M-Files Интелигентно решение за управление на информацията

Осигурете ефективността и производителността на вашия екип, независимо къде се намира


В днешния конкурентен бизнес климат ключът към успеха е да се идентифицират полезните данни за бизнеса, за да можем да вземаме информирани решения въз основа на точна и актуална информация. При такива условия е изключително важно организациите от всякакъв вид и размер да оптимизират и повишават ефективността и производителността на своите бизнес процеси непрекъснато, ако искат да останат крачка пред своите конкуренти.

Внедряването на интелигентна система за управление на информацията позволява на организациите да се възползват от качеството, целостта и точността на критичната за бизнеса информация. Решенията за управление на информацията могат да се използва и като средство за контрол на риска, като се гарантира спазването на съвместимост и създаването на последователни работни процеси и оперативни процедури в посока на цялостно хармонизиране на бизнес процесите.

 

Нашето решение ви помага:

 

  • Намерете своята информация бързо, като ви позволява да вземате информирани решения въз основа на най-новите данни 
  • Достъп до всички ви данни разположени в различни хранилища с помощта на една платформа
  • Намалете разходите си, като предложите бърз достъп на служителите ви до данните ви 
  • Увеличете производителността на вашата компания чрез създаване на ускорени и прозрачни работни процеси
  • Насърчете сътрудничество между отделите си 
  • Увеличете възвръщаемостта на инвестициите си (ROI)

Интелигентно Управление на Информацията с M-Files от Konica MInolta

M-Files се свързва със съществуващите системи, като мрежови папки и SharePoint и прави тези системи по-интелигентни, чрез добавяне на метаданни, контрол на версиите и работни процеси към съдържанието. M-Files дава възможност на организациите да имат достъп и да управляват непрекъснато нарастващия обем документи и информация във всички бизнес системи, без да се изисква скъпа и отнемаща време миграция.

Основни функции

За разлика от традиционните системи за управление на корпоративното съдържание (ECM), документната система M-Files позволява на организациите да управляват информацията и данните си, независимо дали те се намират в системата M-Files или в други бизнес системи и хранилища.

Потребителите на системата се възползват както от предлаганите мощни инструменти за търсене, редактиране, споделяне и организиране на информацията, така и от допълнителните предимства, които изкуственият интелект може да предложи по отношение автоматизирането на ключови бизнес процеси.
 

   

   

Запознайте се M-Files

M-Files предлага софтуерна платформа за интелигентно управление на информацията от ново поколение, чрез която се опростяват начина, по който организациите управляват информацията и документите си процеси, за да станат по-продуктивни, по-ефективни и да бъдат съвместими със изискванията.

Вижте повече

ВАШИЯТ УСПЕХ Е НАША ОТГОВОРНОСТ!

Успехът на нашите клиенти е ключов за нас. Новата ни Customer Success Program се стреми да подпомага клиентите ни след имплементация на различните дигитални процеси, позволявайки им да разгърнат своя потенциал и да се утвърдят като дигитални иноватори в своята индустрия. Стартирайки своята дигитална инициатива с нас, ще получите проактивна и персонализирана подкрепа от нашия екип от експерти.

ИЗТЕГЛЕТЕ

ИЗТЕГЛЕТЕ

Изтеглете брошура на продукта


M-Files предлага софтуерна платформа от ново поколение за интелигентно управление на информацията. Прочетете повече в продуктовата брошура.
 

Изтеглете сега
Man with tablet and laptop working in a restaurant environment, smiling

Налични уебинари на запис


Вижте как Коника Минолта в партньорство с M-Files, могат да ви помогнат да повишите ефективността на рутинните си бизнес процеси.
 

Научи повече

УСПЕШНИТЕ ИСТОРИИ НА КЛИЕНТИТЕ НИ:

Стандартни бизнес решения

Стандартни бизнес решения

ПОИСКАЙТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