AccurioPro Compile

Създайте проект за печат веднъж - и го използвайте отново, отново и отново!


AccurioPro Compile прави процеса на създаване и подготовка на печатния проект бърз и ясен - дори с информация, която се подава от различни отдели и източници.


Запазване и повторно използване на проекти за печат по всяко време

AccurioPro Compile ви позволява да въведете ясните ползи от автоматизацията в процеса на актуализиране на вашите файлове за печат. Изпробвайте го за седмица и ще се чудите как сте се справяли без него.

Печатате редовно ръководства, включващи различни PDF файлове - например корицата, инструкциите, гаранцията и страницата за контакт? Това може да бъде сложна и отнемаща много време задача. Съдържанието на тези документи вероятно ще се променя непрекъснато - например при възобновяване на даден продукт - и тъй като това съдържание почти винаги се доставя от различни източници от цялата компания, това може да доведе до объркване относно последната версия на текст.

Ако това ви звучи познато, може би трябва да обмислите безспорните предимства на системата AccurioPro Compile. Тя ви позволява да създадете проект за печат само веднъж, след това да го използвате отново и отново, като правите единствено промяна на съдържанието.


AccurioPro Compile workflow

Автоматизирайте актуализирането на вашите ръководства

Автоматизирайте актуализирането на вашите ръководства

Налага ли ви се редовно да отпечатвате ръководства, съставени от различни PDF файлове, като например корица, инструкции, гаранция или страница за контакт? Съдържанието на вашите документи вероятно се променя малко след това, например когато продуктът се обновяват,  но тъй като съдържанието на такива документи обикновено се доставя от различни източници и отдели, това може да се превърне в сложна и отнемаща време задача.

В този случай се възползвайте от AccurioPro Compile, като създадете проект за печат само веднъж и го използвайте отново и отново, дори когато съдържанието се промени. Това е лесно и ясно, защото вашите проекти за печат ще бъдат свързани с изходните документи, които могат да се намират в различни папки във вашата корпоративна мрежа.


 • Когато промените станат необходими за един или повече от вашите PDF файлове, няма да се налага да коригирате заданието си за печат. Вместо това, при всяко подаване на команда за печат се извлича и вмъква автоматично най-новата версия на файла. Така че можете да сте сигурни, че отпечатвате само актуални документи - и всичко това без каквато и да е ръчна намеса.
 • Ако няколко автори работят по един печатен проект, те могат да поддържат съдържанието си независимо един от друг. AccurioPro Compile ви позволява удобно да компилирате PDF файлове от голямо разнообразие от източници в един окончателен документ.
 • AccurioPro Compile е и най-добрият ви помощник, когато става въпрос за отпечатване на обучителни материали, конференции или всякакви други периодични проекти за печат, за които настройките остава същите, докато съдържанието на документа се променя.

AccurioPro Compile

AccurioPro Compile

 • Позволява ви да ги запазвате, използвате повторно по всяко време
 • Запазва структурата на проекта като шаблон
 • Създава професионално структурирани печатни проекти
 • Бързо, удобно и надеждно редактиране на проекти
 • Автоматична настройка и inline завършване
 • Индивидуална документация
 • Възможно е използването на смесени формати
 • Съдържанието е актуално по всяко време


Запазвайте проектите за печат и ги използвайте по всяко време… Интелигентната автоматизация на работния процес на Konia Minolta ви позволява да поставяте в правилния ред PDF файловете, листовете за вмъкване, листове с раздели и етикетите им, и организиратето на настройките за печат и да завършвате не само за документи, но и за отделни PDF файлове , Накратко, всичко, което сте дефинирали в проекта за печат, се запазва и може да бъде използвано по всяко време.

Технологията ви позволява да запазите структурата на проекта като шаблон. Докато проектите ви за печат имат една и съща структура, можете да го използвате, за да спестите ценно време и пари. Всичко, което трябва да направите, е да попълните шаблона с ново съдържание. Можете да вмъкнете раздели в разпечатката си и да отпечатате отделни етикети в разделите, да вмъкнете подложки, да редактирате проекти, да изтегляте и пускате PDF файлове в проекта си, да прегледате вмъкнатите файлове и да премахнете прозореца за визуализация и лентата с настройки от програмния интерфейс за да ги използвате в отделни прозорци, ако е необходимо.

Също така можете да преподреждате потребителски интерфейс, за да останете фокусирани, да използвайте смесени формати, ако например вашият проект за печат се състои от PDF файлове с различни формати, и така си гарантирате, че съдържанието ви е актуално по всяко време, и запазете променените PDF файлове обратно на също място под същото име и много др.


Изтеглете брошура на продукта

AccurioPro Compile brochure
AccurioPro_Compile_print-autom datasheet thumbnail

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС