ИНТЕЛИГЕНТНО ИЗВЛИЧАНЕ НА ДАННИ ОТ ДОКУМЕНТИ

Автоматичен процес за извличане и валидиране на данни от документи


ABBYY Vantage е готово бизнес решение за автоматизиранa обработка на широк набор от документи във всяка модерна организация.

Всяка организация получава голям брой документи на хартия, което води до забавяне на различни процеси, отнема време и ресурси. Това налага компаниите да търсят възможности за  решения и технологии с цел автоматизиране на обработката на документи и извличането на информация от тях. Как можете да автоматизирате процеса по обработка на документи и извличане на данни от тях  с помощта на ABBYY Vantage?

ABBYY Vantage

ABBYY Vantage е цялостно облачно решение за обработка на документи и извличане на данни, което води до намаляване на допуснатите грешки при въвеждане и разходите, свързани с ръчната обработка на документи. Решението значително улеснява процеса по дигитализиране на документи, извличането и валидирането на данни, както и прехвърлянето им в друга система. Използва се изкуствен интелект (AI) от последно поколение, за да бъдат разчетени документите по бърз и лесен начин, да се анализират данните от документите, независимо от тяхната структура, размер или сложност. Решението използва машинно обучение, което позволява на системата да се самообучава и подобрява, без да бъде изрично програмирано.
 

Предизвикатества

Предизвикатества
 
 • Ръчно обработване на документи на хартиен носител
 • Възможност за човешки грешки
 • Липса на прозрачност на процесите
 • Неспазване на правилата за обработване на информация
 • Бавна и неефективна обработка на документи, водеща до забавяне в процеса
 • Неквалифициран труд от квалифицирани работници

Ползи

Ползи
 
 • Автоматизиран процес за обработка на документи и извличане на данни
 • Премахване на възможността от грешки
 • Широки възможности за интеграция посредством API (напр. SAP, Microsoft Dynamics, M-Files и други)
 • Възможност за анализ на голям обем от информация
 • Спестяване на време и ресурси
 • Възможност за работа с над 10,000 типа документи в различни индустрии
 • Лесен за използване интерфейс
 • Постоянно повишаване на качеството на извлечената информация, чрез самообучение (machine learning) на софтуера от получената обратна връзка

 

Интеграция с M-Files

Посредством интеграцията на решение за извличане на данни (като ABBYY Vantage) с решение за управление на документи (като M-Files) можете да превърнете обработката на фактури и техните одобрения в елегантен и изцяло дигитален процес.

Освен, че намалявате административната тежест върху вашия счетоводен екип, Вие ще направите задачата на одобряващите по-лесна, независимо дали работят дистанционно или в офиса. Процесът на одобрение ще стане по-прозрачен и ще можете да видите статуса на всяка фактура по всяко време.

УСПЕШНИТЕ ИСТОРИИ НА КЛИЕНТИТЕ НИ:

Стандартни бизнес решения

Стандартни бизнес решения

Заявете среща или демонстрация

Заявете среща или демонстрация

Заявете среща или демонстрация