Управлявани услуги за печат

Съсредоточете се върху бизнеса си и ни позволете да управляваме Вашата инфраструктура за печат

Открийте възможностите на оптимизираните услуги за печат


Инфраструктурата за печат трябва да съответства на специфичните изисквания на компанията Ви и да подпомага безпроблемно работните процеси и потоци. Най-важното обаче е, че тя трябва да работи надеждно!

Много съвременни среди за печат представляват смесица от устройства за печат, обработка на изображения и факс устройства, които нито са настроени, нито се управляват по начин, който да им позволи да останат в крак с днешния забързан бизнес свят. Такива хаотични структури са пречка за организационната Ви ефективност като цяло.


Отделянето на твърде много време за административни въпроси или за решаване на хардуерни проблеми може често да пречи на служителите Ви да се съсредоточат върху основните си задължения и да доведе до загуба на време и пари. Оптимизираните услуги за печат имат за цел да помогнат на Вашата компания да повиши ефективността на всички процеси, свързани с печата и сканирането.


Ние създаваме индивидуално решение за Вашите изисквания, което осигурява максимална сигурност на данните, осъществимо е от финансова гледна точка и е природосъобразно. Като гарантираме намаляване на разходите и безпроблемни процеси, ние разработваме стратегии за подобрение, основани на исторически данни и Вашите бъдещи цели. Управлението на печата е важна част от оптимизираните услуги за печат. То се грижи за цялата инфраструктура за печат и сканиране, включително рутинни задачи, като например автоматична доставка на консумативи. Освен това ние се стремим към непрекъсната оптимизация, за да оставим Вас и служителите Ви да се съсредоточите напълно върху основните си задачи!

Оптимизирани услуги за печат

Оптимизирани услуги за печат

Оптимизирани услуги за печат

Оптимизираните услуги за печат (OPS) на Konica Minolta съчетават консултиране, хардуер, софтуерно внедряване и управление на работния процес, за да намалят разходите за документи. Благодарение на нашите управлявани услуги, които обхващат Вашата инфраструктура за печат, нашата стратегия за профилактична и планова поддръжка гарантира, че устройствата, които използвате, функционират надеждно по всяко време и всеки престой се свежда до минимум. Всичко това допринася за максимална производителност и ефективност с минимални усилия и позволява на Вас и екипа Ви да се съсредоточите върху работата си, а не върху административни въпроси.

Хардуер
hardware icon
Хардуер за печат на Konica Minolta

Искате най-доброто в областта на цифровия производствен печат? Току-що го намерихте. Хардуерните решения на Konica Minolta за производствен печат и за офис са еталони в отрасъла, с устройства, предлагащи революционно качество на цветните изображения, черно-бял печат със свръхвисоки скорости, опции за вътрешна окончателна обработка с професионално качество – с цел да се отговори на сложните спецификации на Вашето задание, и много други. Независимо от размера или областта на специализация на Вашата компания нашият хардуер за печат Ви дава възможност да изградите своя инфраструктура за печат, да управлявате цифровото съдържание, да въведете най-новите измервателни уреди и да се запознаете с други решения, имащи за цел да променят до неузнаваемост Вашия работен поток.

Софтуер
software icon
Софтуерни продукти на Konica Minolta

Разгледайте безбройните различни начини, по които софтуерните продукти на Konica Minolta могат да подобрят работата Ви. Konica Minolta решава проблемите на Вашата компания, съчетава различните стилове на работа и предлага софтуерни решения, отговарящи на нуждите на отрасъла Ви. Като приоритизира нуждите Ви по всяко време, Konica Minolta отговаря на софтуерните изисквания дори на най-взискателните световни организации. Като използвате системата, можете да ограничите разходите за всички отпечатани или копирани материали, да създадете разширени мерки за сигурност, за да гарантирате, че чувствителните документи няма да попаднат в неупълномощени лица, и много други.

Услуги
service icon
Винаги на Ваше разположение

Нашият опитен и компетентен персонал от специалисти ще отговори на всички Ваши въпроси и ще Ви покаже как да работите с продукта си. Нашите услуги функционират във Ваша полза в рамките на система за поддръжка, предназначена да гарантира на Вас и на компанията Ви извличането на максимална полза от решенията. Ние предлагаме гама от различни услуги, включително оптимизирани услуги за печат за комбиниране на Вашето консултиране; внедряване на хардуер и софтуер; управление на работния поток за намаляване на разходите за документи; и интелигентни услуги за защита, за да поддържате безопасността на бизнеса си.

Управлявани услуги за печат

Управлявани услуги за печат

Оптимизираните услуги за печат на Konica Minolta се състоят от следните елементи

Консултантски услуги за анализ и оценка на текущото състояние или начина на работа на клиента, за да се създаде решение, съобразено с Вашите специфични нужди.

Консултиране за OPS

Консултантски услуги за анализ и оценка на текущото състояние или начина на работа на клиента, за да се създаде решение, съобразено с Вашите специфични нужди.

Внедряване, интегриране, управление на промените, управление на проекти и обучение въз основа на Вашите изисквания

Внедряване на OPS
Внедряване, интегриране, управление на промените, управление на проекти и обучение въз основа на Вашите потребности

Портфолио от услуги с възможност за разширяване с цел експлоатация и управление на цялата инфраструктура за печат – управлението на оптимизираните услуги за печат (OPS) е последният етап след внедряването на OPS

Управление на OPS
Портфолио от автоматизирани услуги с възможност за разширяване, за да експлоатирате и управлявате цялото си оборудване за печат

Свържете се с нас за допълнителна информация

Свържете се с нас за допълнителна информация

Свържете се с нас

Свържете се с нас още днес: след като направим оценка на текущото Ви състояние, на слабите места или предизвикателствата, както и на стремежите или бъдещите потребности, нашите специалисти ще могат да разработят индивидуален пакет за оптимизация и управление точно за Вас, в съответствие с Вашите цели и очаквания.

Office Application Solutions

Office Application Solutions Brochure

Download now

Office Brochure

Download now
Office line-up 2020

Office line-up

Download now

Свържете се с нас

Свържете се с нас
Желая да получа информация на:

Политика за поверителност:*
посочена в политиката за поверителност на Коника Минолта България и давам съгласието си личните ми данни, предоставени от мен чрез изпращане на запитване до лицата за контакт, да бъдат обработвани от Коника Минолта България.

Текстовите полета с * са задължителни!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings