AccurioJet KM-1e

    Увеличете рентабилността си и изградете нов бизнес: Намалете разходите за предпечатна подготовка, готови и скъпи консумативи, за да направят краткосрочните заачи по-ефективни.

    Увеличете гъвкавостта си: Дигиталният UV мастилено-струен...

Motioncutter 20

Motioncutter 23

PKG-675i