Политика за поверителност

Следващата информация ви предоставя подробности за това как обработваме Вашите лични данни и Вашите права в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

 

1. Отговорност за обработката на данните и Длъжностното лице по защита на данните

В съответствие с член 4, параграф 7 от Общия регламент на ЕС за защитата на личните данни (ОРЗД) отговорността се носи от:
Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД
София 1766, ул. Витошки камбани 9, ет. 4
Телефон: +359 700 42022
Електронен адрес: info@konicaminolta.bg
 
Ако имате въпроси относно защитата на личните данни, Вие можете по всяко време да се свържете с нашето длъжностното лице по защита на данните:

Dr. Frederike Rehker
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Телефон: +49 (0)511 7404-0
Електронен адрес: dataprotection@konicaminolta.eu

Николета Ангелова
Лице за контакт по въпроси, свързани със защита на лични данни в България
Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД
Телефон: +359 882030204
Имейл: nikoleta.angelova@konicaminolta.bg

 

2. Вашите права


Имате следните права по отношение на личните Ви данни, обработвани от нас:

 • достъп до информация за категориите на обработените данни, за целите на обработването, за получателите или категориите получатели на Вашите данни, а така също и за планирания срок на съхранение (Член 15 от ОРЗД);
 • поправка на неточни или непълни данни и/или тяхното изменение (член 16 от ОРЗД);
 • заличаване на данни в съответствие с Член 17 от ОРЗД, по-специално ако личните данни вече не са необходими за предполагаемата цел или се обработват незаконно, или ако оттеглите своето съгласие, или сте подали възражение срещу обработването;
 • ограничаване на обработването на данни в съответствие с Член 18 от ОРЗД при определени обстоятелства, когато например не е възможно заличаване или задължението за заличаване е под въпрос;
 • в съответствие с Член 20 от ОРЗД относно преносимостта на данните, да поискате от нас да предоставим на Вас или на трета страна личните данни, които Вие сте ни предоставили в структуриран общ машинночетим формат;
 • поради причини, произтичащи от Вашата конкретна ситуация, правото на възражение срещу обработката на данни във връзка със законен интерес (Член 21, Параграф 1 от ОРЗД);
 • оттегляне на Вашето съгласие по всяко време (Член 7, Параграф 3 от ОРЗД); разбира се това няма да повлияе на законността на обработката преди оттеглянето.
 • В съответствие с Член 77 от ОРЗД да подадете жалба за обработването на данни пред отговорния надзорен орган;
 

3. Събиране на лични данни при посещение на нашия уебсайт


Ако сте използвали нашия Уебсайт само за информационни цели, т.е. ако не се регистрирате или не ни предоставите друга информация, ние ще събираме само личните данни, които Вашият личен браузър изпраща на нашия сървър. Тези данни са необходими от техническа гледна точка, за да можете Вие да разглеждате нашия Уебсайт. Те са необходими така също и за обезпечаване на стабилността и сигурността на нашия Уебсайт. (Правно основание – Член 6, параграф 1, Предложение 1, буква „е“, предложение 1-во от ОРЗД).
 • IP адрес
 • Дата и час на заявката
 • Страна на произход на заявката
 • Заявено съдържание (конкретна уеб страница)
 • Статус на достъп/ код за статус http
 • Уебсайт, от който е подадена заявката
 • Браузър
 • Операционна система и интерфейс
 • Език и версия на програмно обезпечение на браузъра
 • Обемът на данните, изпращан във всеки отделен случай
 • Разлика в часовата зона спрямо средното време по Гринуич (GMT)
Някои от услугите, предлагани на нашия Уебсайт, могат да бъдат извършвани само в случай, ако сме в състояние да се свържем с Вас. Това означава, че използването на тези услуги зависи от това дали Вие ни предоставяте определени лични (контактни) данни. Ние събираме, използваме и обработваме тези данни само доколкото това е необходимо за предоставянето на съответните услуги. Ако Вие се свържете с нас по електронна поща или чрез формата за контакт, въвежданите от Вас данни (Вашият адрес на електронна поща и другите данни, които Вие ни предоставяте по собствена воля, като например Вашето име/телефонен номер), се съхраняват от нас, за да можем да обработим Вашето запитване и отговаряме на всякакви въпроси, които може да възникнат. Ние изтриваме данните, които сме съхранявали за Вас, когато те повече не са необходими. Ние ограничаваме обработката в случай на задължителни изисквания за задържане. Ние обработваме Вашите данни в съответствие с Член 6, параграф 1, Предложение 1, буква „е“, предложение 1-во от ОРЗД.
Обработваме Вашите данни в съответствие с Член 6, параграф 1, Предложение 1, буква „б“, предложение 2-ро от ОРЗД в случай на действие, инициирано от субекта на данни.
 

