PlanetPress Connect


Да направим бизнеса видим за нови групи клиенти


Рутинните задачи, ако се обработват и се разпространяват ръчно, са предимно времеемки и склонни към грешки и могат лесно да причинят печатни грешки, водещи до големи загуби. И това въпреки факта, че комуникацията с клиентите в наши дни трябва да взимате под внимание предпочитанията и да намалите ръчния труд и премахнете човешките грешки - всичко това може да се постигне с ефективна автоматизация на печата. PlanetPress Connect е перфектният инструмент за автоматизация на печата.


PlanetPress Connect workflow

PlanetPress Connect

PlanetPress Connect

Шаблони

  • Функция за плъзгане и пускане
  • Индивидуални конфигурации на данни
  • Ефективно локализиране на данни

Автоматична настройка и вграждане

  • Пълен контрол на функциите за печат и работа с хартия 
  • Автоматизирано разпространение

Изтеглете брошура на продукта

PlanetPress Connect brochure

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС