dokoni PROCESS


Автоматизиране на бизнес процесите в SharePoint


В днешни дни фирмите и организациите, се нуждаят от автоматизиране на документните си бизнес процеси, и това да може да става динамично с променящите се бизнес изисквания. dokoni PROCESS осигурява на бизнес потребителите и ИТ специалисти бързо и лесно изпълнение на ежедневните бизнес задачи и съвместна работа с документи да се автоматизира всички видове бизнес процеси.

Като част от цялостна система за управление на корпоративно съдържание (ECM), dokoni PROCESS отговаря на широк спектър от изисквания, така както от десктоп среда така също и от мобилна среда. Приложението предоставя интуитивен уеб-базирани функционалност като плъзгане, влачене и пускане (drag & drop), среда за създаване на работни процес (workflow designer), улесняваш моделирането и подобряването на всякакви прости или сложни бизнес процеси. Приложението предлага конектори за връзка с различни системи (например SQL, Exchange Server, Web Services) и се интегрира с облачни услуги, базирани на платформата на Microsoft SharePoint.

Специфични модули предоставят възможност за достъпност на процесите и работните потоци към мобилни, социални и облачни-базирани системи.

dokoni PROCESS logodokoni PROCESS workflow

dokoni PROCESS

dokoni PROCESS

Управление на съдържанието

  • Автоматизиране на бизнес процесите
  • Създаване на предефинирани действия
  • Директна свързаност със външни системи
  • Надгражда платформата Microsoft SharePoint
  • Уеб базиран дизайнер на работни процеси (workflow designer)
  • Свързаност с облачни услуги
  • Мобилно приложение

Изтеглете брошура на продукта

dokoni PROCESS brochure
dokoni_PROCESS_document-capture-thumbnail

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС