Облачни услуги: поддържайте по-гъвкава работна среда

Подгответе се за бъдещето на вашата организация и инфраструктура


Не позволявайте на остарели ИТ услуги да спрат бизнеса ви

Ако вашата организация все още работи със собствени сървъри и друга инфраструктура, ще сте добре запознати с предизвикателствата:
 • Разходите за наблюдение и управление, необходими, за да поддържате бизнеса си работещ.
 • Постоянният натиск инфраструктурата да се актуализира с най-новите firmware и корекции за сигурност.
 • Дългите хардуерни спецификации и срокове на доставка, които могат да забавят пускането на нови приложения и услуги, които рискуват растежа на бизнеса.


И ако сега гледате към по-дигитално бъдеще, се нуждаете от партньор, които да ви подкрепи към тази трансформация.

 

Облачните услуги от Konica Minolta могат да ви помогнат да разрешите тези и други проблеми. Ние предлагаме базирана на облак алтернатива на място за съхранение, работа в мрежа и ресурси за виртуализация, за които плащате на база потребление — като ви даваме гъвкавостта да мащабирате капацитета в съответствие с променящите се бизнес нужди. Облачните услуги се хостват в нашите центрове за данни в Европа, където нашите експертни екипи наблюдават и управляват инфраструктура от ваше име.

Можете да използвате нашите облачни услуги по начин, който е подходящ за вашия бизнес:

 • Инфраструктура като услуга (IaaS) — стартирайте свои собствени приложения и услуги на нашата усъвършенствана инфраструктура.
 • Платформа като услуга (PaaS) — интегрирайте ИТ на вашата компания (хардуер, софтуер, приложения, инструменти и услуги) в една платформа, базирана на облак.
 • Софтуер като услуга (SaaS) — възползвайте се от напълно управлявани облачни услуги от Konica Minolta, включително Microsoft 365 и системи за планиране на корпоративни ресурси (ERP) и управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM).

Предимства на облачните услуги:

 • Гъвкавост и мащабируемост за адаптиране към променящите се бизнес нужди.
 • Без скрити разходи — плащайте само за ресурсите, които използвате.
 • 24/7 експертно наблюдение и управление, което освобождава вашите екипи да се съсредоточат върху ИТ иновациите.
 • Високи нива на сигурност и наличност - центровете за данни, хостващи нашите облачни услуги, са сертифицирани по ISO 27001 (информационна сигурност) и DIN EN 50600 (планиране, изграждане и експлоатация на центрове за данни).
 • По всяко време и навсякъде достъп до централизирани приложения и данни на всяко устройство - поддържаща дистанционна и мобилна работа.

eBook: Облачни услуги за SMEs


С експоненциалния растеж на данните SMEs са изправен пред необходимостта да се конкурират в бързо развиваща се цифрова епоха, а решението да останат с остарели наследствени системи може да означава, че рискуват да изостанат. На база на дългосрочното и задълбочено разбиране на бизнеса на нашите клиенти, Konica Minolta помага на SMEs уверено да се насочат към облака.

Изтеглете E-Book сега
Cloud services for SMEs e-book_th

Всичко на едно място

Всичко на едно място

Гъвкавост и мащабируемост при поискване въз основа на нуждите от ИТ развитие на компанията

Контролирайте разходите, без да инвестирате в локална ИТ инфраструктура

Услуги по поддръжка, предоставени от Konica Minolta

Единна точка за контакт и наличност 24/7

ISO27001 и DIN EN 50600, сертифицирани за съответствие с GDPR

Високо ниво на сигурност на данните 
              

Свържете се с нас