Интелигентни решения за ритейл

Свържете с експерт на Konica Minolta

Съвременната търговия се нуждае от смарт решения.


Всеки ден потребителите искат да имат достъп до още повече стоки на едно място, затова ритейл обектите са принудени постоянно да търсят нови доставчици - оттук и нови договори 👉 нови доставки 👉 хиляди нови товарителници, фактури, сертификати за качество, пълномощни, договори, сметки.

Логистичните процеси с документи, проверка на номера на автомобили на входа на сортиращия център, измерване на температурата на служителите и партньорите изискват твърде много време и внимание на служителите и предизвикват хаос в работата. 

В Konica Minolta имаме решения за всеки етап от работата на ритейл обекта - от управление на договори с доставчици през оптимизация на процеси и обработка още в склада до специализирани видео решения с вградени аналитични функции за взимане на правилните решения.
 

🧾Документация в логистиката

Лишаваме се от рутинна работа с логистични документи
# 1 1

👩‍💻Бек-офис

Автоматизираме работните процеси на оперативни и счетоводни звена
# 2 2

📦Разпределителен център и склад

Оптимизираме работата на склада, за да избегнем повреда или загуба на стоки, системи и данни
# 3 3

🛒Място на продажби

Интегрираме интелигентни решения за вътрешните процеси в магазина
# 4 4

Какво е бъдещето на ритейла?

В тази кратка, но много полезна книжка ще откриете как ние виждаме:

  • Бъдещето пред ритейла - някои ключови тенденции
  • Предизвикателствата и възможностите пред индустрията
  • Възможните решения и добри практики

Изтеглете сега

оПТИМИЗАЦИЯ

оПТИМИЗАЦИЯ

📦Оптимизираме логистичните процеси и печатната среда

 

Разпределителните центрове 📦 работят с десетки различни доставчици и стоки всеки ден: трябва да обработвате и съхранявате документи, да сортирате товари и да гарантирате безопасното им съхранение.

Съвременните логистични центрове се нуждаят от строги политики за сигурност и автоматизирани процеси, за да се избегнат повреди или загуба на стоки, системи и данни.

Не на последно място инфраструктурата за печат трябва да съответства на специфичните изисквания на компанията  и да подпомага безпроблемно работните процеси и потоци. За това ние предлагаме услуга за оптимизиране на печатната среда, която е изключително гъвкава и надеждна. 

Повече за решението

Документен поток

Документен поток

📑Автоматизиране на рутинната работа на бек офисите

✔ Преход към мобилно работно място
✔ Извличане на данни от документи
✔ Дигитализация на документооборота
✔ Одобряване на документи и електронно подписване през всякакви устройства

✔ Бързо и автоматично генериране на придружаващи документи в склада
✔ Дигитален архив

Повече за решението

ИНТЕЛИГЕНТНИ ВИДЕО РЕШЕНИЯ

ИНТЕЛИГЕНТНИ ВИДЕО РЕШЕНИЯ

📹Видеорешенията в ритейла — не просто камери, а много повече

✔ Управление на паркинг 
✔ Оптимизация на продажбите и услугите според поведението на клиентите
✔ 
Броене на посетители + сигурност

✔ Управление на опашки за търговски обекти
✔ Разпознаване на лица и анализ на поведение на служителите
✔ Видеорешения за хладилни зони, работещи до -30 °
✔ Интеграция с POS
✔ 
Следене на съмнително поведение

✔ Измерване на температурата на стоки и хора

Повече за решението

Retail – Actively Promoting Your Sales With MOBOTIX Video Technology

Успешни проекти

Успешни проекти

DB Schenker Bulgaria

Изграждане на система за видео наблюдение, която да позволява да се охраняват по-големи площи с по-малко камери и без сложни и скъпи зали за видео контрол. Камери осигуряващи високо качество на изображението.

Връзка с нас

Връзка с нас

Изпратете запитване