Дигитално управление на командировки

Ясна проследимост на командировките от служители и ръководители


Ефективен инструмент за автоматизирането на процеса по управление на командировки с пълната им проследимост от служители и ръководители.

Бизнес пътуванията са честа практика от дейността на фирми от различни браншове. Пътуванията може да са не само с различен териториален обхват – в рамките на населеното място, други градове или държави, а и посещение на клиенти с цел сключване на договори и постигане на търговски споразумения. Независимо дали командировката се е реализирала в страната или чужбина, тя обикновено е съпроводена с отчитането и осчетоводяването на съответното пътуване, като от командирования се очаква да докаже и да приложи необходими документи, за да получи одобрение на разходите. 
 
Процесът по управление на командировки е дълъг и трудоемък, задължавайки работодателя да организира и документира провеждането и отчитането на командировката от работника. Процесът за дигитално управление на командировки, базиран на платформата M-Files, позволява лесно и ефективно обработване на документи, автоматично генериране на заповеди и документи, лесно въвеждане и съхранение на командировъчни документи и електронно подписване.
 

 Предизвикателства:

 • Управление и обработване на документи на хартиен носител
 • Бавен и многоетапен процес за изготвяне, съгласуване и одобрение
 • Пропускане на срокове
 • Бавно и трудно събиране на документи от служители
 • Възможност за загуба на документи и данни

 Ползи: 

 • Дигитален процес на съгласуване с ясни отговорности и срокове на изпълнение
 • Бързо и лесно въвеждане на всички разходни документи за съответната командировка
 • Автоматично генериране на заповеди и документи за командировки
 • Лесен преглед на командировъчни разходи
 • Възможност за електронно подписване
 • Минимализиране на риска от загуба на документи и злоупотреба с информация
 • Интеграция със съществуваща ERP система

Запознайте се M-Files

M-Files предлага софтуерна платформа за интелигентно управление на информацията от ново поколение, чрез която се опростяват начина, по който организациите управляват информацията и документите си процеси, за да станат по-продуктивни, по-ефективни и да бъдат съвместими със изискванията.

Вижте повече

ВАШИЯТ УСПЕХ Е НАША ОТГОВОРНОСТ!

Успехът на нашите клиенти е ключов за нас. Новата ни Customer Success Program се стреми да подпомага клиентите ни след имплементация на различните дигитални процеси, позволявайки им да разгърнат своя потенциал и да се утвърдят като дигитални иноватори в своята индустрия. Стартирайки своята дигитална инициатива с нас, ще получите проактивна и персонализирана подкрепа от нашия екип от експерти.

УСПЕШНИТЕ ИСТОРИИ НА КЛИЕНТИТЕ НИ:

Стандартни бизнес решения

Стандартни бизнес решения

Заявете среща или демонстрация

Заявете среща или демонстрация

Заявете среща или демонстрация