Система за контрол на допуска и управление на товаро-разтоварните дейности

Подобрете ефективността и преживяването на вашите клиентите


Вие управлявате складове и логистика, но искате да сте по-ефективни в това?

Управлението на складовете и логистиката е неразделна част от всяка верига на доставки. Тази дейност търпи динамично развитие и е изправена пред редица предизвикателства.

Познати ли са Ви тези предизвикателства?
 • Липса на графици за товаро-разтоварни дейности
 • Времеемък и съпроводен с множество документи вход-изход процес в складовите бази
 • Трудно проследяване на превозни средства в складови бази
За да бъде управлението на логистичните центрове и складови бази ефективно, важно значение има създаването на добре функционираща и автоматизирана отчетно-информационна система. Наличието на това условие позволява оптимизиране на процесите по управление на товаро-разтоварните дейности и контрол на допуска, включително значително намаляване на времето за обслужване и изчакване. Интелигентното решение за контрол на допуска и управление на товаро-разтоварните дейности на Konica Minolta осигурява гъвкаво и навременно управление на контрола на достъп и товаро-разтоварните дейности в логистични центрове и складови бази в реално време.

Ползи

Увеличаване на продуктивността
 
Подобряване на преживяването на клиентите в логистичните центрове

Повишаване на безопасността


Оптимизиране на графици за товаро-разтоварни дейности

Дигитализация на процеса по вход-изход 


Лесно проследяване на превозни средства в складови бази
 

Нашето решение

Нашето решение

РЕЗЕРВИРАНЕ НА ВРЕМЕВИ ИНТЕРВАЛ

Основни функционалности:

 • Няколко времеви интервала са налични за запазване;
 • Регистрация за времеви интервал посредством SMS или Email със специфичен синтаксис с цел входиране на цялата нужна информация – интервал, шофьор, регистрационен номер, др.;
 • Автоматична асоциация на регистрационен номер с детайлите на шофьора при пристигане.

АВТОМАТИЧНО ДОПУСКАНЕ

Основни функционалности:

 • Автоматично вдигане на бариерата, когато пристигне превозно средство с очакван в този времеви интервал регистрационен номер и има свободна рампа за него;
 • Опционална, допълнителна проверка на документите от охраната на входа (бариерата се вдига ръчно след проверката).

Допълнителни функционалности:
 • Дигитален дисплей при бариерата, който показва настоящия времеви интервал и поредицата от регистрационни номера, които се очаква да бъдат допуснати в този интервал.

ОПТИМИЗАЦИЯ НА ДОПУСКАНЕТО

Основни функционалности:

 • Системата визуализира товара на товарните рампи в потребителския панел;
 • Софтуерна проверка и известие в потребителския панел при освобождаване на товарна рампа;
 • Известие към следващото превозно средство във времевия интервал при освобождаване на опашката или при преждевременно освобождаване на целия времеви интервал.

Допълнителни функционалности:
 • Автоматично или ръчно потвърждение за освободена рампа;
 • Опционална ръчна проверка и нотификация, когато товарна рампа се освободи.

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

Основни функционалности:

 • Статистика за прекарано време от камиона на територията на базата.

Допълнителни функционалности:
 •  Детайлна статистика за времето, прекарано в товарене/разтоварване (разлика между времето на влизане и времето на постъпване на рампа и излизане от базата – за бази, в които има забавяне или буферен вътрешен паркинг).

ИНТЕГРАЦИЯ НА КАНТАРИ

Допълнителни функционалности:

 • Интеграция на входно/изходно претегляне на превозно средство.

НАВИГАЦИЯ

Допълнителни функционалности:

 • Вътрешни информационни табели с персонализирана информация за всеки камион, насочваща го към следващата му дестинация за товарене.

БЕЗОПАСНОСТ

Допълнителни функционалности:

 • Модул за следене на ограниченията за скорост и аларма при нарушители.

УСПЕШНИТЕ ИСТОРИИ НА КЛИЕНТИТЕ НИ:

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Изпратете запитване