Опростете ежедневната си работа

Открийте това, което офисните системи за печат на Konica Minolta ви предлагат, за да направите целия си работен цикъл по-продуктивен.

Защо не ни позволите да се погрижим за вашия документен поток от информация, за да можете да се концентрирате върху това, което правите най-добре - вашия бизнес!

Намерете продукт

75 Max

bizhub 4000i

  • Скорост A4: 40 стр./мин. монохромно
  • Формати на хартия: A6 - A4
  • Лесна работа и поддръжка
  • Компактен и солиден дизайн
  • Възможност за директно отпечатване...

75 Max

bizhub 4000i

  • Скорост A4: 40 стр./мин. монохромно
  • Формати на хартия: A6 - A4
  • Лесна работа и поддръжка
  • Компактен и солиден дизайн
  • Възможност за директно отпечатване...

Konica Minolta | bizhub i-Series

Преосмислете ролята на многофункционалните устройства в офиса, за да създадете работната среда на бъдещето! bizhub i-Series Ви предлага опростена и подобрена технология с цел бързо и функционално свързване на устройства, места и хора.

Намалете въглеродните емисии

Открийте новата програма за компенсиране на емисиите на CO2. Печатате както винаги, но от днес можете да бъдете по-зелени!

Вижте повече
enabling-carbon-neutrality-konica-minolta