Коника Минолта Блог

Полезни статии и съвети относно решенията ни за оптимизация на печата, управление на корпоративно съдържание и информация, ефективна работа в екип отдалечено и интелигентно видеонаблюдение.

AccurioPro Flux с Label Impose - печелившата комбинация за производителите на етикети

05. сеп 2022

AccurioPro Flux е софтуерно решение, което помага за организирането, автоматизирането и оптимизирането на работните процеси на всяка печатница - от началото до края.

Автоматизирайте инспекцията на качество с интелигентни видеорешения

02. сеп 2022

Без повече нарушени опаковки и липсващи елементи - автоматизирайте контрола на качеството на готова продукция с интелигентни видеорешения

Remote by default – отдалечени услуги на Konica Minolta в услуга на бизнеса

19. авг 2022

Отдавна машините в офиса не са само устройства, които принтират, сканират и копират. Те са многофункционални системи, които имат разширени „smart” функции и могат да предложат подобни на лаптоп или мобилен телефон опции. Печатният парк във всяка организация играе неизменна роля в документните процеси и е неразделна част от дигиталната трансформация на бизнеса, т.е. изграждането на интелигентно свързано работно място е немислимо без участието на многофункционалните системи. Една от приликите...

Основни тенденции в професионалния печат

16. авг 2022

Предходните години се оказаха години на големи предизвикателства за печатната индустрия. Блокирането на икономически дейности и ограниченията доведоха до намаляване на пазарното търсене на традиционни приложения за печат. От друга страна някои направления се развиват с впечатляващи темпове. Типичен пример са етикетният и опаковъчният сектор. Печатниците, които са достатъчно бързи, проявяват гъвкавост и успяват да се насочат към нови области, отчитат голям ръст.