Информация за Konica Minolta

Мерки за ограничаване на влиянието на пандемията от коронавирус върху предоставянето на продукти и услуги на Konica Minolta


Актуализация (28 септември 2020 г.)

Информация за Konica Minolta

Мерки за контролиране на разпространението на Covid-19/Aктуални новини


 При изпълнението на всички работни процеси са въведени мерки, които отговарят на местните изисквания и стандарти, и поставят безопасността на нашите служители, клиенти и партньори на първо място.
 
Повечето от нас продължават да работят дистанционно, а на всички, които работят от офисите ни (в централния ни офис в София и всички останали офиси в страната), се напомнят основните правила за контролиране на разпространението на вируса - социална дистанция, хигиена, покритие на носа и устата, ако спазването на дистанцията не е приложимо, и редовно проветряване на помещенията чрез специфични плакати и видеоклипове. Преди да се завърнат обратно в офиса всички служители преминаха кратко обучение. Всички техници, отговарящи за сервизните заявки в офисите на клиетни стриктно изпълняват мерките за безопасност като покритие на носта и устата и спазване на социална дистанция.
 
Вътрешно разпоредихме посещенията в офиса, които не са необходими и нямат пряка добавена стойност за клиента да се избягват. Служителите ни преценяват дали дадена среща или командировка е необходимо да се случи присъствено или може да се проведе онлайн. Разбира се, всички присъствени срещи с клиенти се провеждат при съответните изисквания.
 
Konica Minolta гарантира, че нейните клиенти разполагат с необходимата инфраструктура, чрез която да продължат основните си бизнес процеси от всяко място, така че бизнесът им да продължава да работи в сигурна среда. Повече информация може да откриете тук: https://www.konicaminolta.bg/bg-bg/it-services
 
Konica Minolta внимателно следи бързо развиващата се ситуация с коронавирус (COVID-19) и съответно актуализира плановете за непрекъснатост на бизнеса. Тези планове очертават специфични начини да адаптираме нашите операции, според променящата се среда във всички области, в които работим. Нашият екип се ангажира да обслужва нашите клиенти и партньори и да защитава здравето и безопасността на нашите служители, клиенти и посетители. 
За допълнителна информация или въпроси, моля свържете се с нас на тел: 0700 42 022 или ни пишете на marketing@konicaminolta.bg

Актуализация (12 май 2020 г.) - С тази актуализация предишните състояния стават невалидни.

Уважаеми клиенти,
 
Операциите ни в България са пълен капацитет – обслужваме клиентите си, имаме достaтъчно складови наличности, и DIS шоурум е наличен за провеждане на демонстрации, като се спазват всички мерки за безопасност.

Що се отнася до наличието на нашите услуги, ние ще възстановим нормалните си операции в Европа към средата на май. В момента имаме над 2500 инженери, работещи в 35 страни в Европа. Внедрените отдалечени услуги предоставиха на нашите клиенти бърз достъп за поддръжка и сега можем да добавим и нашто личо посещение на място, където е необходимо.

Разбира се, отдалечената услуга също може да остане като такава, тъй като повечето продукти на Konica Minolta са проектирани като IOT устройства, платформи или приложения, които позволяват отдалечена връзка. Всеки възникнал инцидент може да бъде разрешен дистанционно без намеса на място. Само ако трябва да осигурим свързаност или да заменим хардуер, служител от сервиза може да ви посети.
 

Това отразява настоящата ситуация. Ако нещо се промени при тези обстоятелства, ще ви информираме в кратък срок.

Бъдете здрави!

Екипът на Коника Минолта България

 


17 март 2020 г.

Уважаеми клиенти,
 
Като Ваш доверен бизнес партньор, бихме искали да Ви информираме за ефекта на разпространението на Covid-19 в глобален мащаб върху възможностите за доставка на продукти и услуги на Konica Minolta.
 
Дейностите във фабриките и складовете ни, базирани в Китай, се възобновяват постепенно и се цели да се постигне наваксване на забавянията, възникнали поради затварянето им заради коронавируса. Другите производствени мощности на Konica Minolta Group, базирани извън територията на Китай, ни позволиха да реагираме гъвкаво и да успяваме да покрием запитванията на клиентите ни в краткосрочен план. Въпреки това, не можем да избегнем някои забавяния и недостатъчни наличности (за определени продукти / услуги), въпреки че работим много активно за минимизиране на ефекта върху бизнес операциите ни. Посочваните дейности и дати за доставка могат да варират и да търпят динамични промени в следващите седмици поради недостатъчни количества в отдел Доставки и Логистика, предстоящи рестрикции по отношение на движението на хора и товари, които динамично се влияят от разпространението на коронавируса.

Поради тази причина, преразглеждаме непрекъснато своята политика за доставки и се опитваме да ги разпределяме равномерно през глобалната организация на Konica Minolta. Ако имате въпрос за Ваша конкретна поръчка, моля свържете се със своя акаунт мениджър в Коника Минолта България- така ще получите детайлна информация.
 


Наличността на техническите ни услуги силно зависи от нашите сервизни инженери. Разполагаме с над 2 500 сервизни инженери, които работят в 35 страни на територията на цяла Европа. Те осигуряват техническата поддръжка на продуктите ни. Тъй като ежедневната дейност на сервизните инженери е свързана с посещения при различни клиенти, моделът ни на работа в момента представлява потенциален риск, както за клиентите ни, така и за нашите служители. Поради тази причина ще въведем промени в нашия сервизен модел, като приложим услуги за отдалечен достъп във всички случаи, в които това е възможно. Тъй като повечето от продуктите на Konica Minolta са предвидени като IоT устройства, платформи или приложения, които позволяват отдалечена връзка, можем свържем Вашето устройство към backend системите на Konica Minolta. По този начин Вашите Konica Minolta продукти ще могат да имат достъп до отдалечени услуги. Всеки технически проблем, който възникне би могъл да се разреши отдалечено без посещение на място. Единствено, ако се налага да осигурим свързаността на стройството Ви или да подменим хардуер, ще Ви посети наш служител от сервиза.
 

Регулярно насърчаваме своите служители да бъдат изключително отговорни и стриктни в спазването на предпазни мерки за минимизиране на риска от заразяване, например чрез завишени мерки за хигиена и дезинфекция на работните помещения, отмяна на участието във събития, замяна на срещите с виртуални такива, работа в home office, за служителите, чиято дейност позволява. Пътуванията към или от региони в опасност са забранени.
В случай на заразяване на наш служител с коронавирус, ще вземем необходимите мерки и предписания, за да ограничим разпространението на вируса / каратина/. В този случай- точно както и при други случаи на болест или по време на отпуск – ще разчитаме на други свои служители, които ще реагират на Вашата заявка своевременно.
 

Организирали сме вътрешен кризисен щаб, който следи внимателно развитието на ситуацията  на територията на страната, в Европа и по света и сме готови да реагираме бързо при възникване на извънредни събития, за да осигурим наличността на нашите продукти и услуги. В глобален мащаб , Konica Minolta разработи план за непрекъснатост на бизнеса, който включва регулярен скрининг на производства, оценка на алтернативни доставчици и т.н., за да подсигури нормалната работа на веригата за доставки.
 
Ако настъпи промяна в начина на работа, ще Ви информираме веднага. За по-конкретни въпроси относно Ваша заявка или доставка – моля, свържете се с вашия Акаунт мениджър в Коника Минолта България.

 

Бъдете здрави!

Екипът на Коника Минолта България