Управление на договори

Електронно регистриране и управление на договори


Случва ли Ви се да отделяте много време в постоянно търсене на документи? Липсва ли Ви правилната версия на документа, както и информация кой какви промени последно е направил по него? Искате ли всичките Ви документи, включително договорите и приложенията към тях да се намират на едно и също място?

Работата с договорите на хартиен носител значително забавя процесите на одобрение. Вероятността да се работи по различни версии на един и същи договор също не е за подценяване. Чувствителната информация, която е неизменна част от всеки юридически документ, може да се окаже в грешни ръце. С решението за дигитално управление на договори, базирано на M-Files, си осигурявате ефективен и прозрачен инструмент за автоматизиране на този процес.

 

Процесът за дигитално управление на договори Ви предлага уеб базиран електронен регистър, достъпен според правата за достъп на всеки служител. Възможността да настройвате автоматични напомняния по имейл и генериране на справки осигурява прозрачност и ефективност на стъпките на всеки етап от процеса. Решението позволява да се следят срокове и валидност на договорите, като софтуерът автоматично изпраща напомняния до отговорните лица. По този начин целият процес ще бъде под ваш контрол.

 

Предизвикателства

Предизвикателства

 

 • Бавен и неудобен процес на съгласуване с невъзможност за проследяване на изпълнението
 • Пропускане на срокове
 • Ограничени възможности за търсене
 • Липса на отдалечен достъп
 • Невъзможност да се определи коя е последната версия на документа и наличие на клаузи от стари шаблони
 • Саморъчно подписване

 

Ползи

Ползи


 • Дигитален процес на съгласуване с ясни отговорности и срокове на изпълнение
 • Автоматично известяване за срокове
 • Лесно и бързо намиране на информация
 • Достъпност през мобилни устройства
 • Лесно проследяване на промените и работа винаги с актуални версии
 • Възможност за електронно подписване


Управление на договори

Управление на договори

Основни функции

За разлика от традиционните системи за управление на корпоративното съдържание (ECM), документната система M-Files позволява на организациите да управляват информацията и данните си, независимо дали те се намират в системата M-Files или в други бизнес системи и хранилища.

Потребителите на системата се възползват както от предлаганите мощни инструменти за търсене, редактиране, споделяне и организиране на информацията, така и от допълнителните предимства, които изкуственият интелект може да предложи по отношение автоматизирането на ключови бизнес процеси.
 

   

   

Запознайте се M-Files

M-Files предлага софтуерна платформа за интелигентно управление на информацията от ново поколение, чрез която се опростяват начина, по който организациите управляват информацията и документите си процеси, за да станат по-продуктивни, по-ефективни и да бъдат съвместими със изискванията.

Вижте повече

Стандартни дигитални процеси

Стандартни дигитални процеси

ИЗТЕГЛЕТЕ

ИЗТЕГЛЕТЕ

Изтеглете брошура на решението


Въвеждането на дигитални работни процеси в вашата организация ще Ви позволи да поемете контрол над информацията, и така да сте по-ефективни, документите Ви да станат по-защитени, а процесите Ви – по-прозрачни и проследими. Прочетете повече в брошура.
 

Изтеглете сега
KM ITS Contract Managment Leaflet BG_300px_tb

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Заявете среща или демонстрация

Предпочитана форма на комуникация:*

за актуалните продукти и услуги от Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД и други компании , което съответства на моите лични интереси. Вашите данни ще бъдат обработени в съответствие с нашата Политика за поверителност.

Текстовите полета с * са задължителни!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings