Автоматична обработка на фактури

Aвтоматичен процес за извличане и валидиране на данни от фактури


ABBYY FlexiCapture за фактури е готово бизнес решение за автоматизиране обработка на входящи фактури във всяка модерна организация.

Всяка организация, която получава голям брой фактури на хартия, може да се възползва от технологията за автоматична обработка на фактури. Колкото повече данни от всяка фактура въвеждате ръчно във вашия счетоводен софтуер, толкова повече ползи можете да получите от всяка страница, която автоматизирате.
 
ABBYY FlexiCapture for Invoices е приложение за автоматизирана обработка на фактури, което замества скъпото ръчно въвеждане на данни с ефективен автоматичен процес на обработка. Веднъж след като входящите фактури бъдат сканирани в бек-офиса или бъдат извлечени от входящи имейли, се валидират и поставят на опашка в централизирания работен поток, видим за целия Account Payable (АР) персонал. Към вашите служители се насочват само фактури с грешки, несъответствия или нарушение на бизнес услови. Това значително ги улеснява и им помага да се съсредоточат върху надзора на процесите на плащане и разрешаването на изключения, вместо да извършват излишно въвеждане на данни.

FlexiCapture предлага гъвкава възможност за инсталиране, вариращи от еднопотребителски системи до клиент-сървърни корпоративни инсталации. Предлага също така инсталация в облачно пространство, което позволява обработката и съхраняването на фактури, сканирани в множество отдалечени точки. Решението успешно се интегрира със съществуващите счетоводни системи, различни ERP системи (SAP, Oracle или Microsoft), както и в решения за управление на работен поток / BPM и ECM.

FlexiCapture предлага максимална защита на инвестициите, благодарение на безпроблемна интеграция в съществуващите счетоводни системи и работни процеси на одобрение. Същевременно успешно подпомага Финансови Директори и Счетоводните мениджъри, да увеличат ефективността на екипите си на ежедневна база, да намали оперативните си разходи и да опрости процеса на мониторинг и отчитане.

Предизвикателства

Предизвикателства
 
 • Ръчно въвеждане на данни
 • Грешки при  въвеждане
 • Бавна и неефективна обработка
 • Неефективно съхранение на хартиените  фактури
 • Липса на проверка на данните

Ползи

Ползи
 
 • Автоматизирано извличане на данни
 • Намаляване на невярно въведени данни
 • Стандартизиран автоматичен процес на обработка
 • Предефинирани правила за валидиране на данните
 • Надеждно и сигурно  съхранение
 • Обучение в движение за разпознава фактури от нови доставчици
 • Интеграция със съществуващи AP, ECM или ERP система

 

УСПЕШНИТЕ ИСТОРИИ НА КЛИЕНТИТЕ НИ:

Стандартни дигитални процеси

Стандартни дигитални процеси

Заявете среща или демонстрация