Сигурен печат

По-високо ниво на контрол, по-ниски разходи за печат

Спестете си времето, парите и ресурсите с Konica Minolta


Независимо от размера на компанията Ви е важно да държите разходите си под контрол. Колкото е по-голяма една организация обаче, толкова следенето на всеки отделен разход става по-непродуктивно и отнемащо повече средства. Може дори да се окаже проблематично, когато става въпрос за такъв на пръв поглед незначителен аспект от бизнеса, като печата. Просто се запитайте – наистина ли знаете колко харчите за сканиране, печат и копиране всеки ден, седмица, месец или година?

Не можете да изчислите разходите си за печат? Не се притеснявайте – далеч не сте единствени! Дори в тези високотехнологични времена огромна част от компаниите все още изпитват затруднения да направят основан на фактите анализ на реалните си разходи. Не сте наясно кои служители имат достъп до вашата печатна инфраструктура и колко често го правят? Това също може да се окаже сериозна пречка за намаляването на бюджета Ви за печат. Решенията за сигурен печат Ви предлагат информацията, от която се нуждаете, за да вземате решения въз основа на факти, а не на чувства. Те дават възможност да наблюдавате поведението при печат на отделните служители, да предоставяте права за потребителски достъп и да оптимизирате инфраструктурата си за печат така, че да отговаря на уникалните нужди на Вашата организация.

[TempITemplate.Template]: http://server/CMSVirtualFiles/Transformations/=vg=17587c72-519d-4998-b8d6-a58d553d6e2a/DD.Solution/Detail.Components.ascx(65): error CS0103: The name 'GetSolutionHardwareUrls' does not exist in the current context

Сигурен печат

Сигурен печат

Внедряването на решения за сигурен печат дава възможност да оптимизирате средата си за печат. Можете да опростите работния си процес и да установите кои от Вашите MFP са използвани най-често – което ще Ви даде далеч по-ясна картина за нуждите на компанията. Със сигурния печат можете незабавно да намалите разходите, като изискате от потребителите да удостоверяват самоличността си всеки път, когато искат да отпечатат, сканират или копират даден документ.

Можете да решите да предложите на клиентите си платена услуга за печат (като по този начин можете бързо и лесно да проследявате действията им и да изчислявате точните цени), да използвате карти за самоличност или ПИН кодове с цел да се гарантира, че клиентите са платежоспособни, да наблюдавате навиците за печат на служителите си и да генерирате завършени, приспособими и ясни отчети, обхващащи всички операции на Вашите MFP. Можете също така да въведете всеобхватни правила за отчитане на всички печатни и копирни дейности, извършвани по определен проект, да представите бързо и лесно разходите в обобщен вид и да изчислите това в проекта.

Можете дори да съкратите още разходите си, като използвате отчети, които ясно показват влиянието на ограничената печатна дейност върху природната среда, за да насърчите служителите да не печатат ненужно документи. С Konica Minolta можете да направите печата си по-сигурен, по-опростен – и по-модерен – от всякога. 

По-добра сигурност на документите

По-добра сигурност на документите

Няма нужда от драйвери за печат

Няма нужда от драйвери за печат

Одит на печата въз основа на данни

Одит на печата въз основа на данни

По-ниски разходи за инфраструктура

По-ниски разходи за инфраструктура

Сигурни работни процеси

Сигурни работни процеси

Свържете се с нас за допълнителна информация

Свържете се с нас за допълнителна информация

Питате се как компанията Ви може да се възползва от сигурния печат? 

Ще бъдем повече от щастливи да обсъдим Вашите специфични нужди и да Ви покажем как сигурният печат би могъл да отговори на тях. Можем да Ви помогнем да проектирате собствената си SafeQ архитектура, да Ви окажем подкрепа по време на инсталирането и да предоставим на Вашите администратори подходящото обучение. Просто щракнете върху „Свържете се с нас“, и нашия екип от специалисти ще се свърже с Вас!

Свържете се с нас

Свържете се с нас
Предпочитана форма на комуникация:*

за актуалните продукти и услуги от Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД и други компании , което съответства на моите лични интереси. Вашите данни ще бъдат обработени в съответствие с нашата Политика за поверителност.

Текстовите полета с * са задължителни!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings