FORXAI Smart Mirror

Проверка за лични предпазни средства с AI


Вашето предприятие работи ли с чувствителни или опасни материали? Успявате ли ефективно да проследите личните предпазни средства на вашите служители? Поставяте ли тяхната безопасност по време на работа на първо място?

Системата FORXAI Smart Mirror на Konica Minolta позволява достъп до работната станция, единствено при наличието на лични предпазни средства, включващи облекло, маска, ръкавици, очила, мрежа за коса.

Значението на интелигентните системи  в опасни работни среди е доказано безброй пъти както в изследвания, така и на практика: IoT, AI, интелигентни камери и системи за управление на работната ръка са задължителни за създаване на работно място, което е ефективно, безопасно и отговарящо на законовите разпоредби.

Бъдещето на интелигентните фабрики се очертава да бъде възможно най-свързано и автоматизирано, като безопасността се разглежда не само като приоритет, но и като култура, която води до по-добра производителност и подобрява цялостното психологическо и физическо здраве на работниците.

Системата на FORXAI Smart Mirror позволява на компании в различни сектори като фармацевтична, химическа, строителна и хранително-вкусова индустрия, да автоматизират контрола на личните предпазни средства на всички служители още на входа на работното място.

Как работи?

Как работи?

Това не е само интелигентно огледало, което единствено възпроизвежда визуални форми, но също така има способността да открива, идентифицира и категоризира хора и обекти благодарение на дигитална обработка и анализ на изображения за секунди.

FORXAI Smart Mirror може да предостави бързи оценки на личните предпазни средства, за да гарантира, че персоналът е подходящо подготвен за рисковете, които могат да бъдат изложени. Това не само осигурява безопасността и съответствието на служителите, но също така помага за предотвратяване на повреда или замърсяване на произведените продукти.

С автоматизираната проверка за лични предпазни средства, компании от фармацевтичния, химическия, хранително-вкусовия и полупроводниковия ще могат да автоматизират контрола и безопасността на всички служители на входа на предприятието си.
 

В индустриални среди Smart Mirror може да бъде важен компонент на технологиите за Industry 5.0. С компютърно зрение и анализи, базирани на изкуствен интелект, е възможно да се извършват проверки на безопасността или проверки за съответствие в редица среди.

FORXAI Smart Mirror е бърз и лесен за използване. Под повърхността му се крият някои от днешните най-иновативни AI технологии. Те разчитат на усъвършенствани модели за обучение, за да формират интелигентни интерпретации в реално време. Проверката на лично предпазно облекло става за 10 секунди, като автоматично води потребителите през процеса на проверка с инструкции на екрана и не изисква технически познания за работа.

Заявете демо

FORXAI Smart Mirror в действие

FORXAI Smart Mirror може да открие

Ръкавици

Съответствие на защитно облекло

Маска за лице


Предпазни очила


Каски, бонета и открита коса


Открита кожа

Следенето на безопасността никога не е било толкова лесно със Smart Mirror

Прочетете повече за първата технология порода си за проверка на лични предпазни средства от Konica Minolta. Вижте и по какъв начин може да бъде приложено във вашето производство, какви ползите от използването му и по какъв начин може да подобри безопасността на работното място.

Към брошурата

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Изпратете запитване