Визуална проверка на качествoто

Най-високи стандарти за качество чрез производство без дефекти


Производство без дефекти благодарение на автоматизирана визуална проверка.

Необходимостта от визуална проверка на продуктите е от решаващо значение за всяка съвременна производствена и логистична компания. Както големите, така и малките производители инвестират все повече в разработването на ефективно оборудване, което е по-подходящо за минимизиране на вероятността от несъвършенства и замърсяване по време на производството и съхранението. Аномалиите могат да създадат всякакви проблеми. Те не само оказват влияние върху качеството на крайния продукт в дадена монтажна линия, но и забавят производството. Това води до потенциални рискове за околната среда или безопасността и до увеличаване на разходите. Освен това ръчната проверка обикновено се основава на човешка преценка и по този начин е уязвима към субективни грешки, причинени от умора или разсейване.

Системата за мониторинг на Konica Minolta, базирана на Deep Learning алгоритми, може значително да подобри производствения процес, както по отношение на безопасността, така и на ефективността.

Какви са ползите?

Какви са ползите?
  • Повишена производителност: намалява броя на дефектните продукти и поддържа висок стандарт за качество
  • Ефективност: дългосрочните анализи и статистически данни ще ви помогнат да бъдете информирани и да вземате правилни решения
  • Повишена надеждност: гарантиране на навременна доставка
  • Намалени разходи: не е необходимо да наемате и обучавате нови инспектори, реализирате по-малко производствени отпадъци, без забавяния на доставките
  • Безпроблемна интеграция: възможност за персонализиране на алгоритмите за индивидуално решение

Брошура: Визуална проверка на качеството

Поддържането на високо качество на продукцията по всяко време не е лесно. По-специално в отрасли като производство, складово стопанство и логистика, компаниите разчитат на инспекцията на качеството, за да поддържат висок стандарт и да контролират разходите.

Изтеглете брошурата, за да научите как системата за мониторинг на Konica Minolta, базирана на Deep Learning алгоритми, може значително да подобри производствения процес, както по отношение на безопасността, така и на ефективността.

Изтегли брошура

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Изпратете запитване