Искате да повишите производителността си? Автоматизирайте работния си процес!

С потока от данни и документи, които фирмите управляват всеки ден, може лесно да бъдете претоварени. Благодарение на технологичните познания и опит на Konica Minolta това няма да се случи.

Осигурете качеството, от което се нуждаете


Ние предлагаме решения от световна класа за управление на работния процес и софтуер за автоматизация на работния процес, които да Ви помогнат да контролирате, управлявате, споделяте и съхранявате важните бизнес документи.

Системите за управление на работните процеси Ви помагат да определяте различни работни процеси за различни видове задания или процеси. В печатна компания например проектираният документ може автоматично да бъде пренасочен от проектанта към отговорник за връзка с клиенти, а след това към отдела за предпечатна подготовка.

 

Нека да напомним отново: какво е „система за управление на работния процес“?

Системите за управление на работните процеси автоматизират повтарящите се задачи и гарантират, че незавършените задачи се маркират и проследяват. Те също така контролират въведените автоматизирани процеси, за да съкратят административните задачи, като обработка на поръчки. Работният процес отразява зависимостите, необходими за изпълнение на всяка конкретна задача.

 

Автоматизацията на работните процеси може да подобри качеството на продукцията, като намали ръчната обработка и човешките грешки, както и като ускори изпълнението, за да произвеждате повече и да увеличавате приходите. Когато инсталирате система за управление на работния процес, ще се чудите как сте се справяли без нея.


Защо работният процес е толкова важен?

Работният процес е от решаващо значение за успеха в печатния бизнес днес, тъй като може да обедини различните технологии за печат – като офсет, цифров печат на листове, барабанни и широкоформатни устройства – всяка от които изисква уникални работни процеси за подготовка на файла, печатане и довършителни работи. В печатарството работният процес се състои от поредица свързани етапи, в които има работен елемент, свързан с машини, усилията на дадено лице или група служители, като търговски директори за определени клиенти или оператори на преси. Елементът от процеса е свързан със задание за печат, което се прехвърля от един етап към друг в цялостния производствен процес.

 

Анимация на работния процес

За определени функции и задачи за отстраняване на неизправности се предлагат и анимирани указания за работния процес. Така се предоставят повече визуални указания за работните задачи и помощ за отстраняване на неизправности при процедури, като засядане на хартия и смяна на тонер.

 

Интегрираният работен процес може да предотврати затрудненията и да използва по-ефективно производствения капацитет. За доставчиците на печатни услуги подобряването на работния процес е най-добрият начин да се съсредоточат вниманието и парите и да се постигнат по-добри печалби от дейността. Това намалява разходите чрез автоматизиране на процесите и намаляване на броя на човешките докосвания, включени в тези процеси. Всеки път, когато някой докосне даден продукт, това може да струва време и пари, но управлението на работния процес ще освободи персонала от времеемки рутинни задачи, при които често се допускат грешки.

Автоматизация на работния процес

Автоматизация на работния процес

Единствената платформа за работни процеси, от която се нуждаете

За максимална ефективност и конкурентоспособност големите и средни компании за печат – както и компаниите, които сами печатат съобщенията си цифрово – трябва да интегрират печатната си инфраструктура и да автоматизират работните потоци, когато това е възможно. Като изберат системата с платформата за управление на работния процес AccurioPro Connect на Konica Minolta, доставчиците на печатни услуги и операторите на вътрешнофирмени печатници могат да автоматизират обработката на предпечатната информация чрез свързване и автоматизиране на различни процеси за предпечатна подготовка. 


Цифровизацията направи това възможно, както и безпроблемното интегриране на оборудването за офсет с цифрови системи за печат. Повишената ефективност на обработката на данни в предпечатната подготовка, която отнемаше доста време, допринася за драстично увеличение на производителността. Цифровизацията също така подпомага автоматизацията, подобрява ефективността на работния процес и улеснява намаляването на отпадъците, а всичко това е от съществено значение за стабилна рентабилност.


Ефективност и гъвкавост с високоскоростни цветни производствени принтери

Светкавична скорост, лесна експлоатация и мощни машини за довършителни работи: нашите високоскоростни цифрови преси вдигат летвата в цифровата производителност, като спестяват време и разходи за труд, както и пространство в производствените помещения.


Висока производителност за подобряване на рентабилността на печата

Гамата цифрови системи Accurio е проектирана да удовлетвори нарастващите нужди на цифровите предизвикателства от ново поколение. Внимателно проектирани за доставчици на печатни услуги и специалисти, тези системи предлагат изключително възпроизвеждане и стабилно съвпадение на цветовете, както и възможност за създаване на цифрови файлове от хартиен носител, ефективно и надеждно.


Единствената платформа за работни процеси, от която се нуждаете

За максимална ефективност и конкурентоспособност големите и средни компании за печат – както и компаниите, които сами печатат съобщенията си цифрово – трябва да интегрират печатната си инфраструктура и да автоматизират работните потоци, когато това е възможно. Като изберат системата с платформата за управление на работния процес AccurioPro Connect на Konica Minolta, доставчиците на печатни услуги и операторите на вътрешнофирмени печатници могат да автоматизират обработката на предпечатната информация чрез свързване и автоматизиране на различни процеси за предпечатна подготовка. 


Цифровизацията направи това възможно, както и безпроблемното интегриране на оборудването за офсет с цифрови системи за печат. Повишената ефективност на обработката на данни в предпечатната подготовка, която отнемаше доста време, допринася за драстично увеличение на производителността. Цифровизацията също така подпомага автоматизацията, подобрява ефективността на работния процес и улеснява намаляването на отпадъците, а всичко това е от съществено значение за стабилна рентабилност.


