Eriksson да направят голям скок напред в превръщането на своята смела визия за дигитализация на бизнеса им в реалност. И това не спира дотук: бъдещите проекти заедно с Konica Minolta за постигане на наистина безхартиен офис и работни процеси, например, вече са в ход.

Håkan Sporrong
quotation marks

Почувствахме необходимостта от дигитална трансформация. За тази цел Коника Минолта беше и е перфектният партньор. Решението, което ни представиха, беше точно това, което търсехме: най-модерно дигитално решение с цялостен фокус върху гъвкавостта и сигурността.

Håkan Sporrong

Собственик на фирма, Sporrong & Eriksson Reitionsbyrå AB

Sporrong & Eriksson - Истински дигитално ИТ решение за работнотото място

Използването на възможностите, които дигитализацията предоставя в обслужването на своите клиенти, беше ключова цел за Sporrong & Eriksson отрано и доказателството за това е фирмената награда „Агенция на бъдещето за 2017“. Заедно с Konica Minolta, компанията реши да направи нова, смела стъпка по пътя към превръщането ѝ в наистина дигитална компания.

Предизвикателство

Предизвикателство
  • Създаване на нова ИТ инфраструктура, която отговаря на най-високите изисквания за сигурност и надеждност, като същевременно позволява отдалечена работа с безпроблемен достъп до голям брой специализирани приложения за одит
  • Разтоварване на екипа от административни задачи за ИТ и повишаване на ефективността

Решението

Решението
  • Remote Care Workplace Premium Premium на Konica Minolta, включително работни станции, виртуален сървър, антивирусна защита и автоматизирани архиви, както и бюро за отдалечено обслужване (Хелп Деск)

Предимствата

Предимствата
  • Съвременна ИТ инфраструктура със сигурно съхранени данни в центъра за данни за висока сигурност на Konica Minolta
  • ИТ решение и 24/7 обслужване от Konica Minolta
  • Безпроблемна дистанционна работа и достъп до файлове за служители, независимо от тяхното местоположение

Свържете се с нас

Свържете се с нас

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Желая да получа информация на:

Политика за поверителност:*
посочена в политиката за поверителност на Коника Минолта България и давам съгласието си личните ми данни, предоставени от мен чрез изпращане на запитване до лицата за контакт, да бъдат обработвани от Коника Минолта България.

Текстовите полета с * са задължителни!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings