Места със силна концентрация на хора

Откриване на зони със струпвания на хора

Спазване на дистанция


Откриване на проблемни ситуации, свързани със социалната дистанция, висока концентрация на хора и редене на опашки

Освен входовете и изходите е важно да наблюдавате определени зони вътре в обектите поотделно. Социалната дистанция, т.е. правилното спазване на минимално разстояние между лицата, намалява риска от заразяване и предпазва от сериозни глоби. Следователно струпването на хора в най-посещаваните зони трябва да се избягва, например на опашки пред касовите апарати или в зоните за изчакване. Съвременната видеотехнология от MOBOTIX може автоматично да открива подобни проблеми и предлага възможност за визуални и звукови предупреждения.

AI-Crowd Deep – Social Distancing

 • Проследяване в реално време на спазване на социална дистанция
 • Приложение за камера за платформата MOBOTIX 7, изисква се лиценз
 • 30-дневен безплатен период, заплащане на еднократна такса за неограничен период на използване
 • Без ограничения за броя наблюдавани зони, които могат да бъдат конфигурирани от потребителя
 • Монтаж на камерата на стената (10 до 26 фута височина), вертикален ъгъл спрямо хората макс. 30 °

AI-Crowd Deep – Overcrowding

 • Изчисляване на актуалния брой хора в наблюдавания периметър (на закрито / на открито)
 • Откриване на пренаселени зони според предварително дефинирани критерии
 • Необходимост от софтуерно приложение за платформата MOBOTIX 7, изисква се лиценз
 • 30-дневен безплатен период, заплащане на еднократна такса за неограничено време на използване
 • Без ограничения относно броя зони, които ще се наблюдават и които могат да бъдат конфигурирани според нуждите на потребителя
 • Прецизност над 90%, дори при струпвания на много хора

AI-Overcrowd

 • Необходимост от софтуерно приложение за платформата MOBOTIX 7, изисква се лиценз
 • 30-дневен безплатен период, заплащане на еднократна такса за неограничено време на използване
 • Идентифициране на ситуации на висока концентрация на посетители, например когато броят на хората в зоната е по-висок от дефинирания от потребителя праг
 • Задействане на аларма при надвишаване на определената гранична стойност

УСПЕШНИТЕ ИСТОРИИ НА КЛИЕНТИТЕ НИ:

Свържете се с нас за повече информация