4. Цел на обработването, правно основание и срок на съхраняване


В случай, че изискваме съгласие за обработването на Вашите лични данни,  правим това в съответствие с Член 6, Параграф 1, буква „а“ от ОРЗД. Ако обработката на Вашите лични данни е необходима за изпълнението на договорни или пред-договорни отношения, предизвикани от Вашето искане или запитване, нашата обработка е юридически обоснована съгласно Член 6, Параграф 1, Изречение 1, буква „b“ от ОРЗД. В тези случаи, когато се изисква обработване на лични данни за изпълнението на нашите законови задължения, обработването е в съответствие с Член 6, Параграф 1, Изречение 1, буква „с“ от ОРЗД. Ако обработването на лични данни е необходима за защитата на законовите интереси на нашата компания или на трето лице, и ако в същото време интересите, основните права и свободи на субектите на данни, които изискват защитата на личните данни, нямат приоритет пред нашите законни интереси като правно основание за това обработване ще се прилага Член 6, Параграф 1, буква „f“ от ОРЗД.

Освен ако не е указано друго, ние изтриваме личните данни в съответствие с чл. 17 от ОРЗД или ограничаваме тяхната обработка, в съответствие с чл.18 от ОРЗД. Ние обработваме и съхраняваме Вашите лични данни само в този случай, ако те са необходими за изпълняването на нашите договорни и законови задължения. Редовно  се изтриват данните, които повече не са необходими за предполагаемата цел, освен ако не е необходима временна допълнителна обработка, която може да възникне поради други допустими законови цели.
 

5. Как използваме „бисквитките“


Ние използваме „бисквитки“ на нашия Уебсайт. Бисквитките са малки текстови файлове, съхранявани на Вашия твърд диск, които се създават, когато Вие използвате своя браузър, за да посетите даден уебсайт, като се използват от същия за изпращане на конкретна информация. Повечето от използваните от нас бисквитки се изтриват в края на сесията на браузъра (т.нар. „Сесийни бисквитки“). Другите „бисквитки“ остават на Вашето крайно устройство и ни позволяват отново да разпознаем Вашия браузър при следващото Ви посещение („Постоянни бисквитки“). Кликнете върху този линк, за да получите информация относно „бисквитките“, които използваме и за съответната им продължителност на живот. Вие можете да зададете настройки на своите предпочитания за „бисквитки“ при използването на браузъра от Вас и можете да откажете използването на „бисквитки“ или да ограничите своя отказ до „бисквитки“ на други страни, така наречените „бисквитки на трети страни“. Вашите предпочитания за „бисквитки“, обаче, могат да доведат до това, да не сте в състояние да използвате всички функции, предлагани на нашия интернет сайт.

 

6. Получатели на Вашите данни


Като правило, ние нито продаваме, нито предоставяме потребителски данни. Прехвърляме данни на трети страни, излизащи от обхвата на настоящата декларация за поверителност, само ако това е необходимо за изпълнението на съответната услуга, която Вие сте поискали. Работим с партньори, за да предоставяме нашите услуги. Последните предоставят услуги към Вас на тяхна собствена отговорност/във връзка с Вашия договор с нас. Вие можете да заявите тези услуги и да дадете съгласието си за включването на партньора, или включването става на основата на законно разрешение. В областта на маркетинга, продажбите, информационните технологии, логистиката и човешките ресурси, ние работим и с обработващи в съответствие с Член 28 от ОРЗД. Тези обработващи са внимателно подбрани от нас. Ние продължаваме да носим отговорност за защитата на Вашите данни в случай на обработка от страна на обработващи. В други случаи изпращаме данни до държавните органи по тяхно искане. Това обаче се състои само в случай, ако съществува правно задължение, като например съдебно решение.
 

7. Къде се обработват моите данни?


Ние винаги обработваме Вашите данни в България и европейските страни (ЕС/ЕИП). Доколкото Вашите данни се обработват в изключително много ограничени специални случаи в страни извън пределите на Европейския съюз (например  в т. нар. „Трети държави“), това ще се осъществява само при условие, че Вие сте дали своето изрично съгласие,  като то е предвидено по закон или е необходимо за нас, за да предоставяме услугата към Вас. Доколкото в тези изключителни случаи ние обработваме данните в трети страни, това се извършва при спазване на конкретни мерки (т.е. въз основа на наличието на решение от страна на Комисията на ЕС за адекватност или подходящи гаранции, Член 44 и следващите от ОРЗД).
 

8. Целева аудитория и реклама


Уеб аналитици

 

   a) Използване на Google Анализ


Този Уебсайт използва Google Анализ, услуга за уеб анализ на Google Inc. („Google“). Google Анализ използва така наречените „бисквитки“ или текстови файлове, съхраняващи се на Вашия компютър, които позволяват анализиране на използването на уебсайта от Вас. Информацията, генерирана от „бисквитката“ за използването на този уебсайт, обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Въпреки това, в случай на активиране на анонимизация на IP върху този Уебсайт, Google първоначално ще отреже/анонимизира вашия IP адрес в държавите-членки на Европейския съюз и в други страни, явяващи се страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Пълният IP адрес  се предава само на сървър на Google в САЩ и там ще се отрязва само  в изключителни случаи. От името на оператора на този уебсайт, Google ще използва тази информация за оценка на използване на уебсайта от Вас и за съставяне на отчети за дейностите на уебсайта и предоставянето на други услуги, свързани с уебсайта и услугите по използването на Интернет, за Оператора на Уебсайта. IP-адресът, предаван от Вашия браузър като част от Google Анализ, няма да бъде обединяван с други данни от Google. Вие можете да предотвратите съхраняването на „бисквитки“, като зададете свои предпочитани настройки в софтуера на Вашия браузър; но моля, имайте предвид, че в такъв случай е възможно да не сте в състояние да използвате напълно всички функции на този уебсайт. Вие можете така също и да предотвратите предаването на данните, генерирани от „бисквитката“, свързани с използването на уебсайта (включително Вашия IP- адрес) до Google, и обработката на тези данни чрез изтегляне и инсталиране на приставката за браузъра, която се предоставя на разположение на следния линк (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en)
 
Този Уебсайт използва Google Анализ с функция “AnonymizeIP(). IP-адресите се отрязват за по-нататъшна обработка, като по този начин се изключва всяка връзка към конкретен субект. Ако в събраните за Вас данни е включена персонална препратка, тя ще бъде директно изключена, а по този начин личните данни ще бъдат незабавно заличени.
 
Ние използваме Google Анализ, за ​​да анализираме използването на нашия уебсайт и редовно да го подобряваме. Получаваната статистика ни позволява да подобряваме нашия продукт и да го правим по-привлекателен за Вас, като потребител. В изключителните случаи, при които личните данни се предават в САЩ, Google сам си изпраща Щит за поверителност между ЕС и САЩ (виж https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).


Информация за трети страни доставчик: Google Dublin, Google Ireland, Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия
 
За получаване на допълнителна информация относно условията и реда за използване и поверителност посетете www.google.com/analytics/terms/us.html и support.google.com/analytics/answer/6004245
  
Правното основание за използването на Google Анализ е Член 6, Параграф 1, Изречение 1, буква „e“ от ОРЗД.
 

   б) Използване на Google Adwords и ремаркетинг


Ние използваме услугите на Google Adwords, за да привличаме вниманието към нашите атрактивни продукти на външни уебсайтове с помощта на рекламни помощни средства (т.нар. Google Adwords). Тези рекламни носители се доставят чрез т.нар. Рекламни сървъри. „Бисквитките“ на рекламния сървър се използват в обработването, за да се даде възможност за оценка на параметрите на ефективността (например рекламни импресии, кликвания или конверсии). Това ни позволява да установяваме до каква степен са успешни отделните рекламни мерки. Ако Вие влезете на нашия уебсайт с помощта на реклама на Google, Google Adwords съхранява „бисквитка“ във Вашето крайно устройство. Тази „бисквитка“ съхранява стойностите за анализ (уникален идентификационен номер на „бисквитката“, количеството рекламни импресии на всяко разположение (честота), последна импресия, информация за отказ (етикет, че потребителят повече не желае да получава повече реклами). Срокът на действие на „Бисквитките“, задавани чрез Google Adwords, обичайно изтича след 30 дни. Те не са предназначени за Ваша лична идентификация, но позволяват на Google Adwords отново да разпознае Вашия интернет браузър. Ако отидете на определени страници на уебсайта на клиент на Adwords, Google и клиентът ще идентифицират, че Вие сте били препратени към тях чрез кликване на реклама към уебсайта на този клиент. Като клиент на Adwords, Google ни предоставя статистическа оценка. На базата на тази оценка, ние можем да измерим ефективността на нашите рекламни дейности. Ние не получаваме никакви допълнителни данни и, в частност, не можем да идентифицираме Вас въз основа на информацията. Правното основание за обработването на Вашите данни е Член 6, Параграф 1, Изречение 1, букви „a“ и „e“ от ОРЗД.
 
Уебсайтът използва и ремаркетинг. Ремаркетингът дава възможност за конкретно рекламиране въз основа на интереси в Google Display Network въз основа на по-рано посещавани уебсайтове. „Бисквитките“ се използват за събирането на данни за ремаркетинг. Ние и „трети страни-доставчици“, включително Google, използваме „Бисквитки“ в качеството си на „първа страна“ (напр. „Бисквитки“ на Google Анализ) в комбинация с „Бисквитки“ на трети страни (напр. „Бисквитки“ с двойно кликване), за да ориентираме, оптимизираме и вмъкваме реклами на базата на предишни посещения на потребителя към нашия Уебсайт. С помощта на съхранените „Бисквитки“, Google събира и оценява поведението на потребителя при достъп до различни уебсайтове. Поради това рекламата на „Коника Минолта“ може да се показва от Google или от трети страни-доставчици, а така също и от други уебсайтове. При приемане от своя страна, Google не обединява събраните тук данни с лични данни за Вас, които може да се съхраняват в Google. По-специално, Google обръща внимание на факта, че  използвa  псевдонимизация. Ако Вие не искате да имате реклами, които са съобразени с Вашите интереси, можете да деактивирате „Бисквитките“ в своя браузър или да уведомите за това Google за в бъдеще чрез следния линк https://adssettings.google.com
 
Допълнителна информация относно поверителността на Google може да намерите на: policies.google.com/privacy и services.google.com/sitestats/en.html.
Правното основание за обработването на Вашите данни е Член 6, Параграф 1, Изречение 1, букви „a“ и „e“ от ОРЗД.
 

   в) Анализ на Adobe (Omniture)


Този уебсайт използва услугата за уеб анализи на Adobe Analytics (Omniture) за анализиране на използването на нашия уебсайт и за редовното му подобряване. Получаваната статистика ни позволява да подобряваме нашия продукт и да го правим по-привлекателен за Вас, като потребител. В изключителните случаи, когато личните данни се изпращат в САЩ, Adobe сам си изпраща Щит за поверителност между ЕС и САЩ (виж https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework  https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
 
„Бисквитките“ се съхраняват на Вашия компютър за този анализ. Събраната по този начин информация се съхранява на сървъри, в това число и в САЩ. Ако Вие забраните съхраняването на „Бисквитки“, обърнете внимание, че може да не сте в състояние да използвате в пълна степен този Уебсайт. Вие можете да предотвратите съхраняването на „Бисквитки“ с помощта на настройките на Вашия браузър или чрез бутона „Отказ“ на адрес www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.
 
Този Уебсайт използва Adobe Analytics (Omniture) с настройки „Преди географско търсене“: заменя Последният IP-октет на посетителя с „0“ , а „Obfuscate IP-Removed“: отнема последния октет на Вашия IP адрес и го заменя с общ IP адрес, който не може да бъде проследен. По този начин се изключва Всяко свързване с дадено лице.
 
Информация за трети страни-доставчик: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ирландия, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Република Ирландия; За повече информация относно Политиката за поверителност на трети страни-доставчик посетете: www.adobe.com/de/privacy/policy.html.
 
Правното основание за използването на Adobe Analytics (Omniture) е Член 6, Параграф 1, Изречение 1, буква „f“ от ОРЗД.
 

   г) Facebook Пиксел


Ние използваме услугите на социалната мрежа Facebook Inc. (Facebook) и поставяме Facebook пиксел на нашата Facebook страница. Това е маркетингова услуга, предоставяна от Facebook Inc. (1601 South California Avenue, Пало Алто, CA 94304, САЩ). Тя включва съхраняване на „Бисквитка“ във Вашия компютър. Това ни дава възможност да показваме на определени посетители в нашия уебсайт, които също използват Facebook, персонализирана и основана на интереси реклама във Facebook. Facebook пиксел също така позволява да се проследява поведението на потребителите, след като са кликнали върху реклама във Facebook. Използвайки Facebook пиксел, ние можем да проследяваме как се използват нашите маркетингови показатели във Facebook и, където това е приложимо, да ги оптимизираме.
 
Информацията, събирана с  помощта на пиксела, така също може да бъде натрупвана и от страна Facebook Ireland Limited, а натрупваната информация може да се използва от Facebook Ireland Limited за техни собствени рекламни цели или за рекламни цели на трети страни. По този начин Facebook Ireland Limited може да прави изводи за конкретни интереси, напр. от Вашето поведение на сърфиране на този уебсайт и след това да използва тази информация за рекламиране на продукти и услуги на трети страни. Facebook Ireland Limited може също така и да свързва информацията, събрана с помощта на пиксела с друга информация, събрана от Facebook Ireland Limited за Вас чрез други уебсайтове и/или във връзка с използването на социалната мрежа във Facebook, така че да може да съхранява профил за Вас във Facebook Ireland Limited. Този профил може да бъде използван за рекламни цели. Вие може да намерите повече информация относно защитата на данните във Facebook Ireland Limited тук: https://www.facebook.com/policy.php
 
Вие можете да възразите срещу анализа на потребителското поведение на Facebook и на това той да Ви показва препоръки въз основа на Вашите интереси („отказване“). За да направите това, следвайте линка за деактивиране на функциите на  Facebook пиксел: Deactivate Facebook-Pixel-funktions
 
Правното основание за използването на Facebook пиксел е Чл. 6, Параграф 1, Изречение 1, буква „e“ от ОРЗД; законовият интерес представлява  проектиране и статистически анализ на уебсайта на база изисквания.
 

   д) LinkedIn конверсионно проследяване


Този уебсайт използва технология за анализ и конверсионно проследяване на платформата LinkedIn (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA). За да се направи това, Вашият браузър запазва „Бисквитка“, която дава възможност на LinkedIn да Ви разпознае, ако посетите даден уебсайт. LinkedIn използва тези данни, за да създава за нас анонимни отчети по отношение на рекламните дейности, а така също и информация за това как Вие взаимодействате с нашия уебсайт. Тази технология от LinkedIn позволява на Вас да Ви се показват по-подходящи реклами в зависимост от Вашите интереси. Освен това, LinkedIn ни изпраща обобщени, анонимни отчети за рекламните дейности, а така също и информация за това как Вие взаимодействате с нашия уебсайт.
 
Вие можете да възразите срещу анализа на LinkedIn на Вашето потребителско поведение и да Ви се показват препоръки въз основа на Вашите интереси („отказване“). За да направите това, следвайте линка: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
 
Правното основание за използване на конверсионното проследяване LinkedIn е Чл. 6, Параграф 1, Изречение 1, буква „e“ от ОРЗД.
 ОРЗД; законовият интерес представлява  проектиране и статистически анализ на уебсайта на база изисквания.
 

9. Поверително третиране на личните данни за маркетингови цели

 
Целта на предоставената информация за поверително третиране на лични данни за маркетингови цели от Коника Минолта Бизнес Солюшънс Бълария ЕООД е да ви информира относно това, какви лични данни предоставяте, за да изпратите запитване, да се регистрирате и присъствате на маркетингово събитие* и как се използват тези данни.
 
Кой управлява вашите лични данни свързани със запитвания, регистрация и участие в  маркетингови събития на дружеството.
 
Коника Минолта Бизнес Солюшънс Бълария ЕООД е част от глобална организация от взаимосвързани самостоятелни юридически лица, част от групата на Коника Минолта по света.
 
Данните, които предоставяте, когато изпращате запитване, регистрирате участие или присъствате на маркетингово събитие се обработват единствено от Коника Минолта Бизнес Солюшънс Бълария ЕООД.
 
Какви видове лични данни събираме, обработваме и съхраняваме
 
Категории лични данни Вид лични данни Източник на лични данни
Данни за изпращане на запитване Собствено име, фамилия, позиция, наименование на работодателя, имейл адрес, телефонен номер Събираме посочените лични данни директно от вас, при изпращане на запитване чрез уебсайта на дружеството.
Данни за регистрация на събитие Собствено име, фамилия, позиция, наименование на работодателя, имейл адрес, телефонен номер Събираме посочените лични данни от вас при регистрация за участие в събитие организирано от Коника Минолта България.
Данни от визитни картички Собствено име, фамилия, позиция, наименование на работодателя, имейл адрес, телефонен номер Събираме лични данни от визитна картичка, когато доброволно ни предоставяте тези данни.
Данни от live chat функция на сайта Собствено име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер Събираме посочените лични данни директно от вас, при изпращане на запитване за live chat чрез уебсайта на дружеството.
Информация от обратна връзка Собствено име, фамилия, позиция, наименование на работодателя, имейл адрес, телефонен номер, удовлетвореността ви от събитието и вашето предпочитание за участие в бъдещи събития. Събираме тези данни лично от вас, когато попълвате информация за обратна връзкана събитие организирано от Коника Минолта България.

Как използваме и обработваме вашите лични данни
 
Коника Минолта България ще обработи вашите данни при изпращане на запитване, за да администрира и предостави обратна връзка на вашето искане, поръчка или друг вид запитване. В случай, че сте посочили изрично във формата за запитване да се установи контакт с вас по телефон, ще използваме данните, за да се свържем с вас, да обсъдим нашите продукти и услуги и това как можем да ви бъдем полезни.
 
Коника Минолта България ще обработи вашите данни за регистрация, за да администрира участието ви в събития, организирани от нас. Ще използваме данните, за да установим връзка с вас и да създаден професионален контакт с оглед на сътрудничеството ни в бъдеще.
 
Ние ще използваме данните от вашата визитна картичка, за да изпратим на вашата електронна поща маркетингови съобщения, които можете да приемете или отхвърлите. След като разполагаме с ваши лични данни, във всеки момент можете да се откажете да получавате имейли от нас като кликнете на връзката за отписване, намираща се в долната част на електронното ни съобщение.
 
Ще използване данните от live chat функция на сайта, за да предоставим бърза и акуратна информация на изпратените запитвания.
 
Ще обработим личните ви данни, свързани с предоставената от вас обратна връзка, с цел извършване на оценка на вашата удовлетвореност и с цел подобряване качеството на събитията организирани от Коника Минолта България.
 
Ние ще публикуваме снимките и видеозаписите от маркетинговите събития, на които може да се появите на преден или заден план на уебсайта на Коника Минолта България, на нашата Facebook страница или на други електронни или печатни медии. Чрез поставяне на ясни знаци на мястото на събитието ще бъдете уведомени, че ще бъдат направени снимки и видеоклипове с намерението да станат публично достояние. В случай, че не желаете да бъдат направени снимки или видеоклипове, на които вие се появявате на събитие на Коника Минолта България, или ако не желаете да публикуваме снимка или друго аудиовизуално медийно съдържание с вас, моля да ни уведомите преди самото събитие и ние ще се съобразим с вашето искане. Такова искане можете да предоставите като изпратите имейл на адрес: marketing@konicaminolta.bg.
 
Правно основание за обработване на личните ви данни за маркетингови цели
 
Коника Минолта България обработва вашите лични данни, както е описано подробно по-горе, въз основа на законните интереси и с цел да популяризира своите продукти и услуги, и да утвърди присъствието си на пазара. При пълно зачитане на вашите права за защита на лични данни, сме извършили оценка на законните интереси, с цел балансиране интересите на страните, свързани с поверителния характер на вашите лични данни. В случай, че считате, че бизнес интересите ни за обработка на данните ви за маркетингови цели имат преимущество над вашите собствени интереси или права и свободи, моля да ни уведомите на имейл на адрес: marketing@konicaminolta.bg.
 
Как се съхраняват вашите данни
 
Информацията за вас се съхранява в една или повече бази данни, поддържани от трети страни, намиращи се в Европейския съюз. Личните ви данни могат да бъдат съхранявани на хартиен носител в нашите офиси в град София, Пловдив и Варна. Съхраняваме предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на всички приложими местни и международни нормативни актове. За да предотвратим неоторизиран достъп до разкриване на информация сме предприели технически и организационни мерки, с които да гарантираме защитата на личните ви данни.
 
*Маркетингово събитие на Коника Минолта Бизнес Солюшънс Бълария ЕООД включва бизнес конференция, семинар, уебинар, работна среща, бизнес закуска, онлайн дискусия и подобен вид публични или закрити събирания, организирани самостоятелно или в сътрудничество с друго дружество.
 

10. Политика за поверителност при кандидатстване за работа

 

1. Обхват и цели на обработката на данни

 

   а) Вътрешна обработка на данни при разглеждане на Вашата кандидатура


С продължаване използването на сайта, ние приемаме, че сте се запознали с нашата Политика за обработка на данни и условията за нейното приложение. Като част от процеса на кандидатстване, ние обработваме посочените данни с цел да прегледаме вашата кандидатура и това дали вашата кандидатура е подходяща за свободната длъжност. Коника Минолта съхранява вашите данни само в нашата база данни локализирана в България. Подходящите кандидатури за работа се препращат към съответния отдел за подробен преглед. Трябва да предоставите автобиография, референции или подходящи данни, за да можем да оценим изцяло вашата кандидатура. Когато въвеждате своите данни, моля, обърнете внимание на следните задължителни полета: име, фамилия, адрес, имейл адрес, телефон, както и прикачване на файл с Автобиография и/или мотивационно писмо. Други детайли, включително снимка, не са задължителни.
 

   б) Съхранение на вашата кандидатура в нашия сайт


Ние съхраняваме вашите данни относно кандидатурата Ви в нашия уеб портал. Коника Минолта Бизнес Солюшънс България има достъп до този портал.
 
Това ни дава възможност да съпоставим вашия квалификационен профил с други свободни работни места и да привлечем вниманието ви към други подходящи длъжности. Ако обаче не желаете, можете да възразите срещу предоставените данни по всяко време.
 
В случай, че сте съгласни, ние съхраняваме вашите данни за максимален период от шест месеца, след което те се изтриват. Моля, обърнете внимание, че в случай на възражение срещу обработката на данни, ние няма да имаме възможност да разгледаме Вашата кандидатура. Правното основание в този случай е член 6, параграф 1, буква „б“, предложение 2-ро от ОРЗД.
 
Информацията, която изпращате посредством Сайта, не може да съдържа:
 • информация от името на трети лица без тяхно съгласие;
 • материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица и/или на действащата нормативна уредба, включително основни човешки права, права на интелектуална собственост и др.;
 • съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна;
 • информация, която съдържа търговски тайни, освен ако Потребителят не ги притежава или има разрешение от собственика
 

    в) Упражняване на вашите права и връзка с нас


Имате право да получите информация, както и на достъп до всички лични данни, които сте ни предоставили, или които съхраняваме за вас.

Освен това, имате право да оттеглите вече дадено съгласие или да заявите коригиране, допълване или изтриване на личните ви данни, ако няма необходимост повече да съхраняваме данните (например, тъй като данните повече не са необходими за решението за назначаване или, тъй като Вие възразявате срещу съгласието).
 
За да упражните правата си, свързани с обработване на личните Ви данни от Коника Минолта е достатъчно да изложите писмено Вашето искане и да го изпратите на контактите, посочени в тази Политика за поверителност. Вашето искане следва да съдържа изискуемия от закона минимум съгласно чл. 37в от ЗЗЛД.
 

11. Онлайн присъствие в социалните медии


В рамките на социалните мрежи, като оператор на сайта, ние използваме услугите на онлайн платформи, за да информираме потребителите, активни на тези платформи, относно информационни предложения и услуги, предоставяни от страна на Konica Minolta, за да съобщават директно чрез платформите, дали потребителите се интересуват от това. По този начин, каналите на социалните медии допринасят за нашето онлайн присъствие и предлагат на заинтересованите страни, които харесват този вид информация, алтернативен канал за комуникация.
 
Към настоящия момент, разполагаме със собствени онлайн профили в следните мрежи: Когато във Вашата мрежа се избере съответният профил от социалните медии на „Коника Минолта“, се прилагат условията на бизнеса и политиките за обработка на данни на съответния оператор.
 
Ние нямаме никакво влияние върху събирането на данни и тяхното по-нататъшно използване в социалните мрежи. Ние знаем само, че Вашите данни ще бъдат използвани за маркетингови проучвания и рекламни цели и че профилите за използване ще бъдат създавани от Вашето потребителско поведение и произтичащите от него интереси. Освен това, може да бъде включена допълнителна реклама, основана на предполагаеми интереси. Това обикновено се постига чрез съхраняване на „Бисквитки“ на Вашия компютър.
 
Затова бихме искали изрично да Ви дадем сведения за това, че данните на потребителите (например лична информация, IP адрес) ще бъдат съхранявани от мрежовите оператори в съответствие с техните политики за използване на данни и използвани за бизнес цели. Ние бихме искали също така и да отбележим, че Ваши данни могат да бъдат обработвани извън Европейския съюз като част от тези дейности. Американски доставчици, които са сертифицирани по силата на Щита за личните данни, се задължават да спазват стандартите на ЕС за защита на данните.
 
