Проверка на качеството при асемблиране в производството

Преосмислете производствената си стратегия


Имате ли фабрика с поточна линия?

Всички промени в индустрия 5.0 принуждават фабриките да преосмислят производствените си стратегии. Недостигът на работна ръка е предизвикателство, което няма да изчезне скоро, а качеството е от значение повече от всякога. Контролът на качеството в производството помага да се поддържа удовлетвореността и лоялността на клиентите и да се намалят рискът и разходите за замяна на дефектни стоки. Компаниите могат да затвърдят репутацията си за качество, като получат акредитация с признати стандарти. Управлението на качеството е процес, който проверява дали продуктът отговаря на стандартите за качество, приети на етапа на проектиране.

Какви са ползите?

Какви са ползите?
 • По-точно планиране на производството въз основа на анализи за предишни периоди
 • Отчет за производството по тип продукт
 • Производствен отчет по часове / дни / седмици / месеци
 • Интуитивен графичен потребителски интерфейс, достъпен за системния администратор
 • Гъвкавост при добавяне на нови продукти чрез преквалификация на модела за машинно обучение
 • Гъвкавост в сферите на приложение
 • Ограничаване на вероятността от грешки
 • Намаляване на производствените разходи
 • По-малко служители за контрол на качеството
 • Служителите и инспекторите по качеството не влизат в контакт помежду си
 • Решението не изисква надзор и може да работи 24/7
 • Повишена ефективност на производството
 • Генериране на по-голяма печалба

Брошура: Проверка на качеството при асемблиране в производството

Решението за проверка на качеството при асемблиране служи за проследяване и идентифициране на всякакви липсващи или неправилно поставени производствени части и уведомява операторите или свързаните системи.

Изтеглете брошурата, за да научите как може да се комбинира и с други технологии на Konica Minolta, за да идентифицира типа на продукта и да оцени дали са използвани правилните части за сглобяване.

Изтегли брошура

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Изпратете запитване