PlanetPress Connect


Да направим бизнеса видим за нови групи клиенти


Рутинните задачи, ако се обработват и се разпространяват ръчно, са предимно времеемки и склонни към грешки и могат лесно да причинят печатни грешки, водещи до големи загуби. И това въпреки факта, че комуникацията с клиентите в наши дни трябва да взимате под внимание предпочитанията и да намалите ръчния труд и премахнете човешките грешки - всичко това може да се постигне с ефективна автоматизация на печата. PlanetPress Connect е перфектният инструмент за автоматизация на печата.


PlanetPress Connect workflow

PlanetPress Connect

PlanetPress Connect

Шаблони

  • Функция за плъзгане и пускане
  • Индивидуални конфигурации на данни
  • Ефективно локализиране на данни

Автоматична настройка и вграждане

  • Пълен контрол на функциите за печат и работа с хартия 
  • Автоматизирано разпространение

Изтеглете брошура на продукта

PlanetPress Connect brochure

Свържете се с нас

Свържете се с нас

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Предпочитана форма на комуникация:

за актуалните продукти и услуги от Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД и други компании , което съответства на моите лични интереси. Вашите данни ще бъдат обработени в съответствие с нашата Политика за поверителност.

Текстовите полета с * са задължителни!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings