CS Remote Care


Интерактивен обмен на информация между вашите МФУ устройства и нашата система за управление на услугите, при необходимост от висококачествена поддръжка.


CS Remote Care осигурява най-съвременна комуникация на машина-машина (M2M) между изходните устройства bizhub и обслужващата организация Konica Minolta: Предлагат се изключителни нива на мониторинг на устройствата, при инсталиране на многофункционални устройства се използват двупосочни комуникационни канали за активно осъществяване на контакт с услугата на Konica Minolta, която на свой ред може да извлече актуална информация за състоянието от свързани устройства.


Чрез отдалечената връзка е възможно да се задействат автоматизирани услуги, като доставка на консумативи и да се изпълняват задачи дистанционно, включително услуги като актуализации на фърмуера и настройки на устройството. Чрез отдалечен достъп до панел на МФУ могат да се предоставят отдалечено указания и инструкции на крайни потребители. Уеб порталът за управление включва графичен и лесен за ползване уеб интерфейс с информация за състоянието на устройството и секцията с репорти.


Концепцията на CS Remote Care е гаранция на Konica Minolta за максимална достъпност на системата. Времето на престой на изходните устройства може да бъде сведено до минимум, да се повиши производителността и планираната рутинна поддръжка в съответствие с работните графици на потребителите.


CS Remote Care workflow

CS Remote Care

CS Remote Care

Наблюдение

 • Защитена връзка
 • Двупосочна комуникация
 • Цялостно наблюдение
 • Събиране на данни от сензори и по-нататъшния им анализ

Централизация

 • Ефективно прехвърляне на информация
 • Без инсталация на място

Автоматизирани услуги

 • Директно отчитане на броячите на устройствата
 • Автоматизирано поръчване на консумативи
 • Без необходимост да се обаждате

Настройки на устройствата

 • Отдалечено настройване на сервизното меню
 • Отдалечено актуализиране на фърмуера
 • Дистанционна поддръжка

Изтеглете брошура на продукта

CS Remote Care brochure

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС