EveryonePrint


Свободата на печат в облака


Мобилният печат, основаващ се на частна облачна технология, подходяща за малките и средни предприятия работещи в корпоративната среда, и за обществените организации, които искат да предлагат сигурен мобилен печат, например в образователния сектор. Частното облачно пространство на EveryonePrint предоставя на фирмите сигурен мобилен печат, включително follow-me печат, без да е необходимо да променяте или инсталирате допълнителни приложения на клиентското устройство.

EveryonePrint logo


EveryonePrint workflow

EveryonePrint

EveryonePrint

Сигурен печат

 • Административен контрол на потребителски достъп
 • Криптиране на файлове 
 • Частна облачна среда за печат 
 • Follow-me печат
 • Възможност за печат на гости
 • Защитен печат
 • Удостоверяване чрез ПИН код
 • Удостоверяване чрез идентификационна карта (по избор)
 • Удостоверяване чрез потребителско име и парола

Поддръжка на BYOD* корпоративната политика

 • Поддръжка на различни производители
 • Отпечатване от мобилно устройство 
 • Лесно за използвана
 • Отпечатване без драйвер

* Bring Your Own Device (Донеси своето собствено устройство)

Гъвкаво подаване на заявки за печат

 • Отпечатване през драйвер
 • Отпечатване през електронна поща 
 • Уеб отпечатване 
 • Мобилен печат 
 • Отпечатване през Google Cloud

Поддръжка на файлови формати и настройка на изхода

 • Разширено драйверна поддръжка 
 • Поддръжка на файлови формати без драйвер 
 • Конфигуриране на настройките за печат в уеб интерфейса 
 • Настройки за печат по подразбиране 
 • Печат през уебсайтове

Отчетност и таксуване

 • Конектор към решение за отчетност и контрол (по избор)

Изтеглете брошура на продукта

EveryonePrint brochure

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС