Управлявани услуги за печат

Съсредоточете се върху бизнеса си и ни позволете да управляваме Вашата инфраструктура за печат

Открийте възможностите на оптимизираните услуги за печат


Инфраструктурата за печат трябва да съответства на специфичните изисквания на компанията Ви и да подпомага безпроблемно работните процеси и потоци. Най-важното обаче е, че тя трябва да работи надеждно!

Много съвременни среди за печат представляват смесица от устройства за печат, обработка на изображения и факс устройства, които нито са настроени, нито се управляват по начин, който да им позволи да останат в крак с днешния забързан бизнес свят. Такива хаотични структури са пречка за организационната Ви ефективност като цяло.


Отделянето на твърде много време за административни въпроси или за решаване на хардуерни проблеми може често да пречи на служителите Ви да се съсредоточат върху основните си задължения и да доведе до загуба на време и пари. Оптимизираните услуги за печат имат за цел да помогнат на Вашата компания да повиши ефективността на всички процеси, свързани с печата и сканирането.


Ние създаваме индивидуално решение за Вашите изисквания, което осигурява максимална сигурност на данните, осъществимо е от финансова гледна точка и е природосъобразно. Като гарантираме намаляване на разходите и безпроблемни процеси, ние разработваме стратегии за подобрение, основани на исторически данни и Вашите бъдещи цели. Управлението на печата е важна част от оптимизираните услуги за печат. То се грижи за цялата инфраструктура за печат и сканиране, включително рутинни задачи, като например автоматична доставка на консумативи. Освен това ние се стремим към непрекъсната оптимизация, за да оставим Вас и служителите Ви да се съсредоточите напълно върху основните си задачи!

[TempITemplate.Template]: http://server/CMSVirtualFiles/Transformations/=vg=17587c72-519d-4998-b8d6-a58d553d6e2a/DD.Solution/Detail.Components.ascx(65): error CS0103: The name 'GetSolutionHardwareUrls' does not exist in the current context

Управлявани услуги за печат

Управлявани услуги за печат

Оптимизираните услуги за печат на Konica Minolta се състоят от следните елементи

Консултантски услуги за анализ и оценка на текущото състояние или начина на работа на клиента, за да се създаде решение, съобразено с Вашите специфични нужди.

Консултиране за OPS

Консултантски услуги за анализ и оценка на текущото състояние или начина на работа на клиента, за да се създаде решение, съобразено с Вашите специфични нужди.

Внедряване, интегриране, управление на промените, управление на проекти и обучение въз основа на Вашите изисквания

Внедряване на OPS
Внедряване, интегриране, управление на промените, управление на проекти и обучение въз основа на Вашите потребности

Портфолио от услуги с възможност за разширяване с цел експлоатация и управление на цялата инфраструктура за печат – управлението на оптимизираните услуги за печат (OPS) е последният етап след внедряването на OPS

Управление на OPS
Портфолио от автоматизирани услуги с възможност за разширяване, за да експлоатирате и управлявате цялото си оборудване за печат

Свържете се с нас за допълнителна информация

Свържете се с нас за допълнителна информация

Свържете се с нас

Свържете се с нас още днес: след като направим оценка на текущото Ви състояние, на слабите места или предизвикателствата, както и на стремежите или бъдещите потребности, нашите специалисти ще могат да разработят индивидуален пакет за оптимизация и управление точно за Вас, в съответствие с Вашите цели и очаквания.

Office Application Solutions

Office Application Solutions Brochure

Download now

Office Brochure

Download now
Office line-up 2020

Office line-up

Download now

Свържете се с нас

Свържете се с нас
Предпочитана форма на комуникация:*

за актуалните продукти и услуги от Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД и други компании , което съответства на моите лични интереси. Вашите данни ще бъдат обработени в съответствие с нашата Политика за поверителност.

Текстовите полета с * са задължителни!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings