Коника Минолта Блог

Полезни статии и съвети относно решенията ни за оптимизация на печата, управление на корпоративно съдържание и информация, ефективна работа в екип отдалечено и интелигентно видеонаблюдение.

Как съвременните видеорешения оптимизират работата на ритейл сектора

29. май 2023

Съвременната търговия се нуждае от смарт решения, които да подобрят ефективността на ритейл операциите и да осигурят безопасна и спокойна среда за служители и клиенти.

Електронно одобрение и подписване на документи

18. май 2023

Може да се изненадате да научите, че една от най-важните, дългосрочни и положителни трансформации, които можете да направите във вашия бизнес, е пряко свързана с това, което много от нас приемат за даденост: въвеждането на електронни подписи.


PrintSpiration CHAMPION Николай Петрусенко за баланса в живота и дизайна

12. май 2023

Конкурсът PrintSpiration е съвместна инициатива на Коника Минолта България и Българска Дизайн Група (БДГ) и събра 48 изключителни предложения за корица на първото издание на Дизайн Годишника на БДГ, което ще събере най-добрите български дизайни в различни категории в периода 2019 - 2022 г.

Как съвременните интелигентни видеорешения оптимизират работата на логистиката

12. май 2023

Логистичната индустрия продължава да се развива. Всеки иска да получава услуги със скоростта на светлината, но в условията на постоянно претоварване на персонала и динамиката на логистичните центрове се увеличават грешките и закъсненията.