Одобрение на отсъствия от работа

Електронно регистриране и управление на процес за отсъствия от работа


Все още ли регистрирате молби за отпуск с помощта на хартиени формуляри, което отнема много време за събиране на подписи, а понякога документите се губят? Липсва ли Ви прегледност и проследимост за отсъствията и заместванията? Искате ли да можете да одобрявате молби за отпуск на Вашия екип от мобилния си телефон – когато сте на път или в отпуск? Време е да предложите на служителите си бърз и удобен дигитален процес.

 

Със стандартните дигиталните работни процеси предлагани от Konica Minolta и базирани на M-Files платформата, получавате инструмент, с който можете да управлявате дигитално процеса на одобрение на отпуск или работа от вкъщи и да регистрирате болнични листове, и да имате контрол на всички нива на административно обслужване и одобрение. 

 

Процеса е достъпен през мобилни устройства и предлага на вашите служители лесно и удобно попълване на молба за отсъствие от работа (шаблонът автоматично се попълва с името на служителя, оставащ отпуск, метод за одобрение и т.н.). На Ваше разположение също така е и централен регистър на отсъствията, предоставящ бърз и удобен преглед на графика на отсъстващите служители, кой ги замества в този период и възможност за генериране на справки. 

 

Благодарение на този дигитален процес ще осигурите ефективно и прозрачно одобрение на молбите за отпуск и ще разполагате с актуална информация за графика на отсъствията на служителите си.

 

Предизвикателства

Предизвикателства


  • Забавяне и непроследимост на процеса на одобрение
  • Липса на навременна информация при одобрение
  • Трудно проследяване на графика на отсъствия
  • Липса на отдалечен достъп


Ползи

Ползи


  • Съгласуване с ясни отговорности и срокове на изпълнение
  • Автоматично известяване за одобрена молба
  • Лесно и бързо проследяване на информация
  • Достъпност през мобилни устройство
  • Входиране на болнични листа
  • Отчитане на home office


Одобрение на отсъствия от работа

Одобрение на отсъствия от работа

Основни функции

За разлика от традиционните системи за управление на корпоративното съдържание (ECM), документната система M-Files позволява на организациите да управляват информацията и данните си, независимо дали те се намират в системата M-Files или в други бизнес системи и хранилища.

Потребителите на системата се възползват както от предлаганите мощни инструменти за търсене, редактиране, споделяне и организиране на информацията, така и от допълнителните предимства, които изкуственият интелект може да предложи по отношение автоматизирането на ключови бизнес процеси.
 

   

   

Запознайте се M-Files

M-Files предлага софтуерна платформа за интелигентно управление на информацията от ново поколение, чрез която се опростяват начина, по който организациите управляват информацията и документите си процеси, за да станат по-продуктивни, по-ефективни и да бъдат съвместими със изискванията.

Вижте повече

Стандартни дигитални процеси

Стандартни дигитални процеси

ИЗТЕГЛЕТЕ

ИЗТЕГЛЕТЕ

Изтеглете брошура на решението


Въвеждането на дигитални работни процеси в вашата организация ще Ви позволи да поемете контрол над информацията, и така да сте по-ефективни, документите Ви да станат по-защитени, а процесите Ви – по-прозрачни и проследими. Прочетете повече в брошура.
 

Изтеглете сега
KM ITS Leave-Sick leave Request Leaflet BG_300px_tb

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Заявете среща или демонстрация

Предпочитана форма на комуникация:*

за актуалните продукти и услуги от Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД и други компании , което съответства на моите лични интереси. Вашите данни ще бъдат обработени в съответствие с нашата Политика за поверителност.

Текстовите полета с * са задължителни!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings