Улеснете Вашите ИТ операции

Workplace Hub

Хардуер, софтуер и услуги в една ИТ платформа


Работното място на бъдещето е интелигентно. Хората, местата и устройствата са интуитивно свързани в локалната мрежа. Това е място, където всичките Ви информационни технологии се управляват от една точка. Но във времена на нови технологии и нарастваща сложност на ИТ, Вашата компания е изправена пред нови предизвикателства: мобилна работа, сигурност на данните и редовни актуализации.

КОМБИНИРАНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПО-ГОЛЯМА ГЪВКАВОСТ


Като чиста сървърна версия или подобрена с MFP функционалности - така или иначе Workplace Hub комбинира революционен софтуер, облачни възможности и водеща в света сървърна технология, която ви дава повече сигурност и гъвкавост на вашия бизнес.

Представяме ви Workplace Hub

Представяме ви Workplace Hub


Workplace Hub намалява сложността на ИТ, премахва повтарящите се ИТ задачи, прекратява нежеланата загуба на време и оптимизира разходите Ви за ИТ.


Той създава инфраструктурата на бъдещето, чрез подобряване на настоящата Ви технология. Можете да забравите за своите ИТ проблеми днес и да се съсредоточите върху развитието на бизнеса си.


Просто и същевременно ефикасно решение - всичко на едно място.


Workplace Hub Smart

Основа за успеха от вашето офис пространство
  • Особено в по-малките предприятия печатането, копирането и сканирането все още са в основата на ежедневните бизнес рутинни действия. Отчитайки тази необходимост, услугаta Workplace Hub Smart се съчетава с висококачествени възможности на bizhub i-Series, за да предостави мощно, спестяващо място решение на 1 m².
  • Служителите използват административно табло и работят заедно чрез включения софтуерен пакет за сътрудничество.

  • Ние Ви предоставяме ИТ инфраструктура и управлявани ИТ услуги.

  • Workplace Hub осигурява гъвкава и мащабируема ИТ инфраструктура, която расте с Вашия бизнес.

Workplace Hub Core

Увеличете производителността от вашата сървърна стая

  • Като чиста сървърна версия, Workplace Hub Core може да допълни съществуващата ви система за управление на вашите приложения или ИТ.

  • Тъй като технологията Core е разположена на сървър, тя се интегрира със съществуващите Ви сървърни помещения и шкафове.

  • Технологията Core се базира на сървър на Hewlett Packard Enterprise Gen10.

  • С него се слага край на злонамерени атаки и заплахи към Вашата ИТ инфраструктура.​

Запознайте се с Workplace Hub в две минути

Представете си технология, разположена около Вас: Konica Minolta Workplace Hub Досега съвместимостта между ИТ системите беше една от големите пречки за подобряване производителността на работното място. Обединявайки различните части на ИТ инфраструктурите на работното място, Workplace Hub премахва тази бариера и предоставя интелигентни базирани услуги. Улеснява планирането, управлението и разрастването на ИТ средата, от която бизнесът се нуждае и иска. Той дава възможност на служителите да работят по-интелигентно от всяко устройство или местоположение и да контролират техните технологии. WPH Ви позволява да управлявате ИТ технологиите си според Вашите изисквания и условия.

Какво ви предлага Workplace HUB

ИТ Инфраструктура

Hub включва многофункционален принтер, сървър на Hewlett Packard Enterprise, Wi-Fi точки за достъп и непрекъсваемо токозахранващо устройство.
# 1 1

Aдминистративно таблo

Вече имате пълен преглед на всички ИТ решения във вашата компания - потребители, активи, приложения, сървър, хранилище на данни, Wi-Fi, многофункционален принтер и т.н.
# 2 2

Потребителско табло

Потребителско табло обединява вашите основни бизнес инструменти за производителност с интелигентни приложения, което прави работата ви по-бърза и по-ефективна. 
# 3 3

Управлявани ИТ услуги

На разположение сме, за да се грижим за сложни, критични или отнемащи време задачи, което ви позволява да се съсредоточите върху основния си бизнес.
# 4 4

Вашите предимства

Workplace Hub включва редица инструменти, които можете да използвате за подобряване на управлението на Вашата ИТ среда. Той съчетава управление, сътрудничество, технология и поддръжка в една цялостна ИТ екосистема. Платформата за ИТ услуги е разработена от Konica Minolta с цел да се предложи на бизнеса ефикасно и ефективно сътрудничество – в партньорство със силни технологични компании, като например Hewlett Packard Enterprise, Sophos и Microsoft. Workplace Hub не само ще вдъхнови Вас и Вашата компания, но и Вашите служители.

   

   

Икона за функцията WorkplaceHub – ИТ инфраструктура

Екипите имат повече време и енергия за своята работа

Икона за функцията WorkplaceHub на потребителското табло

Вашата компания оптимизира разходите си за ИТ

Икона за функцията WorkplaceHub на таблото на администратора

Служителите запазват контрола върху ИТ

Икона за функцията WorkplaceHub на таблото на администратора

Намалява сложността на ИТ

Икона за функцията WorkplaceHub – ИТ услуги

Повече продуктивност и креативност в екипа

Икона за функцията WorkplaceHub – ИТ инфраструктура

Пълен контрол върху сигурността на Вашите данни

Икона за функцията WorkplaceHub – ИТ услуги

Подобрение на работата в екип

Икона за функцията WorkplaceHub на потребителското табло

Служителите превръщат работата в преживяване

Най-често срещаните ИТ проблеми

Звучат ли Ви познато един или повече от 6-те най-често срещани ИТ проблема според нашето проучване за SMB сегмента? Разгледайте нашата инфографика и разберете как да се възползвате максимално от Workplace Hub в работното си ежедневие.

Изтеглете Инфографиката
Резултати от проучване за управление на информация в частта търсене на корпоративна информация

Любопитни ли сте за Workplace Hub?

Вземете копие от брошурата, за да разберете как Workplace Hub може да помогне на вашия бизнес да се развива.

Изтеглете напата брошура