Интернет на нещата (IoT)

Системи и решения подпомагащи поддръжка на по-безопасни и гъвкави работни места

Подобрете прецизността на бизнес процесите си, използвайки концепцията на Интернет на нещата (IoT)


Работното място на бъдещето се превърна в приоритетна област за Konica Minolta, водещ доставчик в областта на ИТ услугите и решенията за печат на производството на документи. Това работното място на бъдещето обединяващо хора, устройства и пространства, предоставя значителна възможност за внедряване на иновативни технологии, които от своя страна предлагат ефективни решения за управление на информационните потоци на работното място. За това, Konica Minolta стана член на LoRaTM Alliance, нестопанска организация, посветена на насърчаване на оперативната съвместимост и стандартизация на широкомащабни мрежи с малка мощност (LPWAN), които ще доведат до успеха на Интернет на нещата (IoT).

LoRaTM е безжична технология за безжично предаване на дълги разстояния, която е много подходяща за свързване на IoT устройства в големи сгради като училища, болници или производствени обекти. Konica Minolta си представя работно място бъдещето, снабдено със сензори и захранвани от батерия, комуникиращи през LoRaWAN ™ с информационни системи на клиента, като Enterprise Content Management (ECM) или Enterprise Resource Planning (ERP), поддържани от Konica Minolta.


Сензорите ще проследяват, както ресурсите и машините, така и ще следят околната среда на работното място, което от своя страна ще подпомогне хората при вземане на решения относно техните работни дейности. Процесорът позволява лесно да се интегрира със съществуващите системи за управление на бизнес процеси и по този начин дава възможност на нашите клиенти да автоматизират допълнително бизнес процеси, специфични за тяхната индустрия.Автоматизация на Бизнес процеси

Автоматизация на Бизнес процеси

Подобряване на прецизността на бизнеса процеси, използващи Интернет на нещата (IoT).


Дигиталната трансформация е една от няколкото горещи теми много предприятия и дигитализация и автоматизация

на бизнес процесите са ключови елементи за тази трансформация. Всъщност, според скорошно проучване

статия от Quocirca, много предприятия имат нужда от двоен подход: от една страна те се нуждаят

за цифровизиране на процеси на хартия, от друга страна се нуждая на технологии за автоматизация на своите процеси и

платформи. Въпреки че почти 70% от предприятията интервюирани от Quocirca признават важността на

дигитализацията на хартия, като част от общата им информационна стратегия, днес повечето от тях зависят от хартия

за подпомагане на техните критични бизнес процеси.Трите основни процеса на дигитализация, към които големите и малки предприятия, обикновено се насочват са:

• Административни процеси като назначаване на нови служители, одобрение на разходите или архивиране на договори

• Производствени процеси, включително управление на скадове, планиране на търсенето или предлагането

• Оперативни процеси, като комуникация на екип или резервация в заседателна залаЗа всяка от горепосочените области се използват различни системи за управление на бизнес процеси, като Enterprise Content Management (ECM), Enterprise Resource Planning (ERP) или Collaboration Tools (CT).Success story

Sofia Airport Center logo

Sofia Airport Center Success stories

Sofia Airport Center Success stories

Внедряване на система за дистанционно отчитане на комунални измервателни уреди и мониторинг в реално време, обхващащ целия бизнес парк.


 

Sofia Airport Center (SAC) е бизнес комплекс, предоставящ здравословна и модерна работна среда, отговаряща на най-високите международни стандарти за качество и предлага повече от 45 000 кв. м офис и складови площи. 

 

Sofia Airport Center е един от най-забележителните устойчиви проекти в региона на Югоизточна Европа. Компанията, която го развива, управлява и притежава има дългогодишен опит в недвижимите имоти по цял свят и предпочитание към създаване на устойчиви проекти, заради положителното им екологично и социално въздействие.

 

SAC е разпознаван като един от най-устойчивите проекти не само в България, но и за региона. Той е първият в България офис проект със златен сертификат за устойчивост от LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design).

 

Ползи

Ползи
  • Общо намаляване на загубите от над 30% месечно от потребените ресурси.
  • Гарантиране на 99% успеваемост на отчитане в реално време на електромерите на период от 15 минути
  • 99% непрекъсваемост на уеб приложението за управление и визуализация на данните
  • Изграждане на търговски модел на клиента според утвърдените правилата за търговия с ел. енергия и съгласно регистрацията в ЕСО
  • Генериране на справки и архив по задание на клиента на облачна платформа
  • Clould backup на базата данни
  • Импортиране на графици в системата
  • Визуализиране на данни включени в регистрите на електромера в табличен или графичен вид по задание на клиента
  • Визуализиране на комунални такси
  • Автоматично импортиране цените на балансираща енергия на ЕСО

Предизвикателствата при клиента

Предизвикателствата при клиента

Липса на автоматизиран процес на по отчитане на електромерите в бизнес центъра. Нужда от оптимизация на процеса на отчитане и фактуриране с цел намаляване на ръчния труд при отчитането на измервателните уреди както и грешките при пренасяне на данните ръчно в ЕРП системата. Нужда от решение за автоматично издаване на фактури за месечно потреблени към наемодателите. Намаляване на реализираните загубите в месечните отчети.

Решението

Решението

Наем на облачна платформа върху която се инсталира сървъра с база данни и софтуера за управление и визуализация на данните. Доставка на нови измервателните уреди с GSM модем за връзка със сървъра на базата данни. Подмяна на старите измервателни уреди с нови модели със смарт функции за да могат да бъде свързани към системата. Изграждане на търговски модел на клиента според утвърдените правилата за търговия с ел. енергия и съгласно регистрацията в ЕСО.

ПОИСКАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС