Konica Minolta Измервателни уреди

Прецизно измерване на светлина и цвят

Заявете демонстрация
 

Експертите на Konica Minolta ще ви консултират в избора на най-правилния измервателен уред за вашите изисквания. 


Konica Minolta осигурява специално разработени оптични технологии, които прецизно измерват светлина и цвят. Измервателните уреди гарантират постигането на определени изисквания като качество на продуктите за по -малк овреме и с по-малко усилия в различни направления като производство, изследвателска дейност. Да създаваме стойност за клиентите си е основен принцип на Konica Minolta. Това е сред причините да създадем първият преносим спектрофотометър и първият уред за измерване на светлина, който е използван на борда на космически кораб (Apollo 8). Това е и движещата сила зад високото качество и прецизност, с които се отличава всеки от нашите продукти  и което ни превръща в технологичен лидер в решенията за измерване на цвят и светлина.

 

Ползи при използването на Konica Minolta измервателните уреди за светлина и цвят

Консистентност


Конкурентно предимство

Без бракувани партиди
 

Без субективност

Скорост


Доволни клиенти

Прецизно управление на цвят

Прецизно управление на цвят
Управлението на цвета е ключов процес в различните индустрии като производство на автомобилни части, на бои, пластмаси, текстил и облекла, строителни материали и хранителни продукти – такива, в които се изисква измерването на цвета да бъде максимално прецизно и отклоненията в различните цветови нюанси да не са уловими с човешко око. 

Визуалната оценка на цвета са повлиявани често от възприятието на оценяващия, неговият опит. Значение имат и използвания начин за оценка и околната среда e, като реално е практически невъзможно да се контролира цвета ефективно с помощта на общоприети, универсални стандарти.

Прецизното измерване на светлина с помощта на решенията на Konica Minolta спомага за повишаване на качеството, консистентност на желания цвят на готовите изделия, води до намаляване на субективността при оценките, бракуваните партиди готова продукция и елиминира споровете с клиенти.

 

Прецизно управление на светлина

Прецизно управление на светлина
Измервателните уреди на Konica Minolta за измерване на източниците на светлина и на осветеността се използват в различни отдели на производствените компании като контрол на качеството и развойна дейност. Приложение намират и в редица институти и научни центрове, където определянето на осветеността е изключително важно. 

Konica Minolta разполага с десетилетия опит в технологиите за измерване на светлина. Компанията произвежда редица инструменти като луксметри, яркомери, дисплей анализатори, които намират приложение в различни индустрии.

Измервателните уреди за светлина подпомагат клиентите ни в тяхната мисия да работят прецизно и ефективно, спестяват време, намаляват брака и повишават качеството.

 

Приложения на измервателните уреди за светлина и цвят

 
Автомобилна индустрия 

 
Самолетостроене 

 
Химическа промишленост 


 Фармацевтична индустрия
 
Производство на козметика

 
Електроника

 
Диспеи


Производство на пластмаса

 Производство на храни 

 
Производство на осветителни тела

 
Бои и интериорен дизайн 

 
Строителни материали 

Новата гама измервателни уреди на Konica Minolta е базирана на 150 години опит в иновациите

Интервю с Дилян Пейчев, Technical Department Manager, Коника Минолта България

Научете с какво измервателните решения на Konica Minolta се отличават от аналогични продукти на други производители на пазара, какви са тенденциите при проектирането на измерателните уреди за цвят и светлина и в коя индустрия най-широко се използват измервателните уреди за цвят и светлина.

Научи повече

Konica Minolta Измервателни уреди

Като водещ глобален доставчик на промишлено измервателно оборудване, нашата страст започва с внимание към детайла при производството на нашите спектрофотометри, колориметри, цветни четци, спектрорадиометри и светломери. Клиентите по целия свят се доверяват и разчитат на нашите продукти, за да им помогнем да произвеждат свои собствени продукти с най-високо качество, поради което ние сме ангажирани и стоим зад ръчната изработка.

Прецизно измерване на цвят и светлина с Konica Minolta решения

Гледайте записа на нашия уебинар, за да разберете повече за: 

•    Тенденциите в технологиите за измерване на светлина и цвят
•    Добри практики и приложения на измервателните уреди
•    Споделен опит от страна на нашите клиенти
 

Към уебинара

Част от клиентите, които ни се довериха
Заявете демонстрация

Заявете демонстрация

Заявете демонстрация