Контрол на автопарка

Ясна проследимост на всички автомобили в организацията с прилежащите им документи


С дигиталния процес Контрол на автопарка си осигурявате ефективност и прозрачност по отношение на управлението на служебните автомобили в една организация и цялата документация, свързана с тях .

Компаниите, които разполагат със собствен автопарк, срещат трудности при поддържането на актуален и единен архив на документацията за автомобилите, тяхното състояние и предстоящи застраховки, данъци, прегледи или ремонти.

В същото време графиците за заявяване на автомобил могат да са на различни места, водени от различни хора. Всичко това може да доведе до хаос, грешки и нерви.

Тези предизвикателства могат да се преодолеят с дигитализация и единно място, на което цялата тази информация да се поддържа актуална и коректна и да може да се проследява в реално време.


Ползи

Ползи
  • Ясна проследимост на всички автомобили в организацията с прилежащите им документи
  • Регламентирано заявяване и одобрение за ползване на служебен автомобил
  • Автоматизиран процес при връчване на фишове към нарушители, извършили нарушение със служебен автомобил
  • Автоматизация за изтичащи застраховки, предстоящи данъци и прегледи.

 

Предизвикателства

Предизвикателства
  • Неудобно и неефективно водене на единна база данни за автомобилите в организацията
  • Тромав процес на заявяване на служебен автомобил
  • Изпуснати срокове за подновяване на застраховки, технически прегледи и др.
  • Трудна проследимост на щети
  • Липса на процес на обработка на фишове по нарушители

Основни функции

За разлика от традиционните системи за управление на корпоративното съдържание (ECM), документната система M-Files позволява на организациите да управляват информацията и данните си, независимо дали те се намират в системата M-Files или в други бизнес системи и хранилища.

Потребителите на системата се възползват както от предлаганите мощни инструменти за търсене, редактиране, споделяне и организиране на информацията, така и от допълнителните предимства, които изкуственият интелект може да предложи по отношение автоматизирането на ключови бизнес процеси.
 

   

   

Запознайте се M-Files

M-Files предлага софтуерна платформа за интелигентно управление на информацията от ново поколение, чрез която се опростяват начина, по който организациите управляват информацията и документите си процеси, за да станат по-продуктивни, по-ефективни и да бъдат съвместими със изискванията.

Вижте повече

ВАШИЯТ УСПЕХ Е НАША ОТГОВОРНОСТ!

Успехът на нашите клиенти е ключов за нас. Новата ни Customer Success Program се стреми да подпомага клиентите ни след имплементация на различните дигитални процеси, позволявайки им да разгърнат своя потенциал и да се утвърдят като дигитални иноватори в своята индустрия. Стартирайки своята дигитална инициатива с нас, ще получите проактивна и персонализирана подкрепа от нашия екип от експерти.

УСПЕШНИТЕ ИСТОРИИ НА КЛИЕНТИТЕ НИ:

Стандартни дигитални процеси

Стандартни дигитални процеси

ИЗТЕГЛЕТЕ

ИЗТЕГЛЕТЕ

Изтеглете брошура на решението


Въвеждането на дигитални работни процеси в вашата организация ще Ви позволи да поемете контрол над информацията, и така да сте по-ефективни, документите Ви да станат по-защитени, а процесите Ви – по-прозрачни и проследими. Прочетете повече в брошурата.
 

Изтеглете сега

Заявете среща или демонстрация