Ние обработваме данните на потребителите на социалните медийни платформи на „Коника Минолта“, само до степента, до която тези потребители се свързват с нас и общуват с нас посредством коментари или директни съобщения. Вие можете да предявите срещу нас правата си на субект на данни (виж също точка II на Вашите права) и срещу доставчика на социалната мрежа.
 
Обработката на личните данни на потребителите се основава на нашия законен интерес, който се съдържа  именно в това, да информираме и общуваме ефективно с потребителите в съответствие с Чл. 6, Параграф 1, Изречение 1, буква „e“ от ОРЗД. Ако бъде поискано да дадете Вашето съгласие за обработката на данни от съответните доставчици (т.е. да дадете Вашето съгласие например като поставите отметка в квадратчето или потвърдите с помощта на бутон), правното основание се обработва в съответствие с Чл. 6 (1a) ОРЗД.
 
YouTube

Видеоклиповете в YouTube са включени в нашите уебсайтове. Те се съхраняват на www.Youtube.com, но могат да се възпроизвеждат директно на нашия уебсайт. При включването на видеоклипове на нашия уебсайт ние активирахме разширен режим за защита на данни. Това означава, че ако Вие не гледате видеоклипове, никакви данни за Вас не се предават на YouTube. Ако обаче гледате видеоклипове, данните се изпращат до YouTube. Първоначално YouTube получава информацията, с която сте получили достъп до съответната страница на нашия уебсайт. Други данни могат да бъдат предавани така също и на YouTube, за които нямаме никакво знание. В този случай, ние нямаме така също и влияние върху предаването на данни. Ако влезете в YouTube, предаваните данни ще бъдат пряко свързани с Вашия профил. Ако не желаете това да се случи, е необходимо да излезете от профила си в YouTube, преди да гледате видеоклипове на нашите уебсайтове. YouTube съхранява Вашите данни във вид на потребителски профил и ги използва за целите на рекламиране и маркетингови изследвания и/или за приспособяване на своя уебсайт към нуждите на потребителите. Подобна оценка може по-специално да се използва за целенасочена реклама (дори в случаите на потребители, които не са влезли в системата). YouTube Ви предлага право на възражение срещу създаването на потребителски профили, което трябва да подадете директно на YouTube.
 
Декларацията за поверителност на YouTube съдържа повече информация за целта и обхвата на събирането и обработването на данни, а така също и допълнителна информация за Вашите права  и параметрите на настройките за защита на Вашата поверителност: https://policies.google.com/privacy.
Google така също обработва и Вашите лични данни в САЩ и се подчинява на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
Правното основание за включването на видеоклиповете в YouTube е Член 6, Параграф 1, Изречение 1, буква „f“  от ОРЗД.
 

12. Опции за отказване в социалните мрежи


Ако Вие се явявате член на социална мрежа и не желаете платформата да събира отнасящи се до Вас данни, чрез нашия уебсайт в социалната мрежа и да ги свързва със съхраняваните за Вас данни в съответната мрежа, Вие трябва да излезете от профила си в съответната мрежа преди да посетите нашия уебсайт, да изтриете всички „бисквитки“, съхранявани на устройството, след което да затворите и отворите повторно Вашия браузър. Когато влезете отново в своя профил, Вие ще бъдете разпознати в качеството на конкретен потребител от мрежата.
 
Моля, вижте информацията под линковете на доставчика по-долу за подробно описание на съответните дейности по обработката и вариантите за отказ.
 
Ако желаете да поискате информация или да заявите каквито и да било потребителски права, бихме изтъкнали също и че най-ефективният способ да направите това е при самите доставчици. Само доставчиците имат достъп до данните на потребителите и могат да предприемат съответните мерки директно и да предоставят информация. Ако все още се нуждаете от помощ, моля не се колебайте да се свържете с нас.  
Освен това, европейските маркетингови оператори предоставят нов способ за отказване на следния линк: http://www.youronlinechoices.com/. Това е инициатива, предназначена да внесе разяснение по темата за онлайн рекламата. В Раздел "Вашите онлайн избори" http://www.youronlinechoices.com/  ще намерите обзорен преглед на доставчици, чиято онлайн реклама можете да изключите или включите. Към такива доставчици се отнасят Facebook и Google.
 

13. „Коника Минолта“ определя следната политика в качеството на глобален ориентир за собствено поведение:


https://www.konicaminolta.eu/eu-en/global-personal-data-protection

ПОЛИТИКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

ПОЛИТИКА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
 
 
Политиката за поверителност е в сила от 18.01.2019 г., последно актуализирана на 15.06.2020 г.