Дигитализация на физически документен архив

Oсигурете си електронен архив, чрез надеждно и бързо дигитализиране и индексиране на корпоративните си документи на място!


Дигитализация на физически документен архив

Сигурността и съответствието на данните са от първостепенно значение за всеки бизнес. За да се постигнат тези ключови цели при управление на съдържанието в дадена организация, два фактора трябва да работят в хармония: наличие на електронна система за управление на информацията, която осигурява безопасна работна среда и от друга страна служители които правилно да използва системата.

 

 

С непрекъснатия напредък на дигитализацията в бизнеса е важно да се отбележи, че този процес ще е продължителен и далеч не толкова лесен. За много от бизнесите, особено за малките и средни компании, реално трансформацията е частична и процесите за управление на съдържанието остават в хибриден вид на хартия и в цифров вид. Независимо от типа на информацията - фактури, договори или информация за служителите - огромен обем от ежедневната работа в офиса все още се оформя и се работи на хартия. Според Quocirca 78% от предприятията казват, че хартиените документи в момента са важни за техния бизнес и макар да има очаквания, че това ще намалее по важност, 64% твърдят, че хартиените документи все още ще бъдат важни през 2025 г.

 

 

В днешни дни бизнесът е добре запознат с предизвикателството на дигитализацията и вижда значителен потенциал за по-нататъшно дигитализиране и оптимизиране на работните процеси. Всъщност проучване на клиентите на Konica Minolta в десет европейски държави установи, че 63% от организациите планират да увеличат инвестициите си в електронни документи процеси. Поради тази причина се очаква пазарът на решения за управление на информация да нарасне значително с 18% през следващите години.

 

Нашето предложение 

 

Ние в Коника Минолта знаем, че достъпността на данните Ви в днешни дни е от ключово значение за Вашия бизнес. Ето защо ви предлагаме наемане като услуга на системи за дигитализация на физически документен архив DaaS, предоставена на място във вашия офис. Услугата включва доставка и всички необходими ресурси за извършване на процеса на дигитализация, като клиентът заплаща единствено цена на договорения обем документи. Сигурността на информацията ви е гарантира, тъй като процесът се извършва във вашите помещения благодарение на предоставените и инсталирани камери за видеонаблюдение, с които ще наблюдавате дистанционно целия процес.

 

Компоненти на услугата

Компоненти на услугата


КМ DaaS е цялостна услуга за реализиране на дигитализация на физически документни архиви на място при клиента, като Коника Минолта поема ангажимента по доставка и внедряване на хардуерната и софтуерна част от система за дигитализация и индексация и включваща: 


 • Многофункционално устройство bizhub за физическо сканиране на документи 
 • Автоматизирани системи за електронно архивиране за осигурява процеса на индексиране на документите 
 • Работни компютърни станции за операторите на процеса
 • Квалифициран персонал за физическото извършване на процеса
 • Видео камера за непрекъснат поглед над процеса 


Ползите за вас

Ползите за вас


Използването на дигитални работни процеси носи много предимства на бизнеса, тъй като не само правят работата на служителите по-ефективна, но и освобождават ресурсите за по-добро задоволяване на нуждите на бизнеса и служителите, като: 


 • Повишаване на ефективността чрез електронно управление на съдържанието 
 • Съвместна работа с електронни документи
 • Намаляване на оперативните разходи
 • Оптимизация на бизнес процесите
 • Съвместимост с изискванията за compliance 
 • Сигурността на информация чрез предоставяне на права за достъп
 • Значително минимизиране на оперативните разходи

Предизвикателствата пред вас

Предизвикателствата пред вас


Редица изследвания доказват че въвеждането  на цифрови процеси в ежедневните бизнес задачи, спестяват средно по три часа всяка седмица, което вместо това може да бъде използване за изпълненото на задачи с по-висока стойност.  Самия акт на предаване на информация на хартия очевидно се губи сигурността, проследимостта и се генерира високи разходи и не само:


 • Хартиените документи се губят или повреждат!
 • Губи се време при намирането на документи на хартия
 • Губи се проследимостта на документите!
 • Нужда по големи площи за съхранение на документи на хартия
 • Невъзможност да се поддържа сигурността на информация!
 • Намаляване на производителността на служителите!


ИЗТЕГЛЕТЕ

ИЗТЕГЛЕТЕ

Изтеглете нашето предложение


Ние в Коника Минолта знаем, че достъпността на данните Ви отвсякъде, по всяко време, в днешни дни е от ключово значение за Вашия бизнес. Ето защо ви предлагаме възможност за изграждане на дигитален архив като услуга, предоставена на място във вашия офис.
 

Изтеглете сега
km-digitalisation-daas-banner

ПОИСКАЙТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