Създайте съдържанието за многократна употреба, от което се нуждаете

Дали много от Вашите обичайни задачи за печат, като например ръководства, се състоят от различни PDF файлове от различни източници, като например корица, инструкции, гаранция и страница за контакти? А често ли се променя съдържанието им, когато продуктите се преиздават или наредбите се променят например? Актуализирането на такава сложна информация обикновено е трудно и отнема много време.


Именно в това AccurioPro Compile може да помогне, като Ви дава възможност да създавате проекти за печат, които могат да се използват многократно – дори когато съдържанието се промени. Тези проекти за печат са свързани с изходните документи, които се намират на различни места в мрежата, така че само най-новата версия на файла се извлича и използва. По този начин няколко автори, които работят по един проект за печат, могат да поддържат съдържанието си поотделно и да се отпечатват само най-новите документи – без каквато и да е ръчна намеса.

Автоматизация на работния процес

Автоматизация на работния процес

Защо за доставчиците на печатни услуги подобряването на работния процес е най-добрият начин да се съсредоточат вниманието и парите и да се постигнат по-добри печалби от дейността

В съвременната все по-сложна среда за печат автоматизираното управление на работния процес става изключително важно за опростяване на процесите, намаляване на разходите и ускоряване на взаимодействието и сроковете за доставка.


Затова Ви е необходим софтуер за управление на работния процес:


  • За да осигурите пълноценно използване на цялото оборудване за поддържане на ефективността и конкурентоспособността на производството.
  • За да автоматизирате процесите си за работа и предпечатната подготовка, за да освободите персонала от повтарящи се задачи.
  • За да оптимизирате процедурите за предаване на поръчки, за да избегнете ненужни телефонни запитвания от клиенти.
Хардуер
hardware icon
Висока производителност за подобряване на рентабилността на печата

Гамата цифрови системи Accurio е проектирана да удовлетвори нарастващите нужди на цифровите предизвикателства от ново поколение. Внимателно проектирани за доставчици на печатни услуги и специалисти, тези системи предлагат изключително възпроизвеждане и стабилно съвпадение на цветовете, както и възможност за създаване на цифрови файлове от хартиен носител, ефективно и надеждно.

Софтуер
software icon
Софтуерни продукти на Konica Minolta

Разгледайте безбройните различни начини, по които софтуерните продукти на Konica Minolta могат да подобрят работата Ви. Konica Minolta решава проблемите на Вашата компания, съчетава различните стилове на работа и предлага софтуерни решения, отговарящи на нуждите на отрасъла Ви. Като приоритизира нуждите Ви по всяко време, Konica Minolta отговаря на софтуерните изисквания дори на най-взискателните световни организации. Като използвате системата, можете да ограничите разходите за всички отпечатани или копирани материали, да създадете разширени мерки за сигурност, за да гарантирате, че чувствителните документи няма да попаднат в неупълномощени лица, и много други.

Услуги
service icon
Винаги на Ваше разположение

Нашият опитен и компетентен персонал от специалисти ще отговори на всички Ваши въпроси и ще Ви покаже как да работите с продукта си. Нашите услуги функционират във Ваша полза в рамките на система за поддръжка, предназначена да гарантира на Вас и на компанията Ви извличането на максимална полза от решенията. Ние предлагаме гама от различни услуги, включително оптимизирани услуги за печат за комбиниране на Вашето консултиране; внедряване на хардуер и софтуер; управление на работния поток за намаляване на разходите за документи; и интелигентни услуги за защита, за да поддържате безопасността на бизнеса си.

Открийте какво може да направи за Вас автоматизацията на работния процес

Софтуерът за управление на работния процес е идеален за постигане на конкурентно предимство чрез автоматизиране на задачи, които могат да отнемат твърде много време и ресурси. Системите също така позволяват да се намалят разходите за труд и да се преодолеят бюджетните ограничения и необходимостта да се постигат повече резултати с по-малко ресурси; да се оптимизира производителността и да се премахне необходимостта от наемане на временни работници за изпълнение на ръчни задачи. 


Това Ви дава гъвкавостта, от която се нуждаете, като Ви позволява да разширите възможностите си с течение на времето, да гарантирате, че поверителният Ви документ винаги е в безопасност чрез автоматизирано редактиране, преобразуване на файлове в защитени с парола PDF файлове, автоматично прилагане на функции за защита от копиране и т.н., както и ускоряване на въвеждането на данни – включително обработка на формуляри с технология за сравнение с шаблони – и директни връзки със системи за управление на документи и други доставчици на облачно съхранение. Автоматизацията на работния процес Ви помага да останете фокусирани, да елиминирате неефективността, да сведете до минимум разходите, да намалите грешките, да станете по-ефективни и да получите по-добра представа за цялата работна среда. 


Помислете за тези предимства на автоматизирания работен процес за бизнеса Ви:

   

   

Икона за функцията за използваемост

Разширете възможностите си с промяната на нуждите Ви – чрез модулна архитектура

Productivity feature icon

Намалете разходите за труд

Икона за функцията за качество

Защита и сигурност на документите

Speed feature icon

Спестете време, като автоматизирате ръчните задачи

Mobility feature icon

Лесно споделяне и достъп до информация

Speed feature icon

Ускоряване на въвеждането на данни

AccurioPro Connect

За максимална ефективност и конкурентоспособност, големите и средно големи компании за печат - и по подобен начин организации, които печатат комуникацията си вътрешно - трябва да интегрират печатната си инфраструктура и да автоматизират работните потоци, когато това е възможно.