YSoft SafeQ


Контролира разходите за печат под контрол


Корпоративната среда като цяло се нуждае от точен преглед на заявките за печат и разходите свързани с тях, за да включи в бюджета и да контролира разходите. Също така, повечето образователни и обществени организации и големите компании, които работят на проектен принцип искат да начисляват разходи за печат по потребители или групи потребители. За всички тези нужди YSoft SafeQ Print Management е перфектният отговор и осигурява необходимата прозрачност. Като надежден инструмент за цялостно управление на разходите за печат по потребителите, SafeQ осигурява централно управление на потребителите и роли, улеснява присвояването на разходи и тяхното възстановяване, включва възможности за управление на бюджета и квотите по потребители и поддържа подробна отчетност на разходите за печат.


Работен поток на YSoft SafeQ

YSoft SafeQ

YSoft SafeQ

Централно управление на потребителите и ролите

 • Централизирано управление на потребителите
 • Шаблони за разрешение
 • Централизирано управление на удостоверяването

Определяне и възстановяване на разходите

 • Отчетност и контрол на печата
 • Автоматично проследяване
 • Проследяване на устройство от друг производител
 • Индивидуално изчисляване на цената
 • Гъвкаво разпределение на разходите
 • Мониторинг на локални принтери

Управление на бюджета и квотите

 • Лесно разпределение на бюджета
 • Периодично възстановяване на бюджета
  • Презареждане на каса
  • Презареждане на самообслужване
  • Презареждане с кредитна карта

Подробно отчитане на производството и разходите

 • Уеб-базирани отчети
 • Отчети за мениджмънта
 • Експортиране на резултатите от отчетите
 • Автоматично генериране на отчет

Изтеглете брошура на продукта

YSoft SafeQ брошура

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС