Remote Deployment Distributor


Бързо и ефективно: Групово настройване на устройства


Изправени пред постоянна техническа промяна и развитие, предприятията трябва да рационализират своите процеси, за да повишат производителността и да дадат възможност на своите служители да се справят с рутинните задачи за възможно най-кратко време. Администраторите редовно трябва да променят и коригират множество настройки, за да отговарят на ново възникващите нужди. Ако се осъществява ръчно, това отнема много време и е възможно допускането на човешки грешки.

Konica Minolta разработи Remote Deployment Distributor, за да позволи бързото и отдалечено настройване на неограничен брой устройства. Инструментът улеснява конфигурирането на настройки за няколко устройства: необходимите настройки могат първо да бъдат подготвени в приложението и след това заедно да бъдат разположени на всички избрани устройства – освобождавайки ИТ администраторите от досадни повтарящи се задачи.


Работен поток на Remote Deployment Distributor

Remote Deployment Distributor

Remote Deployment Distributor

Централизация

  • Централен инструмент за настройките на устройството
  • Прехвърляне на настройки между устройства
  • Разполагане на редактирана информация
  • Дистанционно обработване
  • Множество устройства
  • Инсталиране на място

Настройки на устройството

  • Общи настройки на устройството
  • Настройки на администратора
  • Настройки на SSL
  • Администраторска парола

Изтеглете брошура на продукта

Remote Deployment Distributor brochure

Свържете се с нас

Свържете се с нас

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Предпочитана форма на комуникация:

за актуалните продукти и услуги от Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД и други компании , което съответства на моите лични интереси. Вашите данни ще бъдат обработени в съответствие с нашата Политика за поверителност.

Текстовите полета с * са задължителни!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings