AccurioJet KM-1e

  Увеличете рентабилността си и изградете нов бизнес: Намалете разходите за предпечатна подготовка, готови и скъпи консумативи, за да направят краткосрочните заачи по-ефективни.

  Увеличете гъвкавостта си: Дигиталният UV мастилено-струен...

AccurioWide 160

  Отпечатва до максимална ширина от 1,6 метра

  Хибридна функционалност: Възможност за печат върху твърд и гъвкав ролков материал

  Функция Roll-to-Roll и големи таблици за разширения се предлагат като опции

  Дебелина на...

AccurioLabel 230

AccurioWide 200

MGI JETvarnish 3D

MGI JETVARNISH 3D EVOLUTION

MGI JETVARNISH 3D One

MGI JETvarnish 3D Web

MGI JETVARNISH 3DS

3123 Max

AccurioJet KM-1e

  Увеличете рентабилността си и изградете нов бизнес: Намалете разходите за предпечатна подготовка, готови и скъпи консумативи, за да направят краткосрочните заачи по-ефективни.

  Увеличете гъвкавостта си: Дигиталният UV мастилено-струен...

AccurioWide 160

  Отпечатва до максимална ширина от 1,6 метра

  Хибридна функционалност: Възможност за печат върху твърд и гъвкав ролков материал

  Функция Roll-to-Roll и големи таблици за разширения се предлагат като опции

  Дебелина на...

AccurioLabel 230

AccurioWide 200

MGI JETvarnish 3D

MGI JETVARNISH 3D EVOLUTION

MGI JETVARNISH 3D One

MGI JETvarnish 3D Web

MGI JETVARNISH 3DS