Откриване и преброяване на обекти в производството

Преброяване на обекти бързо и без грешки


Преброяване на хиляди различни обекти по-бързо, без нито една грешка?

В съвременните фабрики и производствени процеси има постоянен натиск за увеличаване на производителността и намаляване на брака. Наред с различните инструменти и стратегии, използвани за ускоряване на производството, дори допълнителното обучение на служителите ви може да не е достатъчно. Заедно с конвенционалните методи има няколко нови, които могат да се използват за преброяване, разпознаване или класифициране на безкраен списък от обекти, например пластмаси, метали, храни и др. Те могат да бъдат заедно, с различни цветове или може да са разположени по различен начин. Konica Minolta предлага IoT платформата FORXAI, базирана на технология за обработка на изображения, която е силната страна на Konica Minolta, в комбинация с най-съвременните алгоритми на IoT и AI.

Разработеното решение за откриване и преброяване на обекти в производството, предоставя статистически данни за произведените елементи и техния вид (категория), предимно за целите на инвентаризацията или оптимизация на производството.

Какви са ползите?

Какви са ползите?
  • Интуитивен графичен потребителски интерфейс, достъпен за системния администратор
  • По-точно планиране на производството въз основа на анализирани отчети за минали периоди
  • Отчет за производството по часове/ дни/седмици/месеци
  • Производствен отчет по вид продукти
  • Повишена ефективност на производството
  • Гъвкавост при добавяне на нови продукти чрез подобряване на модела за машинно учене
  • Решението не изисква надзор и може да работи 24/7
  • Гъвкавост за надграждане за допълнителни приложения на решението
  • Преброяване на броя на продуктите (отделен брой за всеки тип) на една производствена линия

Брошура: Откриване и преброяване на обекти в производството

Приложението FORXAI за откриване и броене на обекти в производството е решение за проследяване, насочено към рационализиране на процеса на откриване, преброяване и категоризиране на артикулите на производствената линия.

Изтеглете брошурата, за да научите как мащабируемата система  позволява да използваме няколко камери и да обобщаваме резултатите в една статистическа база според конфигурациите на клиента.

Изтегли брошура

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Изпратете запитване